Her på siden vil du kunne finde aktuelle konkurrencebetingelser hos Lidl.

AKTUELLE KONKURRENCEBETINGELSER

Skjul indhold
Vis indhold
Konkurrencebetingelser - Facebook og Instagram

Konkurrencerne på Facebook & Instagram er ikke sponsoreret, afholdt eller administreret af Facebook & Instagram, da konkurrencerne afholdes af Lidl Danmark. Konkurrencerne foregår på Lidl Danmarks Facebook (www.facebook.com/lidldanmark) og Lidl Danmarks Instagram (www.instagram.com/lidldanmark).

Deltagelse
For at deltage i konkurrencen skal deltagerne gøre det, der står i det konkrete konkurrenceopslag. Konkurrencen er åben for alle personer over 18 år, der er bosat i Danmark. Der kan kun deltages én gang pr. Facebook-profil og Instagram-profil pr. konkurrence. Lidls medarbejdere og medlemmer af deres husstande er udelukket fra at deltage.

Udelukkelse fra deltagelse
Hvis en deltager opgiver forkerte personlige oplysninger eller på anden måde forstyrrer det reglementerede forløb af konkurrencen, kan vedkommende blive udelukket fra deltagelse i konkurrence og fordelingen af præmierne.


Konkurrenceperiode
Konkurrencen starter og slutter som angivet i det konkrete konkurrenceopslag. Lidl kan ikke garantere for, at serveren til enhver tid er tilgængelig.


Gevinster
Antallet af vindere og præmien, der udloddes, vil stå i det konkrete konkurrenceopslag. De udlovede gevinster i konkurrencen er personlige og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre præmier. Formalia angående overdragelse af gevinsten bliver aftalt med vinderne. Med henblik på forsendelse af gevinsten er arrangøren ikke ansvarlig for rigtigheden af oplysningerne givet af vinderne. Lidl afholder de skatter og præmieafgifter, som konkurrencen udløser. De udlovede gevinster i konkurrencen er personlige og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre præmier. Lidl afholder de skatter og præmieafgifter, som konkurrencen udløser.

Lodtrækning
Vinderne af konkurrencen bliver fundet ved lodtrækning blandt de registrerede kommentarerer jf. betingelserne for at deltage. Vinderne orienteres via en kommentar til deres kommentar til det konkrete konkurrence-opslag, og der sendes ligeledes en privat besked til vinderne. Vinderne findes og underrettes den dato, som er angivet i det konkrete konkurrenceopslag. Vinderne skal sende en mail til socialmedia@lidl.dk, hvorefter overdragelse af gevinsten aftales nærmere. Såfremt vinderne ikke har henvendt sig til Lidl Danmark inden 24 timer fra lodtrækning, forbeholder Lidl Danmark sig retten til at udtrække en ny vinder. Den oprindelige vinder kan i så fald ikke gøre krav gældende mod Lidl Danmark.

Databeskyttelse
Se vores regler for databeskyttelse her

Øvrigt
Arrangøren forbeholder sig desuden ret til, uden varsel og uden særskilt annoncering, at ændre disse deltagebetingelser, såfremt dette af juridiske og konkrete grunde bliver nødvendigt. Alle klager, der refererer til gennemførelsen af konkurrencen, skal fremsendes skriftligt til Lidl Danmark K/S, Profilvej 9, 6000 Kolding eller socialmedia@lidl.dk inden for 14 dage. Klager, der er modtaget per telefon eller for sent, godtages ikke.

Skjul indhold
Vis indhold
Konkurrencebetngelser Tour de Kids

Kast på tid

Konkurrenceperiode
Konkurrencen finder sted til Tour de Kids 2019. Tour de Kids 2019 finder sted i følgende byer på følgende datoer:

Viborg 29. juni
Randers 17. august
Rønne 24. august
Herning 31. august
Aabenraa 7. september
Middelfart 28. september

Der afholdes én konkurrence pr. løbsdag.

