Konkurrencebetingelser

Her på siden vil du kunne finde aktuelle konkurrencebetingelser hos Lidl.

Konkurrencebetingelser for Lidls bonkonkurrence
Vis indhold
Skjul indhold

Definitioner:

Lidl Danmark K/S benævnes efterfølgende Lidl. Lidls bonkonkurrence benævnes efterfølgende bonkonkurrencen. Ved deltagelse i bonkonkurrencen accepterer du samtidig disse konkurrencebetingelser.

Sådan deltager du:

Du deltager i konkurrencen ved at indtaste dit bonnummer på Lidl.dk/VM
Bonnummeret findes nederst på din bon. Du kan deltage i bonkonkurrencen én gang pr. bon for køb foretaget i Lidl.

Konkurrenceperiode:

Konkurrencen løber fra 03.01.2021 - 21.01.2021.

Præmier:

Ved deltagelse i bonkonkurrencen deltager du i konkurrencen om at vinde et gavekort på 10.000 kr. til Lidl**

*Gavekortet kan kun benyttes i Lidl Danmarks butikker og kan anvendes i 3 år fra d. 25.01.2021. Bemærk at gavekortet er et ihændehaverbevis. Mistes gavekortet, erstattes det ikke af Lidl.

**Præmien var oprindeligt en biografvisning af VM mellemrundekampen d. 25. januar inkl. fuld forplejning i form af ikke alkoholiske drikkevarer samt mad tilberedt af Kokkelandsholdet. Derudover ville der være et digitalt præ-match oplæg fra en repræsentant for DHF. Grundet gældende corona-restriktioner er denne præmie aflyst og konverteret om til et gavekort på 10.000 kr. til Lidl

Vinderen af bonkonkurrencen findes ved lodtrækning fredag d. 22. januar 2021 iblandt alle dem, der har deltaget i bonkonkurrencen.

Vinderen kontaktes via e-mail d. 22. januar og har herefter indtil søndag d. 24. januar 2021 kl. 9.00 til at svare tilbage på e-mail, ellers går præmien videre til en anden, som herfra har 24 timer til at besvare henvendelsen. I dette tilfælde foretages en ny lodtrækning. Den oprindelige vinder kan i så fald ikke gøre krav gældende mod Lidl. Vinderen er selv ansvarlig for rigtigheden af sin e-mailadresse. Præmien er personlig og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre præmier. Lidl afholder de præmieafgifter, som konkurrencen udløser. Vinderen af bonkonkurrencen offentliggøres med fornavn, forbogstav i efternavn og by på lidl.dk d. 25. januar 2021.

Krav til deltagere:

Alle personer over 18 år med bopæl i Danmark kan deltage i bonkonkurrencen. Lidl forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vindere og frasortere deltagere under 18 år. Lidl forbeholder sig retten til at kontrollere, at vinderen er indehaver af bonen, hvorfor du skal opbevare og gemme de boner, du deltager med i bonkonkurrencen.

Ansatte i Lidl og deres husstand må ikke deltage i bonkonkurrencen. Bonkonkurrencen er købsbetinget.

Øvrigt:

Lidl forbeholder sig ret til, uden varsel og uden særskilt annoncering, at ændre disse deltagerbetingelser, såfremt dette af juridiske og konkrete grunde bliver nødvendigt.

Lidl forbeholder sig ret til at ændre eller afslutte bonkonkurrencen uden forudgående varsel, og uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Lidl.

Forsøg på snyd og brug af falske oplysninger vil medføre udelukkelse fra bonkonkurrencen.

Eventuelle klager, der refererer til gennemførelsen af bonkonkurrencen, skal fremsendes skriftligt til Lidl Danmark K/S, Att. Marketing, Profilvej 9, 6000 Kolding eller via e-mail til online@lidl.dk. Hvis du har spørgsmål til bonkonkurrencen, er du velkommen til at kontakte vores kundeserviceafdeling på online@lidl.dk.

 

I.    Oplysninger om databeskyttelse

1.    Dataansvarlig

Lidl Danmark K/S Profilvej 9 6000 Kolding CVR Nr.: 26630797, er ansvarlig for behandlingen af deltagernes personoplysninger. Lidl Danmark K/S har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som kan kontaktes på databeskyttelse@lidlplus.dk.

2.    Datakategorier og datakilder
For at deltage i konkurrencen er Lidl Danmark K/S berettiget til at gemme og behandle følgende personoplysninger fra kampagnens start d. 03.01.2021 til vinderne findes d. 22.01.2021:

- Navn (fornavn og efternavn), adresse, e-mail, og telefonnummer

Derudover kan Lidl Danmark K/S indsamle de yderligere personoplysninger direkte fra vinderen, som er nødvendige for at kunne fremsende eller overrække præmien.

3.    Formålet med databehandlingen og retsgrundlag
Lidl Danmark K/S bruger udelukkende de personoplysninger, der indsamles i forbindelse med konkurrencen, til afvikling af konkurrencen (fx udtrækning og underretning af vindere, fremsendelse af præmier). Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i forbindelse med konkurrencer er som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 b. Uden de pågældende oplysninger er det ikke muligt at deltage i konkurrencen.

