Beskyttelse af personoplysninger i ”My Lidl World”-appen
 (Version 1.0; gældende pr. 17. juli.2018)

Mange tak, fordi du bruger My Lidl World og tak for din interesse for at læse vores bestemmelser om databeskyttelse. Hensigten med nedenstående bestemmelser om databeskyttelse er at informere dig om, hvordan vi indsamler, behandler og anvender dine personoplysninger i forbindelse med din brug af denne app.

1. Dataansvarlig iht. databeskyttelsesforordningens artikel 4, stk. 7.

Firmaet

 

Lidl Digital International GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1

74172 Neckarsulm

E-Mail: databeskyttelse@lidl.dk


er dataansvarlig i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 4, stk. 7.

2. Brugsdata i forbindelse med brugen af appen

a) Formålet med databehandlingen og retsgrundlaget

Vi behandler oplysninger om din brug af vores app i form af logfiler med henblik på

at muliggøre og forbedre funktionerne i appen,
at forbedre vores tilbud samt beskytte vores systemer og forhindre misbrug og svigagtig adfærd.

De pågældende logfiler består af:

Den mobile enhed, som du aktiverer vores app på
IP-adressen
Tilgangsdato og -klokkeslæt
Klientens forespørgsel
http-svarkoden
Den overførte datamængde
Den anvendte app-version

Der bliver således ikke oprettet personrelaterede brugerprofiler. Hjemlen for behandlingen af IP-adressen er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Vores legitime interesse følger af de ovenfor anførte formål med databehandlingsaktiviteterne.

Retsgrundlaget for behandling af IP-adressen er artikel 6, stk. 1, litra f).   

b) Modtagere / kategorier af modtagere

De logfiler, der er gemt i dit system til disse formål, vil ikke blive tilgået. Indhentningen af logfilerne sker automatisk ved hver anvendelse af vores app.

c) Opbevaringsperiode/ kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperioden for logfilerne

Logfilerne bliver automatisk slettet efter 14 dage.

3. Adgang til funktioner og sensorer i din mobile enhed

a) Formålet med databehandlingen og retsgrundlaget

Vi har via din enheds grænseflader adgang til følgende funktioner eller sensorer i enheden:

 

Kamera

Vi har kun adgang til din enheds kamera, hvis du via dialogen „Giv tilladelse“ har givet dit udtrykkelige samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1 a) i databeskyttelsesforordningen. Kameraet i din mobile enhed bruges til at indscanne produktets stregkode. Ved scanning af fysiske produkter i butikken kan der åbnes adgang til yderligere assets i appen.

Internet

Vores app henter indhold på internettet i form af tekster og billeder til features i spillet (f.eks. „stregkode-detektiv“).

Trådløst netværk

Vores app gør brug af din mobile enheds trådløse netværk til at komme på internettet og på den måde gøre det muligt for dig at udnytte appen fuldt ud.

b) Modtagere / kategorier af modtagere

Derudover har ingen adgang til kameradataene.

c) Opbevaringsperiode / kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperioden

Oplysningerne behandles kun i den periode, hvor der rent faktisk spilles. Derudover finder der ingen opbevaring sted.

4. Brugsanalyse

a) Formålet med databehandlingen og retsgrundlaget

For at forbedre funktionerne i vores app samt  tilpasse vores tilbud og forbedre vores markedsføring, udarbejdes der pseudonymiserede brugerprofiler. Retsgrundlaget herfor er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Den brugertilpassede og fortløbende optimering af vores app til en bedre oplevelse og forsøg på at undgå irrelevante annoncer til dig, er således både i din og vores interesse og er dermed omfattet af persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra f). Nærmere oplysninger om dette og om dine muligheder for at gøre indsigelse fremgår af dette afsnit.

I forbindelse med denne app gøres der brug af Google Analytics, som er et analyseværktøj fra Google Inc. (Google) til analyse af brugeradfærd. Google bruger disse informationer på vegne af operatøren til at analysere din brug af appen, til at udarbejde rapporter om aktiviteterne og til at erlægge yderligere tjenesteydelser vedrørende brugen over for operatøren. Google vil under ingen omstændigheder sætte din ip-adresse i forbindelse med andre data fra Google. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod anvendelsen af Google Analytics i denne app med fremadrettet virkning. For at gøre det skal du åbne menuen, klikke på fanebladet „Mere“ og scrolle ned til slutningen af databeskyttelseserklæringen. Her kan sporing deaktiveres ved at trykke på den knap, der er placeret nedenfor.

