danger
Denne browser understøttes ikke

Denne browser understøttes ikke

Fisk og skaldyr

100% MSC-certificeret

  • ASC-certificeret

    Udover MSC-certificeret fisk tilbyder vi også ASC-mærkede produkter. Aquaculture Stewardship Council (ASC) er en mærkningsordning, som garanterer, at fisk og skaldyr fra akvakulturer som fx dambrug er opdrættet under ansvarlige forhold.

    ASC er grundlagt af WWF Verdensnaturfonden og certificeringen sikrer respekt for akvakulturer, hvor fiskene opdrættes på miljøvenlig og ansvarlig vis.

  • MSC-certificeret

    Marine Stewardship Council oversættes til dansk nogenlunde således: ”Rådgivning til Bevaring af Havet”. Det er en uafhængig, global og ikke-kommerciel organisation, som blev stiftet i 1992 med det formål at finde en løsning på problemet omkring overfiskeri. Produkter med MSC-mærket garanterer en miljøvenlig fiskefangst. På Lidls fiskeprodukter er logoet altid tydeligt markeret, så det er nemt for vores kunder at vælge en bæredygtig løsning.

    MSC har udviklet en miljøstandard, som fiskerierne uafhængigt kan lade sig bedømme ud fra. Opfylder man disse standardprincipper, må man påføre sine produkter det blå MSC-mærke. Deres bedømmelseskriterier kan inddeles i tre kriterier. Dem kan du se mere om herunder.

MSC’s tre principper
arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
1. Fiskebestandenes tilstand

Fiskeriet bør være sådan udformet, at overfiskeri og udtømmelse af fiskebestandene undgås. Fiskebestandene skal beviseligt kunne regenerere sig selv, og fiskeriet må ikke ændre på fiskebestandenes sammensætning af alder, køn og genetik.

arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
2. Fiskeriets påvirkning af havmiljøet

Fiskeriet skal tage hensyn til havets økosystem, hvis struktur, produktivitet, mangfoldighed og funktioner ikke må hæmmes. De naturlige forhold mellem de forskellige arter samt den biologiske mangfoldighed må ikke trues.

arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
3. Fiskeri-styringssystemer

For hvert enkelt fiskeri skal der kunne forevises et fiskeristyringssystem, i hvilket der tages hensyn til lokale, nationale og internationale love og retningslinjer. Systemet og dets institutionelle og driftslige standarder skal være rettet mod en bæredygtig udnyttelse af havet.

Nye smagsoplevelser