Databeskyttelsesmeddelelse vedr. appen My Lidl World

(Version 1.0; gældende fra maj 2020)

 

Mange tak, fordi du bruger appen My Lidl World (i det følgende også "appen").

For at bruge appen skal man være mindst 16 år.

 

Hensigten med databeskyttelsesmeddelelsen er at informere dig om, hvordan vi behandler dine data, når du bruger vores app.

1. Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

Den dataansvarlige for behandlingen af persondata ifm. appen er Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, D-74167 Neckarsulm (som vi her kalder "Lidl", "vi" eller "os"), som behandler data ifm. driften af appen og sender dem til andre selskaber i Lidl-koncernen.

 

Lidl-koncernen omfatter også forskellige lande- og regionsselskaber, som er nærmere oplistet her, samt Lidl Digital International GmbH & Co. KG (som vi her kalder "Lidl-selskaber"). Listen indeholder kun den til enhver tid aktuelle sammensætning af Lidl-selskaberne. Sammensætningen af Lidl-selskaberne kan ændre sig fremover (der kan f.eks. komme flere Lidl-selskaber til).

 

Når et Lidl-selskab modtager dataene fra appen for at informere dig om tilbud og kampagner, fungerer dette selskab altid selv som selvstændig ansvarlig.

 

Du kan kontakte den databeskyttelsesrådgiveren hos Lidl Stiftung på: datenschutz@lidl.com

2. Behandling af brugsdata under brug af appen

a) Formålet med databehandlingen og retsgrundlaget

Det er nødvendigt at behandle nogle data, for at appens forskellige funktioner kan stilles til rådighed. Lovgrundlaget for denne databehandling er art. 6, stk. 1, litra b) i persondataforordningen (GDPR). Her handler det om følgende typer behandling:

 

a) Præsentation af indhold på din enhed

 

Vi behandler de her oplistede såkaldte protokoldata, således at vi kan vise appen på din enhed:

 

- Den mobile enhed, som du aktiverer vores app på
- IP-adressen
- Tilgangsdato og -klokkeslæt
- Klientens forespørgsel
- http-svarkoden
- Den overførte datamængde
- Den anvendte app-version

Disse data slettes automatisk efter 14 dage.

 

b) Forhindring af bedrageri vha. stregkodescanneren

 

Vi bruger den placering, din enhed registrerer, mens du benytter stregkodescanneren, for at sikre, at de indscannede produkter rent faktisk bliver indscannet i et Lidl-marked. Her sammenligner vi automatisk, om enhedens lokaliseringsoplysninger under scanningen svarer til placeringen af en af vores filialer.

 

På den måde kan vi udelukke, at enkelte spillere snyder og f.eks. indscanner produkter uden for et Lidl-marked, og vi beskytter dermed vores ærlige spillere.

 

Lokaliseringsoplysningerne bliver anonymiseret, så snart du ikke længere benytter stregkodescanneren.

 

c) Filial-rangliste

 

Ved hjælp af lokaliseringsoplysningerne kan vi se, hvor hyppigt og i hvilket marked stregkodescanneren er benyttet, og vi kan deraf udlede, hvor populære de enkelte Lidl-markeder er i Danmark. Vi anvender her de lokaliseringsoplysninger, som fremsendes ved benyttelsen af stregkodescanneren, samt dine øvrige lokaliseringsoplysninger, for så vidt du har givet os tilladelse til at behandle disse.

 

På baggrund heraf opretter vi en rangliste over de tre mest populære filialer i landet og viser dem i appen.

 

d) Spillerranking

De point, hver spiller har opnået, penge og andre ressourcer bliver brugt til at oprette spillerrankingen og vise den i appen.

 

e) Login 

Du har mulighed for at åbne en My Lidl World-spillerkonto (i det følgende blot "konto(en)" og logge ind senere for at gemme din spilstatus online. I forbindelse med kontoen behandler og lagrer vi eller en af os bemyndiget tjensteudbyder din e-mailadresse, dit password i anonymiseret form og dine spilstatusser for at du også kan spille videre på andre enheder, når du logger ind på din konto.

 

Lidls onlinetilbud udvides fra tid til anden. Fremover vil du også kunne bruge kontoen til at vælge andre tilbud fra Lidl og udnytte disse, når du ønsker det (såkaldt »single-sign-on", forkortet "SSO").

