danger
Denne browser understøttes ikke

Denne browser understøttes ikke

Aktuelle konkurrencebetingelser
arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Konkurrencebetingelser – Facebook & Instagram

Konkurrencerne på Facebook & Instagram er ikke sponsoreret, afholdt eller administreret af Facebook & Instagram, da konkurrencerne afholdes af Lidl Danmark. Konkurrencerne foregår på Lidl Danmarks Facebook (www.facebook.com/lidldanmark) og Lidl Danmarks Instagram (www.instagram.com/lidldanmark).

Deltagelse
For at deltage i konkurrencen skal deltagerne gøre det, der står i det konkrete konkurrenceopslag. Konkurrencen er åben for alle personer over 18 år, der er bosat i Danmark. Der kan kun deltages én gang pr. Facebook-profil og Instagram-profil pr. konkurrence. Lidls medarbejdere og medlemmer af deres husstande er udelukket fra at deltage.

Udelukkelse fra deltagelse
Hvis en deltager opgiver forkerte personlige oplysninger eller på anden måde forstyrrer det reglementerede forløb af konkurrencen, kan vedkommende blive udelukket fra deltagelse i konkurrence og fordelingen af præmierne.


Konkurrenceperiode
Konkurrencen starter og slutter som angivet i det konkrete konkurrenceopslag. Lidl kan ikke garantere for, at serveren til enhver tid er tilgængelig.


Gevinster
Antallet af vindere og præmien, der udloddes, vil stå i det konkrete konkurrenceopslag. De udlovede gevinster i konkurrencen er personlige og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre præmier. Formalia angående overdragelse af gevinsten bliver aftalt med vinderne. Med henblik på forsendelse af gevinsten er arrangøren ikke ansvarlig for rigtigheden af oplysningerne givet af vinderne. Lidl afholder de skatter og præmieafgifter, som konkurrencen udløser. De udlovede gevinster i konkurrencen er personlige og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre præmier. Lidl afholder de skatter og præmieafgifter, som konkurrencen udløser.

Lodtrækning
Vinderne af konkurrencen bliver fundet ved lodtrækning blandt de registrerede kommentarerer jf. betingelserne for at deltage. Vinderne orienteres via en kommentar til deres kommentar til det konkrete konkurrence-opslag, og der sendes ligeledes en privat besked til vinderne. Vinderne findes og underrettes den dato, som er angivet i det konkrete konkurrenceopslag. Vinderne skal sende en mail til socialmedia@lidl.dk, hvorefter overdragelse af gevinsten aftales nærmere. Såfremt vinderne ikke har henvendt sig til Lidl Danmark inden 24 timer fra lodtrækning, forbeholder Lidl Danmark sig retten til at udtrække en ny vinder. Den oprindelige vinder kan i så fald ikke gøre krav gældende mod Lidl Danmark.

Databeskyttelse
Se vores regler for databeskyttelse her

Øvrigt
Arrangøren forbeholder sig desuden ret til, uden varsel og uden særskilt annoncering, at ændre disse deltagebetingelser, såfremt dette af juridiske og konkrete grunde bliver nødvendigt. Alle klager, der refererer til gennemførelsen af konkurrencen, skal fremsendes skriftligt til Lidl Danmark K/S, Profilvej 9, 6000 Kolding eller socialmedia@lidl.dk inden for 14 dage. Klager, der er modtaget per telefon eller for sent, godtages ikke.

arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Konkurrencebetingelser Femina

Kast på tid

Konkurrenceperiode
Konkurrencen finder sted til Femina Kvindeløb 2019. Femina Kvindeløb 2019 finder sted på følgende datoer i følgende byer:

12.05.19 København
13.05.19 København
14.05.19 Slagelse
20.05.19 Viborg
21.05.19 Esbjerg
22.05.19 Haderslev
23.05.19 Odense
03.06.19 Herning
04.06.19 Aarhus
05.06.19 Aalborg

Der afholdes én konkurrence pr. løbsdag.

Deltagelse

For at deltage i konkurrencen skal deltageren skyde på mål på en skuddug i det hertil opstillede håndboldmål. Der vil være 3 huller markeret med hhv. 1, 2 og 3 point. Deltageren får 10 sekunder og kan bruge op til 15 bolde. Med disse forudsætninger skal deltageren forsøge at score så mange sammenlagte point som muligt. Om det gøres fx ved at skyde få gange i 3-points-hullet eller mange gange i 1-points-hullet er underordnet. Deltagere der scorer 10 point eller derover, er med i lodtrækningen. Pointsummen noteres af Lidl-personalet ned på en liste med deltagerens fulde navn og mobilnummer (hvis deltageren er under 13 år, noteres mobilnummeret på en voksen kontaktperson). Listen over deltagere slettes, så snart dagens vindere er trukket, og de har svaret på tilsendte SMS. Informationen vil ikke blive brugt i anden forbindelse end til denne konkurrence. Der vil blive trukket lod om præmierne blandt alle dagens deltagere, der har scoret 10 point eller derover. En liste med highscores, hvor score samt fornavn og første bogstav i efternavn noteres, vil være synlig for andre deltagere og besøgende i Lidls stand i løbet af den  pågældende dag. Man må deltage én gang pr. person pr. dag. Konkurrencen er åben for alle, dog er Lidls medarbejdere og medlemmer af deres husstand udelukket fra at deltage.


