Databeskyttelseserklæring for vores sider på de sociale medier

 

I det følgende vil vi gerne informere dig om håndteringen af dine data i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 13.  

 

1. Ansvar

 

Ansvarlig for følgende beskrevne indsamling og behandling af data er dels:

Lidl Danmark K/S

Profilvej 9

6000 Kolding

Mail: databeskyttelse@lidl.dk

og dels de pågældende operatører af de sociale medieplatforme. I forbindelse med bestemte behandlingsformer optræder vi og platformoperatørerne som fælles dataansvarlig i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 26 (behandling i henhold til pkt. 4).

Vi, Lidl Danmark K/S (efterfølgende Lidl Danmark), driver følgende sider på de sociale medier:

Twitter: https://twitter.com/lidldanmark

Facebook: https://www.facebook.com/lidldanmark

YouTube: https://www.youtube.com/user/LidlDK

Instagram: https://www.instagram.com/lidldanmark/

Google+: https://plus.google.com/116776459475619846081

 

2. Operatøren af medieplatformens ansvar

 

Vi har kun begrænset indflydelse på den databehandling, der foregår via operatørerne af de sociale medieplatforme (f.eks. administration af medlemmer og de delte informationer). På de steder, hvor vi har indflydelse og kan parameterindstille databehandlingen, handler vi inden for rammerne af de muligheder, vi har for at sikre, at operatøren af den sociale medieplatform behandler dataene fortroligt. Mange steder har vi dog ikke mulighed for at påvirke, hvordan operatøren af den sociale medieplatform behandler dataene, og vi ved heller ikke præcis, hvilke data der behandles. 

Operatøren af platformen driver tjenestens samlede IT-infrastruktur, har sine egne databeskyttelsesbestemmelser og har et eget brugerforhold til dig (hvis du er registreret som bruger af den pågældende sociale medietjeneste). Det er således kun operatøren, der er ansvarlig for alle spørgsmål vedrørende din profil. Den har vi som virksomhed ikke adgang til.  

Yderligere oplysninger om databehandlingen via udbyderen af den sociale medieplatform og andre muligheder for indsigelse finder du i udbyderens databeskyttelseserklæring:

Twitter: https://twitter.com/lidldanmark

Facebook: https://www.facebook.com/lidldanmark

YouTube: https://www.youtube.com/user/LidlDK

Instagram: https://www.instagram.com/lidldanmark/

Google+: https://plus.google.com/+Lidl_DE

 

3.Vores ansvar  

a) Formålet med behandlingen af data hos os / retsgrundlag

 

Formålet med behandlingen af data via vores sociale medie-websteder er at informere kunderne om tilbud, produkter, ydelser, spottilbud, konkurrencer, temaer, virksomhedsnyheder og interaktion med dem, der besøger disse sociale medier om disse temaer samt at besvare eventuelle spørgsmål, ris eller ros.

 

Vi forbeholder os dog ret til at slette indhold, hvis dette skulle være nødvendigt. Vi deler eventuelt dit indhold på vores side, hvis denne funktion findes på den sociale medieplatform og kommunikerer med dig via den sociale medieplatform. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Formålet med databehandlingen er public relation-arbejde og kommunikation.

 

Operatøren af platformen har ingen mulighed for at påvirke den behandling af dine data, som sker via Lidl Danmark, i forbindelse med kundekommunikation eller konkurrencer.

 

Som allerede nævnt er det i de tilfælde, hvor udbyderen af den sociale medieplatform giver os mulighed for det, vores målsætning at udforme vores sider på de sociale medier på en sådan måde, at dataene beskyttes bedst muligt.

 

b) Modtager / Modtagerkategorier:

 

De data, som f.eks. kommentarer, videoer, fotos, offentlige nyheder etc., som du lægger på vores sider på de sociale medier, offentliggøres på den sociale medieplatform og bruges eller behandles på intet tidspunkt af os til andre formål. Vi forbeholder os dog retten til at slette ulovligt indhold, hvis dette skulle være nødvendigt. Dette er for eksempel tilfældet ved retskrænkende eller ulovlige posts, had-kommentarer, anstødelige kommentarer (særligt med seksuelt indhold) eller bilag (f.eks. fotos eller videoer), som under de givne forhold strider mod ophavsrettigheder, personlige rettigheder, straffelovgivningen eller Lidl Danmarks etiske principper. 

