danger
Denne browser understøttes ikke

Denne browser understøttes ikke

Vores plastikstrategi

Tiltag og mål

 • Stop af salg af plastiksugerør

  Stop af salg af alle plastiksugerør fra varesortimentet: Sugerør af plastik findes derfor ikke i varesortimentet

 • Stop salg af engangsplastikposer

  Vi har i 2018 indført bæreposer af papir som alternativ til engangsplastikposer, der udfases fra butikkerne i Danmark (Plastikposerne erstattes af indkøbsposer af genanvendte materialer: FSC-certificeret papir og Fairtrade-bomuld)

 • Udskiftning af alt engangsbestik af plastik

  Vi arbejder i øjeblikket på at udskifte alt engangsbestik af plastik i sortimentet med alternativer af nedbrydelige materialer

 • Skære ned for mængden af emballage

  Vi arbejder løbende på at skære ned for mængden af emballage på egne mærker.  Vi har haft succes med at skære ned på emballagen på følgende produkter:
  kaffekapsler og nødder.

 • Forbruget af plastikemballage skæres ned med 20 %

  I 2025 skal forbruget af plastikemballage skæres ned med 20 %. (Sammenlignet med 2017 og på egne mærker i fast sortiment)

 • Genanvendeligt materiale

  I 2025 skal 100 % af plastemballagen bestå af materiale, som i udgangspunktet er genanvendeligt og genbrugeligt. Hvor dette ikke er muligt, skal den benyttes som energikilde. (Gælder egne mærker i fast sortiment. Genanvendelse: Emballagen skal kunne fastholdes og genbruges i materialestrømmen som led i en cirkulær livscyklus)

CSR-rapport

 • Læs den her

Udfasning af plastikindkøbsposer fra alle danske Lidl-butikker

 • Læs mere her
FAQ
arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Hvorfor fjerner I plastikposer?

Vi arbejder i Lidl målrettet med konkrete CSR handlinger og beslutningen om at udfase plastikposer fra vores butikker i Danmark har været længe undervejs.
Vi ønsker ikke, at vores plastikindkøbsposer risikerer at ende i naturen, hvor de er til gene for dyreliv og miljø. Problematikken vedrørende plastik i naturen og havene er et emne, som debatteres globalt, og vi oplever at vores kunder viser stor interesse for alternativer til den klassiske plastikindkøbspose. I Lidl ønsker vi at tage ansvar og give vores mange kunder konkrete alternativer til plastikindkøbsposerne. Derfor har vi i Lidl Danmark valgt at tage skridtet fuldt ud og helt fjerne plastikindkøbsposer i alle vores butikker.

arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Hvilke alternativer tilbyder I jeres kunder til plastikposerne?

Udover papirsposer, tilbyder vi også genbrugelige shoppingbags samt bæredygtige muleposer i Fairtrade-mærket bomuld

arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Hvorfor mener I, at det er jer som dagligvarekæde, der skal tage dette valg på forbrugernes vegne?

Det handler for os om, dels at efterkomme den store efterspørgsel fra vores kunder på alternativer til plastik, dels handler det om hele tiden at arbejde med nye og bedre måder at være miljøbevidste på og udfasningen af plastikindkøbsposer er en af dem. Vi kigger derfor også løbende på vores øvrige plastikemballage og arbejder på nye tiltag.

arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Nu fjerner I plastikposer, fjerner I så også andre former for plastik i butikken?

Vi kigger løbende på muligheder for at udvikle vores sortiment, herunder også emballage.

arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Et af alternativerne til plastikindkøbsposer er papirsposer. Det har der ikke været tradition for i DK i mange år, men folk opfatter dem som upraktiske og skrøbelige – hvad har I gjort jer af overvejelser i forbindelse med dette?

Vi har testet papirsposerne ift. vægt og slid og vurderer de er et godt alternativ. Vi tilbyder også genbrugsshoppingbags og vores bæredygtige alternativ – en økologisk Fairtrade-mærket bomuldspose. Kunderne er meget velkomne til også selv, at medbringe deres egen mulepose og ellers som sagt tilbyder vi også Fairtrade-mærkede muleposer i butikken.

arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Eksperter udtaler sig at papirsposer ikke er mere miljøvenlige end plastikposerne, hvad siger I til det?

Det er klart at papirsposer også har et miljøaftryk, når de produceres ligesom plastikposer har. Vores alternativ er dog nedbrydeligt i naturen – ikke at vi opfordrer til at poserne skal smides i naturen, men med den stigende problematik vi ser med plastik i havene og på landjorden, mener vi at vi har ansvar for at finde et nedbrydeligt alternativ. Poserne er desuden FSC certificerede.  Det tager op til ca. 350 år + for en plastikpose at blive nedbrudt i naturen*, mens en papirspose nedbrydes på 1 år.

*Ifølge affald.dk

arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Hvad betyder det, at papirsposerne er FSC certificerede?

I en FSC-certificeret skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og får ordentligt sikkerhedsudstyr og løn

arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Er det en del af et Internationalt projekt, eller er det noget I alene gør i Danmark?

Der er flere Lidl-lande, der har valgt at fjernet plastikposerne og det er helt klart et område der er fokus på i de øvrige Lidl lande også.

arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Hvorfor fjerner I ikke plastikposerne på engang, i stedet for at udfase dem over længere tid?

Hvis vi valgte en bestemt skæringsdato ville vi stå tilbage med en masse plastikposer, som vi ville være tvunget til at smide ud og det ville i sig selv jo skade miljøet. Det andet ville selvfølgelig sende et stærkere signal, men vi kan jo ikke belaste miljøet mere fordi vi vil droppe plastikposerne, så det bedre er en udfasningsmodel, hvor vi bruger vores lagre op.

arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Er dét at I fjerner plastikposerne ikke bare et PR stunt?

Vi tror nu mere at  vores ambitiøse tiltag vækker opsigt i pressen,  fordi plastikforurening er et emne som interesserer folk og fordi danske forbrugere er meget bevidste om at plastik i naturen er et stigende problem.
Den primære årsag til at vi fjerner plastikindkøbsposerne, er fordi, vi mener at vi er nødt til at starte et sted, tage et ansvar og tilbyde vores kunder alternativer som ikke skader natur og dyreliv på samme måde som plast– og så håber vi at vores initiativ kan inspirere andre til også at tage et ansvar og at denne opmærksomhed kan være med til at  oplyse folk om at plastik ikke skal smides i naturen, samt at man husker muleposen når man skal ud og handle.