Betingelser

Definitioner:

Lidl Danmark K/S benævnes efterfølgende Lidl.

Lidls bonkonkurrence benævnes efterfølgende Bonkonkurrencen. Ved deltagelse i Bonkonkurrencen accepterer du samtidig disse konkurrencebetingelser.

Sådan deltager du:

Bonkonkurrencen foregår ved, at du indtaster dit bonnummer på lidl.dk/vind.

Konkurrenceperiode:

Du kan deltage i bonkonkurrencen hver gang, du får 1 bon fra Lidl i perioden fra og med torsdag d. 5. december 2019 til og med tirsdag d. 31. december 2019. 

Præmier:

Ved deltagelse i bonkonkurrencen deltager du i konkurrencen om et gavekort på 2.500 kr. til Lidl, og præmien gives i form af et gavekort á 2.500 kr. Vinderen af bonkonkurrencen findes ved lodtrækning onsdag d. 8. januar 2020 blandt alle de deltagere, der har deltaget i bonkonkurrencen.

Vinderen kontaktes via e-mail og har herefter 1 uge til at svare tilbage, ellers går præmien videre til en anden. I dette tilfælde foretages en ny lodtrækning. Den oprindelige vinder kan i så fald ikke gøre krav gældende mod Lidl. Du er selv ansvarlig for rigtigheden af din e-mailadresse. Præmien er personlig og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre præmier. Lidl afholder de præmieafgifter, som konkurrencen udløser.

Vinderen af bonkonkurrencen offentliggøres med fornavn, forbogstav i efternavn og by på lidl.dk i uge 2, 2020. Vinderen accepterer at deltage i en evt. officiel præmieoverrækkelse, og at billeder, videoer og andet materiale herfra kan bruges i Lidls markedsføring fremadrettet uden nogen form for vederlag. Dette sker på et udvalgt sted af Lidl.

Krav til deltagere:

Alle personer over 18 år med bopæl i Danmark kan deltage i bonkonkurrencen. Lidl forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vindere og frasortere deltagere under 18 år. Lidl forbeholder sig retten til at kontrollere, at du er indehaver af bonen, hvorfor du skal opbevare og gemme de boner, du deltager med i bonkonkurrencen. Ansatte i Lidl og deres husstand må ikke deltage i bonkonkurrencen. Konkurrencen er ikke købsbetinget, og du kan derfor få en nul-bon ved kassen, dog maks. 1 nul-bon pr. kunde pr. uge. 

Betingelser for deltagelse: 

For at deltage skal du indtaste dit bonnummer på lidl.dk/vind. Du kan deltage hver gang, du får 1 bon. Forsøg på snyd og brug af falske oplysninger vil medføre udelukkelse fra bonkonkurrencen. Lidl forbeholder sig ret til at ændre eller afslutte bonkonkurrencen uden forudgående varsel, og uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Lidl.

Øvrigt:

Lidl forbeholder sig ret til, uden varsel og uden særskilt annoncering, at ændre disse deltagerbetingelser, såfremt dette af juridiske og konkrete grunde bliver nødvendigt.

Lidl kan ikke holdes ansvarlig for deltagernes eventuelle tab forbundet med deltagelse i bonkonkurrencen. Det gælder endvidere, at Lidl ikke er ansvarlig for eventuelle tilkendegivelser m.v. i forbindelse med bonkonkurrencen af personer uden tilknytning til Lidl.

Eventuelle klager, der refererer til gennemførelsen af bonkonkurrencen, skal fremsendes skriftligt til Lidl Danmark K/S, Att. Marketing, Profilvej 9, 6000 Kolding eller via e-mail til online@lidl.dk.

Hvis du har spørgsmål til bonkonkurrencen, er du velkommen til at kontakte vores kundeserviceafdeling på online@lidl.dk.

Databeskyttelse:

Se vores regler for databeskyttelse her: https://www.lidl.dk/databeskyttelse