Betingelser

Konkurrencebetingelser for konkurrencen om en Kia Ceed Plug-in Hybrid i Lidl Plus
Skjul indhold
Vis indhold

Kampagneperiode: 20.09.2020 – 07.10.2020  

Du deltager i konkurrencen ved at indsende lodder via Lidl Plus-appen. For at få ét lod i konkurrencen, skal du samle 3 flag-mærker. Disse flag optjenes, når du handler i Lidl og scanner dit Lidl Plus-kort i Lidl Plus appen. Ét flag optjenes pr. 50 kr., du bruger i Lidl, fratrukket kontante rabatter. Jo flere flag du optjener, jo flere lodder kan du indsende.

Kontante rabatter har indflydelse på optjening af flag:

- Bonus Plus
- Fødselsdagskupon
- Velkomstbonus
- Goodwill/gavekort
- Pant

Eksempel:

- Køb af produkter til i alt 102 kr.
- Ved samme køb anvendes velkomstbonus på 30 kr.
- Prisen for produkterne bliver 72 kr., og der optjenes 1 flag, idet der skal købes for 50 kr. for at optjene 1 flag.

Ved præmieoverrækkelsen vil der blive taget billeder og/eller lavet filmoptagelser, som kan blive offentliggjort sammen med vinderens fornavn og hjemby i Lidl Danmarks reklamemedier (fx i pressemeddelelser, på lidl.dk, i medarbejdermagasinet, på Facebook-profil, Instagram, LinkedIn, YouTube mv.).

1. Berettigelse til deltagelse

Konkurrencen afholdes af Lidl Danmark K/S Profilvej 9 6000 Kolding CVR Nr.: 26630797. Alle personer over 18 år med bopæl i Danmark er berettiget til at deltage. Deltagelse forudsætter medlemskab i Lidl Plus. Deltagelse i konkurrencen kræver installation af Lidl Plus-appen på en smartphone samt oprettelse af en tilsvarende konto. Ved at deltage accepterer deltageren automatisk konkurrencebetingelserne og bekræfter at være fyldt 18 år. Det er ikke tilladt at deltage i en andens navn. Medarbejdere hos Lidl Danmark K/S og de koncernforbundne virksomheder samt de pågældende personers familie (husstand) må ikke deltage i konkurrencen. Udtrækningen af hovedpræmierne foregår ud fra tilfældighedsprincippet mellem alle deltagere, som opfylder konkurrencebetingelserne i konkurrenceperioden 20.09.2020 – 07.10.2020.

2. Udlodning af en Kia Ceed Plug-in hybrid til en værdi af 320.996 kr.

I forbindelse med hvert indkøb, hvor kunden identificerer sig ved kassen via Lidl Plus-appen, samles der automatisk flag i appen. En købsværdi på 50 kroner svarer til ét flag. Så snart der er samlet mindst 3 flag i appen, bliver kunden opfordret til at deltage i konkurrencen ved at sende en tilmelding direkte fra appen. Ved afsendelsen af tilmeldingen til konkurrencen overføres deltagerens kunde-ID og, såfremt den pågældende deltager vinder, tillige det fornavn, efternavn, e-mail og telefonnummer, som blev gemt i appen i forbindelse med registreringen, til Lidl Danmark K/S.

Personen, der vinder en præmie, bliver underrettet direkte pr. telefon. I forbindelse med denne underretning vil vinderen blive opfordret til at meddele Lidl Danmark K/S de supplerende kontaktoplysninger, der er nødvendige for at kunne fremsende eller overrække præmien til vinderen. Præmien vil blive overrakt ved kundens favoritbutik i uge 45. Hvis det registrerede telefonnummer skulle være ugyldigt på grund af fejlagtige oplysninger, bortfalder kravet på præmien og på at deltage i konkurrencen uden videre. Hvis en deltager ikke svarer eller ikke kan træffes inden for 14 dage efter tidspunktet for underretningen, bortfalder vedkommendes krav på præmien. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter og kan ikke tilbagekøbes fra KIAs eller Lidls side af. Lidl Danmark K/S offentliggør alle vindere på Lidls websted (https://www.lidl.dk/vinder).  

Trækning af vinderen foregår elektronisk ud fra tilfældighedsprincippet uden overværelse af en notar. Udtrækningen finder sted ugen efter kampagnens afslutning, ved at der genereres et udtræk af alle deltagere. Jo flere lodder deltageren har indsendt, jo flere gange fremgår deltageren på listen. Chancerne for at vinde afhænger derfor af antal lodder, der indsamles og indsendes via Lidl Plus. Derefter anvendes en random number generator, der angiver et nummer. Deltagernes rækkefølge på listen, afgør hvem der vinder. Vinderen offentliggøres på https://www.lidl.dk/vinder umiddelbart efter, at vindere har fået overrakt sin præmie.

