Prøv noget nyt - Det betaler sig
Hovedindhold
Lidls værdier

Vision, mission og værdier

At blive danskernes fortrukne indkøbssted.
Vi køber og sælger med den målsætning at kunne tilbyde vore kunder dagligvarer af bedste kvalitet til bedste pris.
Vi skaber succes gennem stolte medarbejdere.

Forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper beskriver vores virksomheds "ånd" og holdninger.
De giver os en ramme for, hvordan vi arbejder i alle vores butikker, lagre og administrationer.
På den måde kan vi alle arbejde i samme retning!

Ledelses- og adfærdsprincipper

I vores ledelses- og adfærdsprincipper bliver virksomhedsprincipperne endnu mere konkrete. I disse beskrives, hvordan vi behandler vores kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Principper

Forretningsprincipper

Som international virksomhed er vi bevidste om vores størrelse og fremtoning i offentligheden.

Vi respekterer forskellige kulturer og har forståelse for disses værdier og traditioner.

Vores arbejde tager udgangspunkt i vores forretnings- og adfærdsprincipper.

 • Kundetilfredshed præger vores handlemåde.
 • Et konkurrencedygtigt forhold mellem pris og kvalitet afgør vores markedsposition.
 • Vi vokser gennem ekspansion og løbende forbedringer af vores butikker.
 • Som kæde arbejder vi systematisk.
 • Korte beslutningsveje og enkle arbejdsprocesser sikrer vores succes.
 • Vi overholder gældende ret og interne retningslinier.
 • Vi tager økonomisk, socialt og miljømæssigt ansvar.
 • Vi behandler hinanden retfærdigt.
 • Vi gør hinanden bedre.
 • Aftaler bliver overholdt i en tillidsfuld atmosfære.
 • Ros, anerkendelse og evnen til at give og modtage konstruktiv kritik præger vores daglige arbejdsklima.
 • Vi stræber efter mere og omgiver os med ”stærke” medarbejdere, således at alle funktioner i virksomheden er sikrede.
Ledelsesprincipper

Ledelseskultur

 • Vi skaber et miljø, hvor vi værdsætter initiativrige, effektive, glade og tilfredse medarbejdere.
 • Vi klæder vore medarbejdere på til at tage ansvar og skabe resultater, og vi giver mulighed for udvikling, såvel fagligt som personligt.
 • Vi er bevidste om, at vi gennem vores funktion som rollemodel, bidrager til at udfylde vore ledelsesprincipper med indhold.

Ledelsesprincipper

 • Vi fastlægger, i fællesskab med vore medarbejdere, mål og forventninger, og vi definerer præcist arbejdsopgaver og skaber rammerne for ”frihed under ansvar”.
 • Vi har tillid til, at vore medarbejdere udfører og opfylder de stillede opgaver bedst muligt, samt at de ideer og forslag, som skabes, vil være til gavn for vores succes.
 • Vi taler med hinanden og fremmer en direkte, ærlig og tidssvarende kommunikation.
 • Vi behandler alle retfærdigt og med respekt.
 • Vi holder, hvad vi lover, og er en troværdig kollega over for vore medarbejdere.
 • Vi giver regelmæssigt alle medarbejdere feedback i forhold til præstationer, resultater og adfærd.
 • Vi foretager en passende opgaveorienteret kontrol med målet for øje, således at vi i fællesskab med vore medarbejdere, udnytter forbedrings- og udviklingsmuligheder.
 • Vi er, specielt i krise- og konfliktsituationer, pålidelige, ærlige, troværdige og loyale.
 • Vi er åbne over for ændrede krav og rammebetingelser, når formålet er at forbedre og videreudvikle vores virksomhed.
Ædfærdsprincipper - medarbejdere

Medarbejdere

 • Vi optræder således, at vi er kendt som en vellidt og attraktiv arbejdsgiver.
 • Vi rekrutterer først og fremmest internt, gerne på tværs af afdelinger.
 • Vi er professionelle, når vi ansætter nye medarbejdere.
 • Vi er altid to, inklusiv den direkte overordnede, til at træffe beslutningen om ansættelse af en ny medarbejder.
 • Vi er velforberedte og giver nye medarbejdere opmærksomhed på første arbejdsdag.
 • Vi sørger for, at alle medarbejdere får en kvalificeret indarbejdning i de opgaver, der skal løses.
 • Vi holder regelmæssigt samtaler og evaluerer indarbejdningen.
 • Vi tilbyder rammer og arbejdstider, der gør det muligt for vore medarbejdere, i videst muligt omfang, at forene arbejde, familie og fritid.
 • Vi honorerer indsats og resultater, der er passende i forhold til stillings- og arbejdsmarkedsforhold.
 • Vi gennemfører, for hver enkelt medarbejder, udviklingssamtaler med regelmæssige intervaller.
 • Vi opfordrer til og støtter alle medarbejderes faglige og personlige udvikling.
 • Vi afslutter ansættelsesforhold retfærdigt og respektfuldt.
Adfærdsprincipper - samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

 • Vi er konkurrenceorienterede og behandler altid vore samarbejdspartnere retfærdigt.
 • Vi definerer altid præcise krav til kontraktindholdet i fællesskab med vore samarbejdspartnere for at undgå misforståelser og uklarheder.
 • Vi holder, hvad vi lover og er en troværdig samarbejdspartner. Ligeledes forventer vi også, at vore samarbejdspartnere holder deres aftaler. En mundtlig aftale er også bindende.
 • Vi kontrollerer kontraktindholdet.
 • Vi er konkurrenceorienteret, når vi forhandler pris og kvalitet og er altid åbne over for nye samarbejdspartnere.
 • Vi er retfærdige og venlige over for vore samarbejdspartnere og optræder ikke arrogant.
 • Vi fører en konstruktiv og saglig kommunikation i passende rammer.
 • Vi forventer og opfordrer til kreativitet fra vore samarbejdspartnere med det mål at forbedre kvaliteten af de indkøbte varer og tjenester. Vi er åbne og objektive over for konstruktive ideer, som kan forbedre vores virksomheds videreudvikling og potentiale.
 • Vi modtager principielt aldrig gaver og tjenester fra vore samarbejdspartnere.
Adfærdsprincipper - kunder

Kunder

 • Kunden er den vigtigste person for vores virksomhed og står i centrum for vores handlen. Kundens ønsker kommer altid i første række.
 • Vi tilbyder altid vore kunder fuld tilgængelighed af hele vores sortiment.
 • Vi behandler vore kunder venligt, ærligt og med respekt.
 • Ved forespørgsler, ønsker, problemer og reklamationer sikrer vi hurtigt, at kunden bliver tilfreds.
 • Vi tilbyder til enhver tid vore kunder god kvalitet og friske varer til den bedste pris.
 • Vi tilbyder altid vore kunder rene og ryddelige butikker.
 • Vi giver vore kunder mulighed for et både hurtigt og bekvemt indkøb.