 

I nogle tilfælde deler vi dit indhold på vores side, hvis denne funktion er tilstede på den sociale medieplatform og kommunikerer via den sociale medieplatform. Hvis du stiller os et spørgsmål via den sociale medieplatform, henviser vi, alt efter svarets art, til en mere sikker kommunikationsvej, som kan garantere fortrolighed. Du har altid mulighed for at stille os fortrolige spørgsmål på den mailadresse, der er nævnt i punkt 1 eller i kontaktformularen på vores hjemmeside.

 

Hvad angår data, som du sender til os fortroligt (f.eks. pr. brev eller mail), gives disse ikke videre til tredjemand uden for Lidl-Gruppen. Undtagelsesvis behandles data på vegne af os af ordrebehandlere. Disse er til enhver tid udvalgt omhyggeligt, de auditeres af os og er kontraktligt forpligtet i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 28. Derudover kan det være nødvendigt at videregive uddrag af dit fortrolige spørgsmål til behandling hos kontraktpartnere (f.eks. en leverandør i forbindelse med et spørgsmål om et specifikt produkt). I dette tilfælde anonymiseres spørgsmålet dog først, så tredjemand ikke kan etablere nogen forbindelse til dig. Hvis det i et enkelt tilfælde er nødvendigt at videregive dine personlige oplysninger, vil vi informere dig om dette på forhånd og indhente dit samtykke hertil.

 

c) Opbevaringsperiode / Kriterier til fastlæggelse af opbevaringsperioden:

 

Alle personlige informationer, som du i forbindelse med spørgsmål (forslag, ris eller ros) har sendt til os fortroligt, slettes eller anonymiseres sikkert senest 90 dage efter, at svaret er sendt til dig. Opbevaringsperioden på 90 dage begrundes med, at du som kunde, efter at have fået et svar fra os, muligvis kontakter os igen vedrørende den samme sag, og at vi derfor kan have brug for at se den tidligere korrespondance. Erfaringen viser, at der som regel ikke kommer yderligere spørgsmål til samme sag efter 90 dage.

 

Alle offentlige posts foretaget af dig på det sociale mediewebsted forbliver tidsmæssigt ubegrænset på mediewebstedet, med mindre vi sletter disse på grund af en ajourføring af det pågældende tema, en lovovertrædelse eller en overtrædelse af vores retningslinjer, eller såfremt du selv sletter det postede igen.

 

Vi har ingen mulighed for at påvirke sletning af dine data hos operatøren. Her gælder den pågældende operatørs egne databeskyttelsesbestemmelser.

 

d) Konkurrencer

 

Formål med databehandlingen / retsgrundlag: På vores webside, via vores nyhedsbrev, på vores websteder på sociale medier eller via Lidl-appen, har du mulighed for at deltage i forskellige konkurrencer. Hvis der i den pågældende konkurrence ikke er bestemt andet, eller hvis du ikke udtrykkeligt har givet os et mere omfattende samtykke, anvendes de personlige data, som er givet til os i forbindelse med denne konkurrence udelukkende i forbindelse med afviklingen af konkurrencen (f.eks. formidling af vinder, information til vinder, fremsendelse af gevinst, og ved anonym bekendtgørelse af vinderen). Hvis du på det pågældende sociale medienetværk handler under dit rigtige navn, eller du kan genkendes via et foto i din profil, kan vi ikke garantere, at du ikke kan identificeres af andre brugere.

 

Retsgrundlaget for databehandling i forbindelse med konkurrencer er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.  Hvis der afgives en samtykkeerklæring i forbindelse med en konkurrence, er retsgrundlaget for den pågældende databehandling art. 6, stk. 1, litra a. Hvis du i forbindelse med en konkurrence har afgivet dit samtykke, har du altid mulighed for med virkning for fremtiden at tilbagekalde dette samtykke.

