Betingelser

Deltagerbetingelser for Lupilu-roulette
Vis indhold
Skjul indhold

1. Konkurrencens formål

Lidl Danmark K/S, Profilvej 9, 6000 Kolding (herefter LIDL) gennemfører en konkurrence med navnet Lupilu, hvor det kun er muligt for registrerede Lidl Plus-medlemmer at deltage.

2. Deltagere

Alle fysiske personer, der lever op til følgende kriterier, kan deltage:

- Registreret som Lidl Plus-kunde.

- Mulighed for at downloade Lidl Plus-appen via ”App Store” eller ”Google Store”.

- Bosiddende i Danmark.

- Minimumsalder 18 år.

- Accept af deltagerbetingelserne i henhold til punkt 3 (accept, når der spinnes).

3. Deltagelse

Konkurrencen finder sted i følgende tidsrum: 07.03.2021 kl. 00:00 til 20.03.2021 kl. 23:59. I dette tidsrum kan du deltage som registreret Lidl Plus-kunde.

For at deltage skal du identificeres som Lidl Plus-kunde, når du betaler ved kassen. Det gør du med dit digitale Lidl Plus-kundekort eller ved at oplyse dit registrerede mobiltelefonnummer.

Efter hvert indkøb, hvor du scanner dit Lidl Plus-kort, får du automatisk en meddelelse om, at du har modtaget digital adgang til et Lupilu-hjul på din Lidl Plus-app. Dog skal der mindst være gået 20 min. siden sidste indkøb for at få adgang til et nyt spil.

Disse Lupilu-hjul har en bestemt gyldighed, som bliver vist individuelt på spillet. Spillene bliver gemt i Lidl Plus-appen og findes på ”hjem”-skærmen.
Når du har åbnet Lupilu-hjulet kommer det digitale spil frem på skærmen med informationen om, at man ved at dreje hjulet accepterer konkurrencens deltagerbetingelser, som man kan genlæse via linket nedenfor.

Lidl Plus-kunden (deltageren) får med det samme at vide, om der er vundet på hjulet eller ej. Hvis der er gevinst, bliver kuponen kort efter vist i sektionen ”mine kuponer”, og kan derefter indløses ved næste indkøb, så længe det er gyldigt (vær her opmærksom på betingelser for indløsning under punkt 4). 

Når et Lupilu-hjuls gyldighed udløber, forsvinder det automatisk i oversigten, og det er ikke længere muligt at deltage i konkurrencen med dette konkrete spil.

4. Præmier og indløsning

Der udloddes præmier af forskellig art helt automatisk og efter tilfældighedsprincippet (bestemte algoritmer og sandsynligheder). Præmierne er gratis produkter eller 2-for-1 kuponer af forskellig værdi.

Vinderen får vist rabatterne som kupon på Lidl Plus-appen, og der gælder følgende betingelser for indløsningen:

- Indløsning er mulig i alle Lidl-butikker i Danmark.

 - Kuponen kan først indløses ved næste indkøb (ikke ved det pågældende indkøb).

- Kuponen skal aktiveres og indløses i løbet af den angivne gyldighedsperiode (7 dage, hvilket desuden oplyses på kuponen).

- Kuponen kan ikke gives videre til andre og kan ikke byttes til kontanter.

- Kuponen kan kun anvendes, hvis kunden handler for kuponens værdi eller derover og kun til ét samlet indkøb og ikke til følgende varer:

Modermælkserstatning, tobaksvarer, håndkøbsmedicin, gavekort, dag- og ugeblade samt pant.

- Kuponer bliver ikke uddelt fysisk og kan heller ikke printes ud.

- Der vil være gevinst på hver 3. hjul, der udloddes.

5. Vinderbesked

Efter at have gennemført et spil på Lupilu-hjulet får man med det samme besked, om man har vundet eller ej via en meddelelse i Lidl Plus-appen.

6. Forpligtelser

Hver deltager i konkurrencen er indforstået med og accepterer, at LIDL ikke er ansvarlig for fejl, tab og uregelmæssigheder, der kan opstå i forbindelse med forsendelse af information, hvis det skyldes en kommunikationsfejl, en anden fejl eller en forseelse, der er forårsaget af problemer med telekommunikation, datatrafik, overbelastning eller internetforbindelsen eller en hvilken som helst anden grund, der ikke kan tilskrives LIDL.