Præmien kan ikke overdrages til tredjepart. Lidl Danmark hæfter ikke for, at deltagernes oplysninger er korrekte og fuldstændige. Deltagerne kan ikke gøre godtgørelse, skadeserstatning eller andre krav gældende over for Lidl Danmark.

3. Afsluttende bestemmelser

Lidl Danmark K/S er generelt ikke ansvarlig for rigtigheden og fuldstændigheden af samtlige oplysninger.

4. Præmier

1 x Kia Ceed Plug-in Hybrid til en værdi af 320.996 kr.

 

Oplysninger om databeskyttelse for konkurrencen om en Kia Ceed Plug-in Hybrid i Lidl Plus
Skjul indhold
Vis indhold

1. Dataansvarlig

Lidl Danmark K/S Profilvej 9 6000 Kolding CVR Nr.: 26630797, er ansvarlig for behandlingen af deltagernes personoplysninger. Lidl Danmark K/S har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som kan kontaktes på databeskyttelse@lidl.dk.

2. Datakategorier og datakilder

Med henblik på gennemførelsen af konkurrencen overfører Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland, følgende personoplysninger til Lidl Danmark K/S:
-    kunde-ID for alle deltagere i konkurrencen
-    for vinderens/vindernes vedkommende tillige for- og efternavn samt telefonnummer
Derudover kan Lidl Danmark K/S indsamle de yderligere personoplysninger direkte fra vinderen, som er nødvendige for at kunne fremsende eller overrække præmien.

3. Formålet med databehandlingen og retsgrundlag

Lidl Danmark K/S bruger udelukkende de personoplysninger, der indsamles i forbindelse med konkurrencen, til afvikling af konkurrencen (fx udtrækning og underretning af vindere, fremsendelse af præmier). Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i forbindelse med konkurrencer er som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 b. Uden de pågældende oplysninger er det ikke muligt at deltage i konkurrencen.
Såfremt der afgives en samtykkeerklæring i forbindelse med konkurrencen, er retsgrundlaget for den databehandling, der er baseret på samtykket, databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 a. ved præmieoverrækkelsen vil der blive taget billeder og/eller lavet filmoptagelser, som kan blive offentliggjort sammen med vinderens fornavn og hjemby i Lidl Danmarks reklamemedier (fx i pressemeddelelser, på lidl.dk, i medarbejdermagasinet, på Facebook-profil, LinkedIn, Instagram, YouTube mv.). Retsgrundlaget for behandlingen af de pågældende personoplysninger er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 b, idet det er en betingelse for deltagelse i konkurrencen.

4. Modtagere/modtagerkategorier:

Personoplysninger videregives udelukkende til tredjemand, såfremt dette er nødvendigt med henblik på afvikling af konkurrencen (fx fremsendelse af præmier via en logistikvirksomhed) eller med henblik på offentliggørelse af vinderne (fx på Facebook). Enhver anden overdragelse til tredjemand er principielt udelukket.

5. Opbevaringstid/kriterier for fastsættelse af opbevaringens varighed:

Deltagernes personoplysninger slettes, når konkurrencen er afsluttet, og vinderne er blevet offentliggjort. I forbindelse med gavepræmier opbevares vindernes personoplysningerne indtil udløbet af den lovbestemte reklamationsret med henblik på at kunne foretage afhjælpning eller ombytning, såfremt der skulle foreligge en mangel.

6. Den registreredes rettigheder

Deltageren har ret til gratis at kræve at få oplyst, hvilke personoplysninger der er blevet registreret og opbevares om vedkommende. Desuden har deltageren ret til at få sine personoplysninger berigtiget eller slettet, til at kræve begrænsning af behandlingen af sine personoplysninger samt til at modtage de pågældende personoplysninger i et struktureret format. Deltageren kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, der er nødvendig af hensyn til Lidl Danmark K/S eller tredjemands legitime interesser. Såfremt deltageren har givet samtykke i forbindelse med konkurrencen, har deltageren til enhver tid mulighed for at trække sit samtykke tilbage med virkning for fremtiden. Derudover kan deltageren rette henvendelse til tilsynsmyndighederne for databeskyttelse, især i det medlemsland, hvor deltageren har bopæl, eller hvor den formodede overtrædelse har fundet sted.

 

Bonus Plus betingelser
Skjul indhold
Vis indhold

Lidl Plus og Bonus Plus er tilgængeligt i alle vores butikker. Der tages forbehold for udsolgte varer, billed- og trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt. Opnåede Bonus Plus kuponer kan ikke anvendes sammen med andre Bonus Plus-kuponer, velkomstgave og andre kontante rabatter med Lidl Plus, i samme køb. Købsbeløbet skal minimum være din bonus kupons værdi. Din bonus kupon kan ikke anvendes til køb af følgende varer: modermælkserstatning, tobaksvarer, håndkøbsmedicin, gavekort, dag- og ugeblade samt pant. Beløbet der kan spares kan variere fra måned til måned. Betingelserne for den pågældende måned, kan læses i Lidl Plus app’en i perioden, hvor den pågældende Bonus Plus er aktiv.