Prøv noget nyt - Det betaler sig
Hovedindhold
Lidl's manifester

Manifester for mere bæredygtigt indkøb

"I vores daglige virke påtager vi os økonomisk, socialt og miljømæssigt ansvar."

Vores ansvar over for mennesker, miljø og samfund er bl.a. formuleret i ovenstående forretningsprincip ligesom vi med vores motto: ”På vej mod i morgen” har fokus på udvikling af vores ansvarlige aktiviteter og et mere bæredygtigt sortiment. Med udgangspunkt i dette har vi udarbejdet seks manifester, som gør det muligt for forbrugerne at orientere sig om Lidls holdninger til bæredygtigt indkøb af: Kakao, kaffe, te, fisk og skaldyr, palmeolie samt animalske produkter.

 

Manifest med fokus på højere standarder inden for dyrehold

Vi oplever en stigende interesse fra forbrugerne for højere standarder inden for dyrevelfærd. Denne efterspørgsel ønsker vi at imødekomme. Vi pålægger vores leverandører som minimum at overholde de til enhver tid gældende nationale lovbestemte standarder vedrørende dyrevelfærd. Desuden fremmer og støtter vi tiltag inden for dyrevelfærd, der er mere vidtgående end de lovbestemte mindstekrav, f.eks. tiltag til forbedring af pasningsforholdene. Vi engagerer os i en videreudvikling af standarderne for dyrevelfærd og ønsker at forbedre forholdene i forbindelse med avl og dyrehold samt fodring, samtidig med at vi følger målsætningen om øget transparens og sporbarhed.

Download PDF "Lidls manifest for mere bæredygtigt indkøb af animalske produkter"
 

Manifest for ansvarlig fangst eller opdræt af fisk og skaldyr

I Lidl har vi fokus på ansvarlig håndtering af fisk- og skaldyrsprodukter. Vi ønsker at yde vores bidrag til et miljø- og samfundsmæssigt ansvarligt fiskeri, hvor der bl.a. tages hensyn til bestande, økosystemer, miljø og arbejdsforhold. Dette manifest fokuserer på bæredygtig fangst af fisk samt ansvarligt opdræt i akvakulturer. Dokumentet omhandler vores samlede sortiment af egne mærkevarer af delikatessefisk, fiskekonserves, frossen fisk og fersk fisk. Inden udgangen af 2016 vil vi som udgangspunkt udelukkende tilbyde MSC-certificerede (Marine Stewardship Council)  råvarer i vores faste sortiment, når det drejer sig om vildtfangede ferske og frosne fisk og skaldyr. Indtil slutningen af 2016 kan der i en overgangsfase også være produkter fra fiskerier, som har bestået MSC's forhåndsvurdering og befinder sig i certificeringsprocessen.

Når det drejer sig om fisk og skaldyr fra akvakulturer vil vi fra januar 2018 udelukkende sælge ASC- eller økologisk certificerede produkter i hele vores faste sortiment (delikatessefisk, fiskekonserves, frosne og ferske fisk).

Download PDF "Manifest for mere bæredygtigt indkøb af fisk og skaldyr"
 

Manifest for mere bæredygtigt indkøb af kakao

Vi anvender i et stort omfang certificeret kakao til vores egne kakaoholdige mærkevarer. Vores målsætning er, at vi inden udgangen af 2016 udelukkende anvender certificeret kakao til vores egne mærkevarer.  Derudover er kakaoen til det kakaoholdige jule- og påskesortiment 100% UTZ certificeret.

Download PDF "Manifest for mere bæredygtigt indkøb af kakao"
 

Manifest for certificering af te

I Lidl har vi siden 2007 solgt økologisk Fairtrade-certificeret grøn og sort te under vores eget mærke Fairglobe. Derudover har vi også andre tevarianter som er certificeret med UTZ CertifiedTM eller Rainforest Alliance. Vi ønsker at sikre en mere bæredygtig produktion af te og stræber efter at al grøn-, sort- og rooibos te som ikke stammer fra EU er certificeret inden udgangen af 2018.

 Download PDF "Manifest for mere bæredygtigt indkøb af te"
 

Manifest for certificering af kaffe

Vi har i årenes løb udvidet råvarecertificeringen af kaffe i vores egne mærkevarer. Flere af vores kaffeprodukter er derfor allerede nu mærket med Fairtrade, UTZ-certifiedTM , Rainforest Alliance eller er økologiske. Det er vores målsætning at 50% af vores kaffe er certificeret inden udgangen af 2020.

Download PDF "Manifest for mere bæredygtigt indkøb af kaffe"
 

Manifest for mere bæredygtig palmeolie produktion

Den 5. januar 2012 tiltrådte Lidl samarbejdet med RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) for sammen med organisationen at arbejde hen mod en mere bæredygtig produktion af palme(kerne)olie. I Lidl tager vi dermed afstand fra bl.a. illegal træfældning og afbrænding af skov med det formål at inddrage mere landbrugsjord.  Når det gælder palmeolieholdige fødevarer af egne mærkevarer, har vi sat os det mål at omstille til 100% segregeret palmeolie inden udgangen af 2017. I juni 2016 har vi allerede fået omsat 80% af vores egne fødevarer til segregeret certificeret palmeolie.

Download PDF "Manifest for mere bæredygtigt indkøb af palme(kerne)olie"