LIDL hæfter for skade forårsaget ved forsæt og grov uagtsomhed. I tilfælde af simpel uagtsomhed hæfter LIDL kun a) for skader, der vedrører tab af liv eller personskade, b) for skader, der opstår på grund af misligholdelse af en forpligtelse i kontrakten (en forpligtelse, hvis indfrielse er en forudsætning for den korrekte gennemførelse af kontrakten, og hvis overholdelse kontraktparterne generelt har tiltro til og må have tiltro til). I sidstnævnte tilfælde er hæftelsen imidlertid begrænset til en godtgørelse for den forudselige og direkte skade, der typisk indtræder.

7. Udelukkelse

LIDL forbeholder sig retten til at udelukke personer, der ikke overholder konkurrencebetingelserne eller på anden måde retsstridigt deltager eller forsøger at deltage i konkurrencen og forhindre deres deltagelse. Alle brugere, der bruger forbudte midler for at deltage (f.eks. hacking-tools, vira, trojaner, falske brugeroplysninger osv.), bliver ekskluderet. Det er ikke tilladt for spillegrupper, automatiske tjenester eller professionelle tjenester at deltage i konkurrencen eller på anden måde via it-systemer at tilgå konkurrencen, da konkurrencedeltagelse alene kan ske ved fysiske personer.

8. Afbrydelse i utide

LIDL forbeholder sig retten til at afbryde eller suspendere konkurrencen uden forudgående varsel af årsager, som LIDL ikke har kontrol over. LIDL kan tvinges til denne beslutning af følgende grunde:

- på grund af tekniske årsager (f.eks. vira i systemet, manipulation eller hardware- og softwarefejl osv.) eller

- hvis konkurrencen af retslige årsager ikke kan gennemføres i henhold til de fastlagte bestemmelser og betingelser.

Hvis afbrydelsen er forårsaget af en deltagers retsstridige og selvforskyldte opførsel, har LIDL ret til at opkræve erstatning fra deltageren, der modsvarer den opståede skade.

9. Skatter og afgifter

Præmierne i denne konkurrence er skattefri for vinderne. Gevinstafgiften er afholdt af LIDL efter gældende regler.

10. Gældende lovgivning

Konkurrencen udbydes og præmierne kan kun indløses i Danmark, hvorfor konkurrencen er underlagt dansk ret, og alle tvister der måtte udspringe af deltagelse i konkurrencen, skal afgøres efter dansk ret.

Lidl Danmark K/S, 17.02.2021

Bonus Plus betingelser
Vis indhold
Skjul indhold

Lidl Plus og Bonus Plus er tilgængeligt i alle Lidl-butikker i Danmark, og Bonus Plus er gældende i udvalgte perioder. Med Bonus Plus kan der opnås kuponer, når specifikke mål opnås ved at foretage køb med Lidl Plus. Kuponen og den medfølgende fordel bliver tilgængelig straks efter et mål er opnået.
Der tages forbehold for udsolgte varer, billed- og trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt. Opnåede Bonus Plus-kuponer kan ikke anvendes sammen med andre Bonus Plus-kuponer, velkomstgaven eller andre kontante rabatter med Lidl Plus, i samme køb. For at kuponen skal virke, skal købsbeløbet minimum være din bonus kupons værdi. Din bonuskupon kan ikke anvendes til køb af følgende varer: modermælkserstatning, tobaksvarer, håndkøbsmedicin, gavekort, dag- og ugeblade samt pant. Beløbet der kan spares kan variere fra måned til måned. Betingelserne for den pågældende måned, kan læses i Lidl Plus app’en i perioden, hvor den pågældende Bonus Plus er aktiv.

 

Prisen for de købte produkter øger forbrugsoversigten, mens prisen for returnerede varer fratrækkes forbrugsoversigten. Såfremt returneringen bringer Bonus Plus forbrugsoversigten ned under et mål, mister du kuponen for det pågældende mål, som ikke er blevet aktiveret eller indløst endnu.

 

Fandt du ikke det du søgte?

Tilbudsavisen

Har du læst denne uges tilbudsavis? Læs de aktuelle tilbudsaviser og kataloger fra Lidl her. I tilbudsaviserne finder du hver uge masser af tilbud.

Tilbuddene er ikke gældende som anvist

 

Se tilbudsavisen