 

3. Adgang til din enheds funktioner, sensorer og lokaliseringsoplysninger

 

Via grænsefladerne i din enhed får vi adgang til følgende enhedsfunktioner eller enhedssensorer:

Kamera

Kun med dit udtrykkelige samtykke iht. art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR får vi via dialogboksen "Giv tilladelse" adgang til kameraet på din enhed. Kameraet på din enhed anvendes til indscanning af produktstregkoder ifm. appen. Ved indscanning af ægte produkter i filialen kan der frigøres yderligere fordele i appen.

 

Samtykket er frivilligt, og du kan til enhver tid tilbagekalde det.

Internet

Appen henter indhold fra internettet, som f.eks. tekster og billeder til bestemte funktioner i spillet. F.eks. bliver der via »stregkodescanneren" hentet billeder fra internettet til de produkter, der skal scannes, for at de kan vises.

 

Dataene bliver kun behandlet, så længe du er i gang med spillet. Derefter gemmes dataene ikke længere.

Lokaliseringsoplysninger

Kun med dit udtrykkelige samtykke efter art. 6, stk.1, litra a) i GDPR behandler vi derudover dine lokaliseringsoplysninger til at fastslå, hvor mange af vores spillere der også besøger filialerne, og vi kan mere præcist fastslå, hvor hyppigt en filial besøges af forskellige spillere. Dette forbedrer nøjagtigheden af filialranglisten, som beskrevet ovenfor.

 

Desuden bruger vi dine lokaliseringsoplysninger til at vise dig regionale informationer om og reklamer for vores produkter og tjenester inden for og uden for appen, f.eks. også til i appen at vise dig den Lidl-brochure, der aktuelt gælder for det sted, du befinder dig. Også dette gør vi dog kun med dit udtrykkelige samtykke iht. art. 6, stk.1, litra a) i GDPR. Du kan læse mere om personalisering af reklamer nedenfor (afsnit 5).

 

Samtykket er frivilligt, og du kan til enhver tid tilbagekalde det via app-indstillingerne.

4. Brugsanalyse til forbedring af appen

For at forbedre vores apps funktioner og dermed hele spiloplevelsen analyserer vi, hvordan appen bruges af dig og de andre spillere.

 

Disse data behandler vi på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Denne regel giver os lov til at behandle data til formål for vores berettigede interesser, hvis ikke dine interesser og de andre brugeres interesser vejer tungere. Vores berettigede interesse består her i den passende udformning af appen.

a) Generel brugsanalyse

Nogle data kan vi registrere direkte, når appen benyttes. Hertil hører f.eks. angivelse af, hvor hyppigt en bestemt intro-skærm er blevet vist, hvor ofte en bestemt vejledning er blevet set, hvor ofte der er klikket på bestemte info-faneblade, hvor ofte bestemte quests er afsluttet, hvor lang tid det tager at nå bestemte markedstrin, hvor hyppigt bestemte resultater opnås, hvor ofte der er skiftet til et job, eller også hvor ofte og på hvilket markedstrin der er bygget hvilken dekoration.

 

Disse informationer anvender vi til statistiske evalueringer for at forstå, hvor appen bruges. Dermed kan vi tjekke, om spillet fungerer efter hensigten, og gør det ikke, kan vi tilpasse det. Vi kan f.eks. fastslå, om en quest eller et markedstrin er for svært og tilpasse sværhedsgraden efter det. Og vi kan f.eks. også fastslå, hvilke af appens funktioner der bruges særlig hyppigt og dermed fremhæve de mest populære funktioner eller forbedre andre funktioner.

b) Google Analytics / Google Firebase

Desuden anvender vi ifm. appen Google Analytics hhv. Google Firebase, en analysetjeneste fra Google LLC (Google), til analyse af brugen af appen. Google vil altså anvende ovenstående informationer på vores vegne til at evaluere brugen af appen for at udarbejde beretninger om aktiviteterne og informere os om, hvordan appen i det hele taget bliver brugt. Google vil under ingen omstændigheder forbinde din IP-adresse med andre data fra Google eller anvende den til egne formål.