My Lidl World-appen gør brug af analyseværktøjet adjust, som er et produkt fra firmaet adjust GmbH. Når du installerer Lidls app, opbevarer adjust installations- og hændelsesdata fra din Lidl-app (f.eks. brugen af appen eller interaktioner i kundekontoen). Det sætter os i stand til at forstå, hvordan du interagerer med vores app. Endvidere kan vi på den måde analysere og forbedre vores mobilkampagner. For at kunne foretage denne analyse gør adjust brug af IDFA (Identifier for Advertising = reklameidentifikator for enheder med styresystemet iOS) eller Android-reklame-ID’et, IP-/ MAC-adressen, HTTP-header’en samt et fingeraftryk af din enhed (hertil kommer: tidspunktet for tilgang, land, sprog, lokale indstillinger, styresystem og -version samt app-version). Disse data bliver anonymiseret, således at hverken vi eller adjust kan identificere dig ved hjælp af disse data. IDFA’en og Android-reklame-ID’et kan du når som helst nulstille eller deaktivere via styresystemet.

Hvis du ikke ønsker at blive sporet via adjust, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod dette med fremadrettet virkning ved at klikke på den nedenfor placerede knap.

b) Modtagere / kategorier af modtagere

Google Analytics sender som regel de genererede oplysninger om din anvendelse af appen til en Google-server i USA, hvor de opbevares. I denne app er IP-anonymisering aktiveret, således at IP-adressen på Googles brugere inden for EU eller i EØS-medlemsstater bliver afkortet inden. Den fulde IP-adresse vil kun i undtagelsestilfælde blive sendt til en Google-server i USA og afkortet der.

adjust GmbH’s servere er til gengæld udelukkende placeret inden for EU.

Ud over disse to servicevirksomheder har ingen adgang til dine personoplysninger, der er behandlet i forbindelse med brugsanalysen.

c) Opbevaringsperiode/ kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperioden

De personoplysninger, der er behandlet i forbindelse med anvendelsen af analyseværktøjet, anonymiseres umiddelbart efter indsamlingen.

5. Dine rettigheder som registreret og kontaktmuligheder til databeskyttelsesrådgiveren

Du har i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15, stk. 1 ret til på anmodning gratis at få udleveret information om de personoplysninger, der opbevares om dig. Endvidere har du under de gældende lovmæssige forudsætninger ret til at få berigtiget (artikel 16 i databeskyttelsesforordningen), slettet (artikel 17 i databeskyttelsesforordningen) og få begrænset behandlingen (artikel 18 i databeskyttelsesforordningen) af dine personoplysninger.

Hvis databehandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 e) eller f) i databeskyttelsesforordningen, har du i henhold til artikel 21 i databeskyttelsesforordningen ret til at gøre indsigelse. Hvis du gør indsigelse mod databehandling, vil databehandlingen ophøre fremover, medmindre den dataansvarlige kan påvise vægtige legitime grunde til at fortsætte behandlingen, der går forud for den registreredes interesse i en indsigelse.

Hvis du selv har stillet de behandlede oplysninger til rådighed, har du ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20 i databeskyttelsesforordningen.

Hvis databehandlingen er baseret på et samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1 a) eller artikel 9, stk. 2 a) i databeskyttelsesforordningen, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden, uden at lovligheden af den hidtidige behandling berøres heraf.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage, kan du i de ovennævnte tilfælde henvende dig skriftligt eller pr. e-mail til databeskyttelsesrådgiveren. Du har endvidere ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed. Den kompetente tilsynsmyndighed forefindes i det land, hvor du bor, eller hvor den dataansvarlige er etableret.

Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger, bedes du henvende dig til vores databeskyttelsesrådgiver:

Lidl Digital International GmbH & Co. KG
Data Protection
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
E-Mail databeskyttelse@lidl.dk

 

Dato: Maj 2018