Databeskyttelse hos Lidls kundeservice


(hjemmeside, telefonhotline og e-mail)


Beskyttelse af personlige oplysninger hos Lidls kundeservice
I det nedenstående giver vi dig en udførlig forklaring i henhold til art. 13 i EU Databeskyttelsesforordningen (GDPR) om behandlingen af dine personfølsomme oplysninger i forbindelse med håndteringen af dine henvendelser til Lidls kundeservice.
Ansvarlig iht. artikel 4 punkt 7 i GDPR er Lidl Danmark K/S, profilveje 9, 6000 Kolding. Du kan efter behov kontakte os telefonisk på 80702702 eller pr. e-mail på kundeservice@lidl.dk.
Vi behandler selvfølgelig personlige oplysninger, som du overlader til os ved udfyldning af kontaktformularer, telefonisk eller pr. e-mail eller på de sociale medier, fortroligt. Vi anvender udelukkende dine oplysninger til det formål at besvare din kundehenvendelse. Vi anvender muligvis oplysninger om dine kundekonti hos Lidl til at identificere dig som kunde eller for at kunne behandle din henvendelse. Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er artikel 6, stk. 1 bogstav f) i GDPR. Den berettigede interesse i at behandle dine oplysninger fra Lidls side opstår her som følge af interessen i at besvare din henvendelse for dermed at bevare og fremme kundetilfredsheden.
Derfor udelukker vi principielt en videregivelse af oplysningerne til tredjeparter uden for Lidl. Rent undtagelsesvist behandles oplysninger af nøje udvalgte leverandører og samarbejdspartnere, som arbejder på vegne af os. Disse er nøje udvalgt og har indgået aftale med os iht. artikel 28 i GDPR.
Derudover kan det være nødvendigt, at vi videregiver uddrag af din henvendelse til aftalepartnere (f.eks. leverandører ved produktspecifikke forespørgsler) til behandling af din henvendelse. I disse tilfælde anonymiseres henvendelsen dog forinden, således at tredjeparter ikke kan identificere en relation til dig. Såfremt videregivelsen af dine personlige oplysninger rent undtagelsesvis skulle være nødvendig, underretter vi dig forinden og indhenter dit samtykke.
Vi sletter alle personfølsomme oplysninger, som du sender til os ved henvendelser (inspiration, ros eller kritik), efter senest efter vores endelige tilbagemelding til dig, eller også anonymiseres oplysningerne på forsvarlig vis. Opbevaringen i 90 dage er begrundet i den omstændighed, at det i enkelte tilfælde kan ske, at du som kunde efter et svar endnu engang kontakter os med samme anliggende, og vi derfor skal kunne referere til den forudgående korrespondance. Erfaringer har vist, at der efter 90 dage som regel ikke opstår yderligere spørgsmål til vores svar. Det kan i enkelte tilfælde ske, at vi af juridiske årsager (f.eks. i forsikringssager) er nødt til at opbevare dine personfølsomme oplysninger i længere tid. I disse tilfælde gemmer vi ikke dine oplysninger i længere tid end foreskrevet i de lovmæssigt fastlagte opbevaringsfrister.
I henhold til GDPR har du som berørt af databehandlingen derudover følgende generelle rettigheder:


  • Du har ret til iht. art. 15, stk. 1 i GDPR på opfordring og vederlagsfrit at få oplyst, hvilke af dine personfølsomme oplysninger der er gemt hos Lidl.
  • Derudover har du ved opfyldelse af de lovbestemte forudsætninger ret til berigtigelse (art. 16 i GDPR), sletning (art. 17 i GDPR) og begrænsning af behandlingen (art. 18 i GDPR) af dine personfølsomme oplysninger.
  • Såfremt behandlingen af personlige oplysninger beror på bestemmelserne i artikel 6, stk. 1 e) eller f) i GDPR, har du i henhold til art. 21 i GDPR ret til at gøre indsigelse. Såfremt du gør indsigelse mod behandlingen af personlige oplysninger, gælder dette også for fremtiden, medmindre Lidl kan påvise overbevisende legitime grunde til fortsat behandling, som vejer tungere end den berørte persons interesse i indsigelsen.
  • Såfremt du selv har stillet de behandlede oplysninger til rådighed, har du ret til videregivelse af oplysningerne iht. art. 20 i GDPR.


Såfremt behandlingen af personlige oplysninger beror på et samtykke iht. art. 6, stk. 1 a) eller art. 9, stk. 2 a) i GDPR, kan du til enhver tid og med virkning for fremtiden tilbagekalde dit samtykke, uden at hjemlen for den hidtidige behandling berøres heraf.


I de ovennævnte tilfælde, ved åbne spørgsmål eller i tilfælde af klager bedes du henvende dig skriftligt eller pr. e-mail til den databeskyttelsesansvarlige.


Derudover har du ret til at indgive klage hos en tilsynsførende databeskyttelsesmyndighed.


Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige medarbejder via nedenstående kontaktoplysninger:


Databeskyttelsesansvarlig


Lidl Danmark K/S

Att. Databeskyttelsesrådgiveren

Profilvej 9

6000 Kolding

databeskyttelse@lidl.dk