 

Modtagere / modtagerkategorier: Videregivelse af data til tredjemand sker kun, hvis det er nødvendigt for at kunne gennemføre konkurrencen eller fremsende gevinsten (f.eks. fremsendelse af gevinsten gennem konkurrencens sponsor eller videregivelse af data til transportfirmaet), eller hvis vi har modtaget dit samtykke. Vær opmærksom på at det på nogle sociale mediewebsteder er muligt at se din deltagelse direkte på det offentlige websted (f.eks. på opslagstavlen eller i kommentarerne), og at andre brugere således også kan se, at du deltager. Desuden kan din gevinst i sådanne tilfælde også ses på det pågældende sociale mediewebsted. Hvis du på det pågældende sociale medienetværk handler under dit rigtige navn, eller du kan genkendes via et foto i din profil, kan vi ikke garantere, at du ikke identificeres af andre brugere.

 

Opbevaringsperiode / kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperioden: Når konkurrencen er slut, og vinderne er offentliggjort, slettes deltagernes personlige data. I forbindelse med gevinster (ting) opbevares vindernes data, så længe perioden for den lovpligtige mangelsbeføjelse er gældende, således at man ved en eventuel mangel kan foretage udbedring eller ombytning. Ved deltagelse i en konkurrence på de sociale medier (f.eks. ved hjælp af posts eller kommentarer) har vi ikke mulighed for at påvirke sletningen af dine data via operatøren. Her gælder den pågældende operatørs egne databeskyttelsesbestemmelser.

 

e) Fremsendelse af nyhedsbrev

 

Formål med databehandlingen / retsgrundlag:

Via inlineframes på vores sider på de sociale medier har du mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Hvis du har givet samtykke til at få tilsendt vores nyhedsbrev, bruger vi din mailadresse og i givet fald dit navn til at fremsende (hvis muligt individuelle) informationer om produkter, spottilbud, konkurrencer eller nyheder vedrørende tilbud i butikken og i onlineshoppen samt tilbud på blomster, fotos og rejser. Desuden bruges informationerne til spørgsmål om kundetilfredshed. Vi opbevarer og behandler disse data med henblik på fremsendelse af nyhedsbrev.

 

Nyhedsbrevets indhold omfatter spottilbud (tilbud, rabatmuligheder, konkurrencer m.m.)

 

I fortsættelse af en bestilling har du mulighed for at afgive en vurdering af købet. Hertil sender vi dig en mail med et link, hvor du anonymt kan afgive en vurdering af det købte produkt.

 

Retsgrundlaget for den ovennævnte behandling af data er dit samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

 

For at kunne være sikker på, at der ikke er sket en fejl ved indtastningen af mailadressen, anvender vi den såkaldte Double-Opt fremgangsmåde: Efter at du har skrevet din mailadresse i tilmeldingsfeltet, sender vi et bekræftelseslink til dig. Først når du har klikket på dette link, registreres din mailadresse i vores system.

 

Du kan til hver en tid med virkning for fremtiden tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbreve, til at deltage i undersøgelser om kundetilfredshed og til at få udarbejdet en personaliseret brugerprofil, f.eks. ved at du på vores hjemmeside afmelder nyhedsbrevet. Link til afmeldelse finder du her eller sidst i nyhedsbrevet. Din afmelding betragtes som tilbagekaldelse af dit samtykke til udarbejdelse af din brugerprofil og modtagelse af nyhedsbrevet. Vi sletter dine brugerdata.

 

Modtager / modtagerkategorier:

 

Hvis der til fremsendelse af nyhedsbreve eller der til muligheden for at afgive købsvurderinger benyttes eksterne ordrebehandlere, er disse kontraktligt forpligtet i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 28.

 

Opbevaringsperiode / kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperioden:

 

Hvis du tilbagekalder dit samtykke til at modtage Lidls nyhedsbrev, spærres din mailadresse for modtagelse af nyhedsbrevet. Dine data slettes efter seks måneder fra de pågældende maillister. Ved tilmelding til nyhedsbrev på en side på de sociale medier, har vi ingen indvirkning på sletningen af dine data. Her gælder den pågældende operatørs egne databeskyttelsesbestemmelser.

