Her på siden vil du kunne finde aktuelle konkurrencebetingelser hos Lidl.

AKTUELLE KONKURRENCEBETINGELSER

Konkurrencebetingelser for Lidls fødselsdagskonkurrence
Skjul indhold
Vis indhold

Definitioner

Udbyder af konkurrencen er Lidl Danmark K/S (i det følgende Lidl), Profilvej 9, 6000 Kolding, CVR.nr. 26 63 07 97.

Denne konkurrence benævnes efterfølgende konkurrencen.

Ved modtagelse af husstandsomdelte reklamer eller nej tak + deltager du automatisk i konkurrencen. Hvis du ønsker at deltage så accepterer du samtidig disse konkurrencebetingelser. Vi anbefaler derfor, at du læser dem grundigt igennem.

Sådan deltager du

Du deltager i konkurrencen ved at kigge i din fødselsdagstilbudsaviser. Her kigger du efter om du skulle være så heldig at der ligger et gavekort af pap. Hver uge i perioden uge 39-41 vil der være gemt 50 gavekort i Lidls husstandsomdelte fødselsdagstilbudsavis. Finder du et gavekort i netop din avis, er du en af de heldige vindere. 

Krav til deltagere

Alle personer over 18 år med bopæl i Danmark kan deltage i konkurrencen.

Lidl forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vinderen og frasortere deltagere under 18 år. Lidls medarbejdere og medlemmer af deres husstande er udelukket fra at deltage i konkurrencen. Dette er også gældende for medarbejderne ved FK distribution og deres husstande.

Konkurrenceperiode

Du kan deltage i konkurrencen fra d. 20. september 2020 til d. 4. oktober 2020. Der findes 50 vindere af konkurrencen hver uge. Gavekortene er tilfældigt placeret i de aviser der husstandsomdeles i perioden d. 20. september 2020 til d. 4. oktober 2020.

Præmie

Modtager du husstandsomdelte reklamer, eller er medlem af nej tak + deltager du automatisk i konkurrencen om de gavekort der er gemt i vores fødselsdagstilbudsavis. Der er i løbet af de tre uger, uge 39-41, gemt 50 gavekort i tilfældige husstandsomdelte fødselsdagstilbudsaviser. Over den tre uger lange konkurrenceperiode kan man vinde 149 gavekort til Lidl på kr. 1.500,- og 1 gavekort på 15.000,-. Er du den heldige vinder skal du kontakte Lidl på socialmedia@lidl.dk inden d. 31.10.2020 ellers frafalder retten til at opkræve præmien. Herefter kontaktes vinderne via e-mail med et sikkert upload link, hvor de kan oplyses deres personlige data. Dette skal gøres inden d. 31.10.2020. Som vinder er du selv ansvarlig for rigtigheden af de personlige oplysninger, du indtaster. Gavekortet fremsendes til vinderen per post. Du skal forvente, at der kan gå op til 3 uger fra du har sendt info til du modtager dit gavekort. Præmien er personlig og må ikke videresælges eller på anden måde overdrages til en tredjemand. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre præmier. Lidl afholder de præmieafgifter, som konkurrencen udløser.

Vinderen af konkurrencen offentliggøres med fornavn og forbogstav i efternavn på lidl.dk.

Databeskyttelse

Personoplysninger vil blive behandlet med henblik på opfyldelse af en kontrakt mellem Lidl Danmark og de registrerede, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.

Med vindernes skriftlige samtykke offentliggøres deres navne og evt. billeder på Lidls hjemmeside. Vinderen af 15.000,- kan med vinderens accept evt. offentliggøres på Lidls sociale medier

Se vores retningslinjer for databeskyttelse og læse mere om dine rettigheder her: https://www.lidl.dk/databeskyttelse.

Øvrigt

Forsøg på snyd og brug af falske oplysninger vil medføre udelukkelse fra konkurrencen.