 

Google Analytics hhv. Google Firebase overdrager de genererede informationer om brugen af appen som regel til en Google-server i USA, hvor de lagres. Før overdragelsen bliver brugernes IP-adresse forkortet af Google inden for medlemsstaterne i Den Europæiske Union eller i andre kontraherende stater inden for aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, således at denne ikke længere kan knyttes til dig. Kun i undtagelsestilfælde bliver den fulde IP-adresse overdraget til en Google-server i USA og forkortet der.

5. Brugsanalyse vedr. afspilning af reklamer

For at forbedre vores reklamer vil vi gerne analysere, hvordan du bruger vores app. Dermed kan vi såvel inden for appen som uden for appen (f.eks. i din browser, når du surfer på internettet) vise reklamer for vores produkter og tjenester, som er særlig relevante for dig.

 

Dette gør vi dog kun, hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke hertil efter art. 6, stk.1, litra a) i GDPR. Vi beder dig om dette samtykke, når du opretter din konto til appen eller åbner spillet for første gang. Du kan dog også give dit samtykke senere via app-indstillingerne.

 

Dit samtykke er frivilligt, og du kan også bruge appen i en basisfunktion, hvis du ikke giver os dit samtykke. Det kan dog være, at du ikke kan bruge enkelte funktioner i appen, hvis du ikke giver os dit samtykke. Som tak tilbyder vi dig desuden nogle fordele i spillet, hvis du giver os dit samtykke.

 

Har du én gang givet dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde det via app-indstillingerne. Som beskrevet i dette afsnit vil vi derefter ikke længere behandle dataene.

a) Personalisering af reklamer med hjælp fra adjust

Herudover benytter vi i denne sammenhæng også analyseprogrammet "adjust" fra firmaet adjust GmbH. Når du installerer appen og giver os dit samtykke, indsamler adjust data om, hvordan du bruger appen, og hvilke indstillinger du har foretaget.

 

Dermed kan vi forstå, hvordan du bruger appen. Og på den måde kan vi med disse informationer analysere og forbedre vores reklamer. Ved hjælp af din brug af appen kan vi så også udvælge reklamer og både inden for og uden for appen vise dig dem, som vi mener er mest interessante for dig personligt. Til denne analyse anvender adjust forskellige kendetegn ved din enhed, som tilsammen krypterer den og dermed genererer et unikt kendetegn, et såkaldt "fingeraftryk", til din enhed.

 

På den måde ved vi, hvilken type reklamer vi bør vise på hvilken enhed. For at generere dette fingeraftryk benytter adjust de såkaldte reklameidentifikatorer fra iOS- og Android-enheder, bestemte informationer, der under alle omstændigheder er nødvendige for at hente informationer fra internettet (såkaldt IP-adresse og MAC-adresse og HTTP-headeren), samt tidspunktet for tilgangen til informationerne og bestemte indstillinger i enheden (land, sprog, styresystem og dettes version og app-versionen).

b) Andre data, der behandles mhp. personalisering af reklamer

Såfremt du har givet os dit samtykke, vil vi evaluere følgende data for at afspille personaliserede reklamer for dig inden for og uden for appen:

  • De af dig besøgte Lidl-filialer, og hvor ofte du har besøgt dem, hvilket vi kan udlede af dine fremsendte lokaliseringsoplysninger, såfremt du har givet os et samtykke hertil;
  • Dine lokaliseringsoplysninger i det omfang du tillader dette i dine enhedsindstillinger (f.eks. kun ved brug af appen eller også i baggrunden);
  • De af dig afgivne svar som et led i videnstesten såvel som de resultater, du har opnået derigennem;
  • Dine klik på Lidl-brochuren inden for appen; samt
  • De videoer og reklamevideoer, du har kigget på i appen, og om du har set dem til ende.

6. Connect med dine venner

Vi giver dig mulighed for at finde venner inden for spillet. Du kan sende en venneanmodning til fremmede spillere eller, hvis du allerede kender navnet på bekendte spillere i spillet, søge specifikt efter navnet og sende en venneanmodning.

 

Desuden kan du på forskellige steder i spillet dele succeser som f.eks. resultater, eller at du har nået et nyt markedstrin, med kontakter i andre apper som f.eks. WhatsApp, Facebook Messenger eller lignende tjenester. De spillere, du har udvalgt, modtager så et link, de kan bruge til ligeledes at downloade spillet, hvis de ønsker det.