 

4. Fælles ansvar, jf. databeskyttelsesforordningens art. 26, stk. 1:

 

Der eksisterer et delvist fælles dataansvar med operatøren af de sociale medier i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 26, stk. 1:

 

I forbindelse med de websporingsmetoder, som operatøren af den sociale medieplatform anvender, har operatøren og vi et fælles ansvar. Websporing kan også udføres, uanset om du er logget på eller registreret hos medieplatformen. Som allerede nævnt er vi mere eller mindre afskåret fra at påvirke websporingsmetoderne på den sociale medieplatform. Vi kan f.eks. ikke slå det fra.

 

Retsgrundlaget for websporingsmetoderne er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Interessen for at optimere den sociale medieplatform og den pågældende fanside må derfor i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelse betragtes som berettiget.

 

Yderligere informationer om modtagere og kategorier af modtagere samt om opbevaringsperioden og kriterierne for opbevaringsperioden kan du se i platformsoperatørens databeskyttelseserklæringer. Vi har ingen indflydelse på disse.

 

Mulighederne for at varetage dine rettigheder til at hindre disse websporingsmetoder kan du se i de databeskyttelseserklæringer for operatører, som er nævnt i punkt 2. Du kan også kontakte platformoperatørerne via de kontaktdata, der er angivet på hjemmesiden.

 

De statistikker, som udbyderen af den sociale medieplatform stiller til rådighed for os, kan vi kun påvirke og hindre i begrænset omfang. Vi sørger dog for, at der ikke stilles yderligere valgfrie statistikker til rådighed for os.

 

Du skal dog være opmærksom på følgende: Det kan ikke udelukkes, at udbyderen af den sociale medieplatform bruger dine profil- og adfærdsdata til for eksempel at vurdere dine vaner, personlige relationer, præferencer etc. Lidl Danmark har ingen indflydelse på behandlingen eller videregivelsen af dine data via udbyderen af den sociale medieplatform.

 

5. Dine rettigheder som bruger

 

I henhold til databeskyttelsesforordningens art. 15, stk. 1 har du ret til at blive informeret om, hvilke personlige oplysninger der opbevares hos Lidl Danmark.

 

Derudover har du ret til berigtigelse (databeskyttelsesforordningens art. 16), til sletning (databeskyttelsesforordningens art. 17) og til begrænsning af behandlingen (databeskyttelsesforordningens art. 18) af dine data, hvis de lovmæssige forudsætninger er til stede.

 

Hvis databehandlingen sker på grundlag af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e eller litra f, har du, i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 21, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen. Hvis du gør indsigelse mod en databehandling, bortfalder denne også i fremtiden, med mindre den ansvarlige kan påvise, at der er tvingende grunde til den fortsatte behandling, som opvejer den pågældendes interesse.

 

Hvis du selv har stillet de behandlede data til rådighed, er du, i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 20, berettiget til få overdraget disse data til tredjemand. Denne rettighed kan du imidlertid kun gøre gældende over for operatøren for den sociale medieplatform, da det kun er operatøren, der har adgang til dine profildata.

 

Hvis databehandlingen sker på grundlag af et samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a eller art. 9, stk. 2, litra a, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden, uden at legitimiteten af den hidtidige behandling berøres.  

 

Du bedes henvende dig til den databeskyttelsesansvarlige skriftligt eller pr. mail i de ovennævnte tilfælde samt i tilfælde af åbne spørgsmål eller klager. 

 

Derudover har du, i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 77, ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

 

Hvis du i forbindelse med en bestemt databehandling, som vi har indflydelse på, vil gøre din ret gældende, bedes du kontakte os. Vi undersøger selv din henvendelse eller sender den om nødvendigt videre til den pågældende sociale medieplatform, hvis din henvendelse vedrører en databehandling udført af operatøren af et socialt medienetværk.

 

9. Kontaktoplysninger på den databeskyttelsesansvarlige:

 

Vores databeskyttelsesrådgiver svarer gerne på yderligere spørgsmål om databeskyttelse og kan kontaktes her:

Lidl Danmark K/S

Profilvej 9

6000 Kolding

Mail: databeskyttelse@lidl.dk