Gevinst og præmiefordeling
Gevinsterne pr. løbsdag er følgende:

1 Lidl-gavekort a 1.000 kr.
2 Lidl-gavekort a 500 kr.

Gavekortene kan kun benyttes i Lidls butikker i Danmark, og man kan kun vinde 1 gavekort pr. person. Der findes i alt 3 vindere pr. løbsdag. Vinderne findes ved lodtrækning mellem alle dem, der i dagens løb har deltaget i  konkurrencen, og som har scoret min. 10 point på 10 sekunder. Vinderne trækkes dagen efter løbsdagen og kontaktes umiddelbart herefter via en SMS, der fortæller, hvad de skal gøre for at få tilsendt præmien. Svares der ikke på henvendelsen indenfor oplyste tidsramme i den tilsendte SMS, går præmien tabt, og deltageren kan efterfølgende ikke gøre krav herpå. De udlovede gevinster i konkurrencen er personlige og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre præmier. Lidl afholder de skatter og præmieafgifter, som konkurrencen evt. måtte udløse.

Udelukkelse fra deltagelse

Hvis en deltager opgiver forkerte personlige oplysninger eller på anden måde forstyrrer det reglementerede forløb af konkurrencen, kan vedkommende blive udelukket fra deltagelse i konkurrencen og fordelingen af præmierne.

Databeskyttelse

Se vores regler for databeskyttelse på lidl.dk >Kundeinfo >Juridisk information >Databeskyttelse.
Det er også muligt at se vores databeskyttelsespolitik på Lidls stand i hver løbsby. Spørg personalet, hvis du ønsker at se dette.

Øvrigt

Arrangøren forbeholder sig desuden ret til, uden varsel og uden særskilt annoncering, at ændre disse  konkurrencebetingelser, såfremt dette af juridiske og konkrete grunde bliver nødvendigt. Yderligere kan Lidl ikke holdes ansvarlig for deltagernes eventuelle tab forbundet med deltagelse i konkurrencen. Det gælder endvidere, at Lidl ikke er ansvarlig for eventuelle tilkendegivelser m.v. i forbindelse med konkurrencen af personer uden tilknytning til Lidl. Evt. klager, der refererer til gennemførelsen af konkurrencen, skal fremsendes skriftligt til Lidl Danmark K/S, Profilvej 9, 6000 Kolding eller socialmedia@lidl.dk indenfor 14 dage. Klager, der er modtaget pr. telefon eller for sent, godtages ikke.

arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Vind en signeret spillertrøje og håndbold med Lidl Plus

Deltagelse:
Konkurrencen er købsbetinget, da du deltager ved at købe/indløse vores ugentlige Lidl Plus håndboldkupon i perioden søndag d. 26. maj 2019 til og med lørdag d. 15. juni. 2019. Ansatte i Lidl samt deres husstand, kan ikke deltage i konkurrencen. Deltagelse kræver Lidl Plus-medlemskab samt at du er fyldt 18 år ved konkurrencens udløb. Der udloddes 1 signeret spillertrøje og 1 signeret håndbold pr. uge i ugerne 22 til 24.

Gevinster:
Der findes 3 vindere af konkurrencen, som hver vinder 1 signeret spillertrøje og 1 signeret håndbold.

De udloddede gevinster i konkurrencen er personlige og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre præmier. Formalia angående overdragelse af gevinsten bliver aftalt med vinderne. Med henblik på forsendelse af gevinsten er arrangøren ikke ansvarlig for rigtigheden af oplysningerne givet af vinderne. Lidl afholder de skatter og præmieafgifter, som konkurrencen udløser.

Konkurrenceperiode:
Konkurrencen starter søndag d. 26. maj og slutter lørdag d. 15. juni 2019.

Lodtrækning:
Konkurrencen er tilfældighedspræget, hvor vinderen findes ved lodtrækning blandt de udfyldte konkurrenceark jf. betingelserne for at deltage. Vinderne kontaktes via det registrerede Lidl Plus-telefonnummer d. 7. juni, 14. juni og 21. juni 2019. Opnås der ikke kontakt via opkald, sendes en e-mail til den registrerede e-mail tilhørende din Lidl Plus-konto. Såfremt vi ikke får en tilbagemelding fra vinderen på mail indenfor 14 dage, bortfalder kravet på gevinsten, og der udtrækkes en anden vinder.

Øvrigt

Der oplyses om at konkurrencen er en del af markedsføringen for Lidl. Arrangøren forbeholder sig desuden ret til, uden varsel og uden særskilt annoncering, at ændre disse deltagebetingelser, såfremt dette af juridiske og konkrete grunde bliver nødvendigt. Alle klager, der refererer til gennemførelsen af konkurrencen, skal fremsendes skriftligt til Lidl Danmark K/S, Profilvej 9, 6000 Kolding eller socialmedia@lidl.dk  indenfor 14 dage. Klager, der er modtaget per telefon eller for sent, godtages ikke.

Databeskyttelse
Se vores regler for databeskyttelse her