Lidl forbeholder sig ret til, uden varsel og uden særskilt annoncering, at ændre disse deltagerbetingelser, såfremt dette af juridiske og konkrete grunde bliver nødvendigt. Lidl forbeholder sig ret til at ændre eller afslutte konkurrencen uden forudgående varsel, og uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Lidl.

Eventuelle klager, der refererer til gennemførelsen af konkurrencen, skal fremsendes skriftligt til Lidl Danmark K/S, Att. Marketing, Profilvej 9, 6000 Kolding eller via e-mail til socialmedia@lidl.dk.

Konkurrencebetingelser - Facebook og Instagram
Skjul indhold
Vis indhold

Konkurrencerne på Facebook & Instagram er ikke sponsoreret, afholdt eller administreret af Facebook & Instagram, da konkurrencerne afholdes af Lidl Danmark. Konkurrencerne foregår på Lidl Danmarks Facebook (www.facebook.com/lidldanmark) og Lidl Danmarks Instagram (www.instagram.com/lidldanmark).

Deltagelse
For at deltage i konkurrencen skal deltagerne gøre det, der står i det konkrete konkurrenceopslag. Konkurrencen er åben for alle personer over 18 år, der er bosat i Danmark. Der kan kun deltages én gang pr. Facebook-profil og Instagram-profil pr. konkurrence. Lidls medarbejdere og medlemmer af deres husstande er udelukket fra at deltage.

Udelukkelse fra deltagelse
Hvis en deltager opgiver forkerte personlige oplysninger eller på anden måde forstyrrer det reglementerede forløb af konkurrencen, kan vedkommende blive udelukket fra deltagelse i konkurrence og fordelingen af præmierne.


Konkurrenceperiode
Konkurrencen starter og slutter som angivet i det konkrete konkurrenceopslag. Lidl kan ikke garantere for, at serveren til enhver tid er tilgængelig.


Gevinster
Antallet af vindere og præmien, der udloddes, vil stå i det konkrete konkurrenceopslag. De udlovede gevinster i konkurrencen er personlige og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre præmier. Formalia angående overdragelse af gevinsten bliver aftalt med vinderne. Med henblik på forsendelse af gevinsten er arrangøren ikke ansvarlig for rigtigheden af oplysningerne givet af vinderne. Lidl afholder de skatter og præmieafgifter, som konkurrencen udløser. De udlovede gevinster i konkurrencen er personlige og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre præmier. Lidl afholder de skatter og præmieafgifter, som konkurrencen udløser.

Lodtrækning
Vinderne af konkurrencen bliver fundet ved lodtrækning blandt de registrerede kommentarerer jf. betingelserne for at deltage. Vinderne orienteres via en kommentar til deres kommentar til det konkrete konkurrence-opslag, og der sendes ligeledes en privat besked til vinderne. Vinderne findes og underrettes den dato, som er angivet i det konkrete konkurrenceopslag. Vinderne skal sende en mail til socialmedia@lidl.dk, hvorefter overdragelse af gevinsten aftales nærmere. Såfremt vinderne ikke har henvendt sig til Lidl Danmark inden 24 timer fra lodtrækning, forbeholder Lidl Danmark sig retten til at udtrække en ny vinder. Den oprindelige vinder kan i så fald ikke gøre krav gældende mod Lidl Danmark.

Databeskyttelse
Se vores regler for databeskyttelse her

Øvrigt
Arrangøren forbeholder sig desuden ret til, uden varsel og uden særskilt annoncering, at ændre disse deltagebetingelser, såfremt dette af juridiske og konkrete grunde bliver nødvendigt. Alle klager, der refererer til gennemførelsen af konkurrencen, skal fremsendes skriftligt til Lidl Danmark K/S, Profilvej 9, 6000 Kolding eller socialmedia@lidl.dk inden for 14 dage. Klager, der er modtaget per telefon eller for sent, godtages ikke.