Deltagelse
For at deltage i konkurrencen skal deltageren skyde på mål på en skuddug i det hertil opstillede håndboldmål. Der vil være 3 huller markeret med hhv. 1, 2 og 3 point. Deltageren får 20 sekunder og kan bruge op til 15 bolde. Med disse forudsætninger skal deltageren forsøge at score så mange sammenlagte point som muligt. Om det gøres fx ved at skyde én gang i 3-points-hullet eller flere gange i 1-points-hullet er underordnet. Deltagere der scorer 3 point eller derover, er med i lodtrækningen. Pointsummen noteres af Lidl-personalet ned på en liste med deltagerens fulde navn, samt værgens fulde navn og telefonnummer. Listen over deltagere slettes, så snart dagens vindere er trukket, og de har svaret på tilsendte SMS. Informationen vil ikke blive brugt i anden forbindelse end til denne konkurrence. Der vil blive trukket lod om præmierne blandt alle dagens deltagere, der har scoret 3 point eller derover. En liste med highscores, hvor score samt fornavn og første bogstav i efternavn noteres, vil være synlig for andre deltagere og besøgende i Lidls stand i løbet af den pågældende dag. For at deltage, skal man være mellem 3 og 10 år. Man må deltage én gang pr. person pr. dag. Konkurrencen er åben for alle i alderen 3-10 år, dog er Lidls medarbejdere og medlemmer af deres husstand udelukket fra at deltage.


Gevinst og præmiefordeling
Gevinsterne pr. løbsdag er følgende:
• 1 Lidl-gavekort a 1.000 kr.
• 2 Lidl-gavekort a 500 kr.

Gavekortene kan kun benyttes i Lidls butikker i Danmark, og man kan kun vinde 1 gavekort pr. person. Der findes i alt 3 vindere pr. løbsdag. Vinderne findes ved lodtrækning mellem alle dem, der i dagens løb har deltaget i konkurrencen, og som har scoret min. 3 point på 20 sekunder. Vinderne trækkespå løbsdagen og kontaktes umiddelbart herefter via en SMS, der fortæller, hvad de skal gøre for at få tilsendt præmien. Svares der ikke på henvendelsen indenfor oplyste tidsramme i den tilsendte SMS, går præmien tabt, og deltageren kan efterfølgende ikke gøre krav herpå. De udlovede gevinster i konkurrencen er personlige og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre præmier. Lidl afholder de skatter og præmieafgifter, som konkurrencen evt. måtte udløse.
 

Udelukkelse fra deltagelse
Hvis en deltager opgiver forkerte personlige oplysninger eller på anden måde forstyrrer det reglementerede forløb af konkurrencen, kan vedkommende blive udelukket fra deltagelse i konkurrencen og fordelingen af præmierne.
 

Databeskyttelse
Indsamlet personoplysninger bliver alene anvendt til at finde vinderen og vil blive slettet, så snart alle præmier er blevet udloddet til vinderne. Se vores regler for databeskyttelse her
Det er også muligt at se vores databeskyttelsespolitik på Lidls stand i hver løbsby. Spørg personalet, hvis du ønsker at se dette.
 

Øvrigt
Arrangøren forbeholder sig desuden ret til, uden varsel og uden særskilt annoncering, at ændre disse konkurrencebetingelser, såfremt dette af juridiske og konkrete grunde bliver nødvendigt. Yderligere kan Lidl ikke holdes ansvarlig for deltagernes eventuelle tab forbundet med deltagelse i konkurrencen. Det gælder endvidere, at Lidl ikke er ansvarlig for eventuelle tilkendegivelser m.v. i forbindelse med konkurrencen af personer uden tilknytning til Lidl.

Evt. klager, der refererer til gennemførelsen af konkurrencen, skal fremsendes skriftligt til Lidl Danmark K/S, Profilvej 9, 6000 Kolding eller socialmedia@lidl.dk indenfor 14 dage. Klager, der er modtaget pr. telefon eller for sent, godtages ikke.