Konkurrencebetingelser

Definitioner:
Udbyder af konkurrencen er Lidl Danmark K/S (i det følgende Lidl), Profilvej 9, 6000 Kolding, CVR.nr. 26 63 07 97.

Denne konkurrence benævnes efterfølgende konkurrencen.

Ved deltagelse i konkurrencen accepterer du samtidig disse konkurrencebetingelser. Vi anbefaler derfor, at du læser dem grundigt igennem, inden du deltager i konkurrencen.

 

Sådan deltager du:
Del en video fuld af sommerhumør og god stemning med os, som viser, hvad du forbinder med en dansk sommer, så er du med i konkurrencen og får samtidig chancen for at komme med i vores reklamefilm. Du deltager i konkurrencen ved, at du uploader et videoklip på lidl.dk/sommer. Videoklippet må ikke fylde mere end 4GB. Du kan i alt uploade 5 videoklip, og du kan derved maksimalt få 5 lodder i konkurrencen.

 

Krav til deltagere:
Alle personer over 18 år med bopæl i Danmark kan deltage i konkurrencen.

Lidl forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vinderen og frasortere deltagere under 18 år. Lidls medarbejdere og medlemmer af deres husstande er udelukket fra at deltage i konkurrencen.

 

Hvad skal billederne bruges til?

Når du uploader dit videoklip og deltager i konkurrencen, accepterer du, at Lidl får ejendomsretten til det indsendte videoklip, og du giver Lidl ret til i ubegrænset omfang (både geografisk og tidsmæssigt) at benytte de uploadede videoer (uden gebyr eller betaling) i markedsføringsøjemed på samtlige medier, herunder må Lidl anvende dit videoklip i en reklamefilm, der vil blive vist på landsdækkende TV samt forskellige digitale platforme – for eksempel Facebook, Instagram, YouTube mv. Dette er ikke en udtømmende liste.

Du må kun uploade videoklip, som du selv har optaget. Ved deltagelsen bekræfter du, at du selv er ophavsmand til de uploadede billeder og har ret til brug af billederne.

Optræder der personer på videoklippet, som ikke er dig selv, er du ansvarlig for at indhente disse personers samtykke til, at du må uploade dit videoklip til konkurrencen. Det er dit ansvar, at personerne ligeledes giver samtykke til, at klippet bruges i Lidls markedsføring.

Såfremt personerne er under 18 år, er du ansvarlig for at indhente samtykke hos forældre/værge.

Videoklippet må ikke indeholde rettighedsbeskyttede genstande, herunder fx særlige bygningsværker eller steder såsom Christiansborg eller Tivoli.

Uploadede videoklip må ikke have et stødende indhold.

 

Konkurrenceperiode:
Du kan deltage i konkurrencen fra d. 4. maj 2020 til d. 24. maj 2020. Der findes én vinder af konkurrencen ved lodtrækning blandt alle deltagere, som opfylder betingelserne. Dette gøres i uge 22, 2020.

 

Præmie:
Når du indsender dit videoklip, deltager du i konkurrencen om et gavekort til Lidl på kr. 10.000,-. Vinderen kontaktes via e-mail og har herefter 48 timer til at svare tilbage på enten e-mail eller telefonisk til Lidl, ellers går præmien videre til en anden. I dette tilfælde foretages en ny lodtrækning. Den oprindelige vinder kan i så fald ikke gøre krav gældende mod Lidl. Du er selv ansvarlig for rigtigheden af den e-mailadresse, du indtaster, når du deltager i konkurrencen. Gavekortet fremsendes til vinderen per post. Præmien er personlig og må ikke videresælges eller på anden måde overdrages til en tredjemand. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre præmier. Lidl afholder de præmieafgifter, som konkurrencen udløser.

Vinderen af konkurrencen offentliggøres med fornavn og forbogstav i efternavn på lidl.dk.

 

Databeskyttelse:
Personoplysninger vil blive behandlet med henblik på opfyldelse af en kontrakt mellem Lidl Danmark og de registrerede, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.

Se vores retningslinjer for databeskyttelse og læse mere om dine rettigheder her: https://www.lidl.dk/databeskyttelse.

 

Øvrigt:
Forsøg på snyd og brug af falske oplysninger vil medføre udelukkelse fra konkurrencen.

Lidl forbeholder sig ret til, uden varsel og uden særskilt annoncering, at ændre disse deltagerbetingelser, såfremt dette af juridiske og konkrete grunde bliver nødvendigt. Lidl forbeholder sig ret til at ændre eller afslutte konkurrencen uden forudgående varsel, og uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Lidl.

Eventuelle klager, der refererer til gennemførelsen af konkurrencen, skal fremsendes skriftligt til Lidl Danmark K/S, Att. Marketing, Profilvej 9, 6000 Kolding eller via e-mail til online@lidl.dk.
Hvis du har spørgsmål til konkurrencen, er du velkommen til at kontakte vores kundeserviceafdeling på online@lidl.dk.