4.    Modtagere/modtagerkategorier:
Personoplysninger videregives udelukkende til tredjemand, såfremt dette er nødvendigt med henblik på afvikling af konkurrencen (fx fremsendelse af præmier via en logistikvirksomhed) eller med henblik på offentliggørelse af vinderne (fx på Facebook). Enhver anden overdragelse til tredjemand er principielt udelukket.

5.    Opbevaringstid/kriterier for fastsættelse af opbevaringens varighed:
Deltagernes personoplysninger slettes, når konkurrencen er afsluttet, og vinderne er blevet offentliggjort. I forbindelse med gavepræmier opbevares vindernes personoplysningerne indtil udløbet af den lovbestemte reklamationsret med henblik på at kunne foretage afhjælpning eller ombytning, såfremt der skulle foreligge en mangel.

6.    Den registreredes rettigheder
Deltageren har ret til gratis at kræve at få oplyst, hvilke personoplysninger der er blevet registreret og opbevares om vedkommende. Desuden har deltageren ret til at få sine personoplysninger berigtiget eller slettet, til at kræve begrænsning af behandlingen af sine personoplysninger samt til at modtage de pågældende personoplysninger i et struktureret format. Deltageren kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, der er nødvendig af hensyn til Lidl Danmark K/S eller tredjemands legitime interesser. Såfremt deltageren har givet samtykke i forbindelse med konkurrencen, har deltageren til enhver tid mulighed for at trække sit samtykke tilbage med virkning for fremtiden. Derudover kan deltageren rette henvendelse til tilsynsmyndighederne for databeskyttelse, især i det medlemsland, hvor deltageren har bopæl, eller hvor den formodede overtrædelse har fundet sted.

 

Konkurrencebetingelser - Facebook og Instagram
Vis indhold
Skjul indhold

Konkurrencerne på Facebook & Instagram er ikke sponsoreret, afholdt eller administreret af Facebook & Instagram, da konkurrencerne afholdes af Lidl Danmark. Konkurrencerne foregår på Lidl Danmarks Facebook (www.facebook.com/lidldanmark) og Lidl Danmarks Instagram (www.instagram.com/lidldanmark).

Deltagelse
For at deltage i konkurrencen skal deltagerne gøre det, der står i det konkrete konkurrenceopslag. Konkurrencen er åben for alle personer over 18 år, der er bosat i Danmark. Der kan kun deltages én gang pr. Facebook-profil og Instagram-profil pr. konkurrence. Lidls medarbejdere og medlemmer af deres husstande er udelukket fra at deltage.

Udelukkelse fra deltagelse
Hvis en deltager opgiver forkerte personlige oplysninger eller på anden måde forstyrrer det reglementerede forløb af konkurrencen, kan vedkommende blive udelukket fra deltagelse i konkurrence og fordelingen af præmierne.


Konkurrenceperiode
Konkurrencen starter og slutter som angivet i det konkrete konkurrenceopslag. Lidl kan ikke garantere for, at serveren til enhver tid er tilgængelig.


Gevinster
Antallet af vindere og præmien, der udloddes, vil stå i det konkrete konkurrenceopslag. De udlovede gevinster i konkurrencen er personlige og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre præmier. Formalia angående overdragelse af gevinsten bliver aftalt med vinderne. Med henblik på forsendelse af gevinsten er arrangøren ikke ansvarlig for rigtigheden af oplysningerne givet af vinderne. Lidl afholder de skatter og præmieafgifter, som konkurrencen udløser. De udlovede gevinster i konkurrencen er personlige og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre præmier. Lidl afholder de skatter og præmieafgifter, som konkurrencen udløser.

Lodtrækning
Vinderne af konkurrencen bliver fundet ved lodtrækning blandt de registrerede kommentarerer jf. betingelserne for at deltage. Vinderne orienteres via en kommentar til deres kommentar til det konkrete konkurrence-opslag, og der sendes ligeledes en privat besked til vinderne. Vinderne findes og underrettes den dato, som er angivet i det konkrete konkurrenceopslag. Vinderne skal sende en mail til socialmedia@lidl.dk, hvorefter overdragelse af gevinsten aftales nærmere. Såfremt vinderne ikke har henvendt sig til Lidl Danmark inden 24 timer fra lodtrækning, forbeholder Lidl Danmark sig retten til at udtrække en ny vinder. Den oprindelige vinder kan i så fald ikke gøre krav gældende mod Lidl Danmark.

Databeskyttelse
Se vores regler for databeskyttelse her

Øvrigt
Arrangøren forbeholder sig desuden ret til, uden varsel og uden særskilt annoncering, at ændre disse deltagebetingelser, såfremt dette af juridiske og konkrete grunde bliver nødvendigt. Alle klager, der refererer til gennemførelsen af konkurrencen, skal fremsendes skriftligt til Lidl Danmark K/S, Profilvej 9, 6000 Kolding eller socialmedia@lidl.dk inden for 14 dage. Klager, der er modtaget per telefon eller for sent, godtages ikke.