danger
Denne browser understøttes ikke

Denne browser understøttes ikke

 • Fisk i Lidl
  Fisk i Lidl

  100% MSC-certificeret

  Målet er nået! Alle Lidl’s ferske såvel som frosne vildtfangede fisk i vores faste sortiment er nu 100% MSC-certificerede! Det betyder, at de alle er fanget forsvarligt og ansvarligt!

  I 2006 indførte vi, som en af de første handelsvirksomheder i Danmark, MSC-certificerede fisk, da vi allerede dengang ønskede at sælge fiskeprodukter fra ansvarligt og bæredygtigt fiskeri.

  Det har nu ført til, at vi i Lidl har et bredt sortiment af MSC-mærkede fiskeprodukter, hvilket er kundernes garanti for at fiske- og skaldyrsprodukterne er fanget forsvarligt og miljøvenligt, samt at den fremtidige fiskebestand sikres. Produkterne fra bæredygtigt fiskeri er tydeligt mærket med det blå MSC-logo (Marine-Stewardship Council).

  Alle fisk er desuden mærket med fangstområder, ligesom vi ikke sælger fiskearter fra truede bestande.

Jeres favoritter

MSC’s tre principper
arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
1. Fiskebestandenes tilstand

Fiskeriet bør være sådan udformet, at overfiskeri og udtømmelse af fiskebestandene undgås. Fiskebestandene skal beviseligt kunne regenerere sig selv, og fiskeriet må ikke ændre på fiskebestandenes sammensætning af alder, køn og genetik.

arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
2. Fiskeriets påvirkning af havmiljøet

Fiskeriet skal tage hensyn til havets økosystem, hvis struktur, produktivitet, mangfoldighed og funktioner ikke må hæmmes. De naturlige forhold mellem de forskellige arter samt den biologiske mangfoldighed må ikke trues.

arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
3. Fiskeri-styringssystemer

For hvert enkelt fiskeri skal der kunne forevises et fiskeristyringssystem, i hvilket der tages hensyn til lokale, nationale og internationale love og retningslinjer. Systemet og dets institutionelle og driftslige standarder skal være rettet mod en bæredygtig udnyttelse af havet.