Databeskyttelse

Mange tak for din interesse i Lidls Kundefeedback.

Det er meget vigtigt for os at beskytte dine personlige data. Vi bestræber os derfor på at sikre din ret til selv at bestemme over dine personlige data. Nedenfor forklarer vi, hvilke personlige data vi, hvornår og med hvilket formål, indhenter, behandler og anvender.

1. Dataansvarlig i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 4, punkt 7

Med mindre andet er anført i de enkelte afsnit (fremhævet ved overskrifterne) i denne tekst om databeskyttelse er

Lidl Danmark K/S
Att.: Databeskyttelseskoordinatoren
Profilvej 9
6000 Kolding
E-mail: databeskyttelse@lidl.dk

den dataansvarlige i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 4, punkt 7.

2. Anvendelse af bedømmelsesredskaber

Ved ethvert besøg på hjemmesiden registrerer vi forskellige data.

De registrerede data består af:

  • Dato og tidspunkt for besøget på hjemmesiden
  • Hvor længe du var på hjemmesiden

3. Rundspørge blandt kunder vedrørende indkøb

I forbindelse med rundspørgen blandt kunderne vedrørende indkøb registrerer vi kun dine oplysninger, hvis du stiller disse til vores rådighed, specielt ved besvarelsen af spørgsmålet: „Er der ellers andre ting, som du gerne vil fortælle os? (Indtast ikke personoplysninger)“.

Vi beder om dit bonnummer, for at være sikre på, at en kassebon kun deltager en gang i rundspørgen. På baggrund af bonnummeret er det ikke, heller ikke hvis du har betalt med kort, muligt at finde ud af, hvilken person, der er tale om.

4. Henvendelse gennem vores kundeservice

Formål med databehandlingen/retsgrundlag:

Hvis du oplyser navn, mailadresse eller telefonnummer for at blive kontaktet af vores kundeservice, bliver disse oplysninger kun givet videre til kundeservice med henblik på at kontakte dig. Retsgrundlaget for databehandlingen er artikel 6, stk. 1, litr. a) i Databeskyttelsesforordningen.

Modtagere/ Kategorier af modtagere:

Vi videregiver udelukkende dine informationer til vores kundeservice. Driften af vores hjemmeside varetages af MaritzCX GmbH, Borselstraße 18, 22765 Hamburg.

Lagringsperiode/ Kriterier for fastsættelse af lagringsperioden:

Når henvendelsen er afsluttet, slettes dine personlige data.

5. Konkurrencer

Formål med databehandlingen/retsgrundlag:

Hvis der i forbindelse med en konkurrence registreres personlige oplysninger om deltagerne (efternavn, fornavn, mailadresse, gade, husnummer, postnummer og by) anvendes disse kun i forbindelse med gennemførelsen af konkurrencen. Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litr. a) i Databeskyttelsesforordningen.  

Modtagere/ Kategorier af modtagere:

Vi videregiver udelukkende dine informationer til vores marketingafdeling. Driften af vores hjemmeside varetages af MaritzCX GmbH, Borselstraße 18, 22765 Hamburg.

Lagringsperiode/ Kriterier for fastsættelse af lagringsperioden:

Informationerne opbevares kun så længe, som det i forbindelse med denne aftale og under overholdelse af den pågældende lov er nødvendigt. Når formålet med konkurrencen er opfyldt, slettes informationerne.

6. Brugerens rettigheder

Du har ret til, i henhold til art. 15, stk. 1 i Databeskyttelsesforordningen, gratis at modtage informationer om, hvilke personlige data vi har registreret.

Derudover har du, forudsat at de lovmæssige forudsætninger er tilstede, ret til berigtigelse (art. 16 i Databeskyttelsesforordningen), sletning (art. 17 i Databeskyttelsesforordningen) og en begrænset behandling (art. 18 i Databeskyttelsesforordningen) af dine personlige data.

Hvis behandlingen af dine data er baseret på art. 6, stk. 1 e) eller f) i Databeskyttelsesforordningen, er du i henhold til art. 21 i Databeskyttelsesforordningen berettiget til at gøre indsigelse. Hvis du gør indsigelse mod en behandling af data, er dette gældende med mindre den dataansvarlige kan påvise vægtige grunde, der går forud for den registreredes interesser.

Hvis du selv har stillet de behandlede data til rådighed, har du ret til dataoverførsel i henhold til art. 20 i Databeskyttelsesforordningen.

Hvis databehandlingen er baseret på baggrund af et samtykke i henhold til art. 6, stk. 1 a) eller art. 9, stk. 2 a) i Databeskyttelsesforordningen, kan du til enhver tid med fremtidig virkning tilbagekalde samtykket, uden at lovligheden i den hidtidige behandling berøres.

I ovennævnte tilfælde, hvis der er spørgsmål, eller hvis du ønsker at klage, bedes du kontakte den dataansvarlige skriftligt eller pr. mail.

Du er derudover berettiget til at indgive en klage til Datatilsynet i Danmark.

7. Ingen pligt til at informere om personlige data

Hvis der i ovennævnte afsnit ikke er anført andet, er det ikke hverken lovmæssigt eller kontraktmæssigt foreskrevet, at man skal stille personlige data til rådighed, ligesom der heller ikke er et krav om at indgå en aftale. Hvis du ikke ønsker at stille dine personlige data til rådighed, betyder det bl.a., at vi ikke kan besvare din henvendelse, eller at du ikke har mulighed for at deltage i konkurrencer.

8. Yderligere spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til registreringen, behandlingen og anvendelsen af dine personlige data, bedes du kontakte vores dataansvarlige:

Lidl Danmark K/S
Att.: Databeskyttelseskoordinatoren
Profilvej 9
6000 Kolding
E-mail: databeskyttelse@lidl.dk

Status: 24.05.2018