 

Vær opmærksom på, at det ved andre tjenester, som du, som beskrevet, kan bruge til at udsende meddelelser, handler om tilbud fra andre tjenesteudbydere, for hvem der gælder andre egne databeskyttelsesbestemmelser og brugsbetingelser. Lidel har ingen indflydelse på databehandlingerne i disse tjenester og er heller ikke ansvarlig mht. databeskyttelsen (art. 4 nr. 7 GDPR).

 

Lidl får ikke adgang til dine kontaktdata og får heller ikke at vide, hvem du kontakter, eller via hvilken anden kanal (f.eks. WhatsApp eller Facebook) du tager kontakt til venner og andre spillere.

 

Vi muliggør forbindelserne til andre spillere iht. art. 6. stk. 1, litra f) i GDPR, på grundlag af vores berettigede interesser i at gøre det muligt for spillere at have kontakt med deres venner i spillet, hvad enten disse allerede er spillere hos My Lidl World eller ej, og fordi disse berørte personers interesser ikke vejer tungere.

7. Overførsel af dine data

Inden for Lidl-koncernen (se nummer 1 ovenfor) videregiver vi dine brugsdata, lokaliseringsoplysninger og indsigterne herfra til andre Lidl-virksomheder for at også disse kan vise dig reklamer, der så vidt muligt er interessante og personaliserede. Disse virksomheder er så selv ansvarlige for deres behandlinger af data.

 

Vi overfører dog kun dine data til disse Lidl-virksomheder, hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke hertil efter art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR. Samtykket er frivilligt, og du kan til enhver tid tilbagekalde det.

 

Derudover overfører vi også dine data til tjenesteudbydere, såkaldte ordrebehandlere, som er strengt forpligtet ift. vores instrukser og ikke må anvende dataene til deres egne formål. Retsgrundlaget for denne fremsendelse er art. 28 og art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR, fordi vi har en berettiget interesse i at anvende sådanne tjenesteudbydere.

 

Desuden kan enkelte informationer, som du sender til andre personer via en fremmed tjeneste (f.eks. WhatsApp eller Facebook), også nå frem til udbyderne af disse tjenester (se ovenfor, afsnit 6), da tjenesteudbyderne ligeledes skal behandle disse data.

 

Det kan ifm. de beskrevne overførsler ske, at dine data også bliver fremsendt til et tredjeland, altså et land uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. For så vidt EU-Kommissionen vedrørende et tredjeland ikke har fastslået, at landet har et passende beskyttelsesniveau, fastsætter vi passende garantier for at sikre en passende beskyttelse af dine data. Dette kan f.eks. ske ved at indgå kontrakter, som indeholder EU's standardklausuler for databeskyttelse og iht. tilsvarende beslutninger i EU-Kommissionen giver passende garantier (kan findes bl.a. her).

8. Dine rettigheder 

a) Indsigtsret, art. 15 GDPR

Du har ret til, at vi informerer dig om, hvilke data vi har gemt om dig.

b) Ret til berigtigelse, art. 16 GDPR

Hvis vi har gemt forkerte data om dig, har du ret til, at vi berigtiger dine data.

b) Ret til sletning, art. 17 GDPR

Under bestemte forudsætninger har du ret til, at vi sletter dine data. Det gælder frem for alt, hvis vi ikke længere har brug for dine data for at kunne vise appen.

b) Ret til begrænsning af behandling, art. 18 GDPR

Under bestemte forudsætninger har du ret til, at vi ikke længere behandler dine data ifm. alle de formål, vi har beskrevet i denne tekst. Det gælder f.eks., hvis du meddeler os, at dine data er forkerte, eller hvis du gerne vil have, at vi sletter dine data, og vi først er nødt til at kontrollere det.

e) Ret til at gøre indsigelse

Under bestemte forudsætninger har du ret til at sige til os, at vi ikke må behandle dine data. Det kalder man "indsigelse". Vi kontrollerer så, om vi ifølge loven har lov til eller endda er forpligtet til alligevel at bruge dine data, eller om vi skal ophøre med at behandle dine data.

f) Udøvelse af disse rettigheder

Hvis du ønsker at udøve en af dine rettigheder, bedes du sende en e-mail til vores databeskyttelsesrådgiver på Datenschutz@lidl.com.

g) Ret til at indgive klage

Herudover har du ret til at indgive klage til en statslig datatilsynsmyndighed.

 

Status: Maj 2020