Betingelser

Konkurrencebetingelser for konkurrencen om 50.000 kr. til Lidl med Lidl Plus
Vis indhold
Skjul indhold

Kampagneperiode: 01.12.2020 – 24.12.2020 

Du deltager i konkurrencen ved at indsende lodder via Lidl Plus-appen i perioden 1. december til 24. december 2020. For at få ét lod i konkurrencen, skal du samle 4 julegave-mærker. Disse julegave-mærker optjenes, når du handler i Lidl og scanner dit Lidl Plus-kort i Lidl Plus-appen. Ét julegave-mærke optjenes pr. 50 kr., du bruger i Lidl, fratrukket kontante rabatter. Jo flere julegave-mærker du optjener, jo flere lodder kan du indsende.

Kontante rabatter har indflydelse på optjening af julegave-mærker:

- Bonus Plus
- Fødselsdagskupon
- Velkomstbonus
- Goodwill/gavekort
- Pant

Eksempel:

- Køb af produkter til i alt 102 kr.
- Ved samme køb anvendes velkomstbonus på 30 kr.
- Prisen for produkterne bliver 72 kr., og der optjenes 1 julegave-mærke, idet der skal købes for 50 kr. for at optjene 1 julegave-mærke.

1. Berettigelse til deltagelse

Konkurrencen afholdes af . Alle personer over 18 år med bopæl i Danmark er berettiget til at deltage. Deltagelse forudsætter medlemskab i Lidl Plus. Deltagelse i konkurrencen kræver installation af Lidl Plus-appen på en smartphone samt oprettelse af en tilsvarende konto. Ved at deltage accepterer deltageren automatisk konkurrencebetingelserne og bekræfter at være fyldt 18 år. Det er ikke tilladt at deltage i en andens navn. Medarbejdere hos Lidl Danmark K/S og de koncernforbundne virksomheder samt de pågældende personers familie (husstand) må ikke deltage i konkurrencen. Udtrækningen af præmien foregår ud fra tilfældighedsprincippet mellem alle deltagere, som opfylder konkurrencebetingelserne i konkurrenceperioden 01.12.2020 – 24.12.2020.

2. Udlodning af Lidl-gavekort til en værdi af 50.000 kr.

I forbindelse med hvert indkøb, hvor du identificerer sig ved kassen via Lidl Plus-appen, samles der automatisk julegave-mærker i appen. En købsværdi på 50 kroner svarer til ét julegave-mærke. Så snart der er samlet mindst 4 julegave-mærker i appen, bliver du opfordret til at deltage i konkurrencen ved at sende en tilmelding direkte fra appen. Vær opmærkom på, at du ikke deltager i konkurrencen, førend du har indsendt mindst 4 optjente julegaver. Ved afsendelsen af tilmeldingen til konkurrencen overføres deltagerens kunde-ID og, såfremt den pågældende deltager vinder, tillige det fornavn, efternavn, e-mail og telefonnummer, som blev gemt i appen i forbindelse med registreringen, til Lidl Danmark K/S.

Personen, der vinder præmien, bliver underrettet direkte pr. telefon. I forbindelse med denne underretning vil vinderen blive opfordret til at meddele Lidl Danmark K/S de supplerende kontaktoplysninger, der er nødvendige for at kunne fremsende eller overrække præmien til vinderen. Præmien vil blive sendt til vinderens adresse efter nærmere aftale. Hvis det registrerede telefonnummer skulle være ugyldigt på grund af fejlagtige oplysninger, bortfalder kravet på præmien og på at deltage i konkurrencen uden videre. Hvis en deltager ikke svarer eller ikke kan træffes inden for 14 dage efter tidspunktet for underretningen, bortfalder vedkommendes krav på præmien. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter og kan ikke tilbagekøbes fra Lidls side af. Lidl Danmark K/S offentliggør alle vindere på Lidls websted (https://lidl-danmark-ks.leadfamly.com/lidlplus-julekonkurrence).

Trækning af vinderen foregår elektronisk ud fra tilfældighedsprincippet uden overværelse af en notar. Udtrækningen finder sted i uge 1 2021 ved, at der genereres et udtræk af alle deltagere. Jo flere lodder deltageren har indsendt, jo flere gange fremgår deltageren på listen. Chancerne for at vinde afhænger derfor af antal lodder, der indsamles og indsendes via Lidl Plus. Derefter anvendes en random number generator, der angiver et nummer. Deltagernes rækkefølge på listen, afgør hvem der vinder. Vinderen offentliggøres på https://lidl-danmark-ks.leadfamly.com/lidlplus-julekonkurrence umiddelbart efter, at vindere har fået overrakt sin præmie.

Præmien kan ikke overdrages til tredjepart. Lidl Danmark hæfter ikke for, at deltagernes oplysninger er korrekte og fuldstændige. Deltagerne kan ikke gøre godtgørelse, skadeserstatning eller andre krav gældende over for Lidl Danmark.

3. Afsluttende bestemmelser

Lidl Danmark K/S er generelt ikke ansvarlig for rigtigheden og fuldstændigheden af samtlige oplysninger.

4. Præmier

Lidl-gavekort til en samlet værdi af 50.000 kr.

Oplysninger om databeskyttelse for konkurrencen om 50.000 kr. til Lidl fra Lidl Plus
Vis indhold
Skjul indhold

1. Dataansvarlig

Lidl Danmark K/S Profilvej 9 6000 Kolding CVR Nr.: 26630797, er ansvarlig for behandlingen af deltagernes personoplysninger. Lidl Danmark K/S har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som kan kontaktes på databeskyttelse@lidlplus.dk.

2. Datakategorier og datakilder

Med henblik på gennemførelsen af konkurrencen overfører Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland, følgende personoplysninger til Lidl Danmark K/S:

  • kunde-ID for alle deltagere i konkurrencen
  • for vinderens/vindernes vedkommende tillige for- og efternavn samt telefonnummer

Derudover kan Lidl Danmark K/S indsamle de yderligere personoplysninger direkte fra vinderen, som er nødvendige for at kunne fremsende eller overrække præmien.

3. Formålet med databehandlingen og retsgrundlag

Lidl Danmark K/S bruger udelukkende de personoplysninger, der indsamles i forbindelse med konkurrencen, til afvikling af konkurrencen (fx udtrækning og underretning af vindere, fremsendelse af præmier). Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i forbindelse med konkurrencer er som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 b. Uden de pågældende oplysninger er det ikke muligt at deltage i konkurrencen.

4. Modtagere/modtagerkategorier:

Personoplysninger videregives udelukkende til tredjemand, såfremt dette er nødvendigt med henblik på afvikling af konkurrencen (fx fremsendelse af præmier via en logistikvirksomhed) eller med henblik på offentliggørelse af vinderne (fx på Facebook). Enhver anden overdragelse til tredjemand er principielt udelukket.

5. Opbevaringstid/kriterier for fastsættelse af opbevaringens varighed:

Deltagernes personoplysninger slettes, når konkurrencen er afsluttet, og vinderne er blevet offentliggjort. I forbindelse med gavepræmier opbevares vindernes personoplysningerne indtil udløbet af den lovbestemte reklamationsret med henblik på at kunne foretage afhjælpning eller ombytning, såfremt der skulle foreligge en mangel.

6. Den registreredes rettigheder

Deltageren har ret til gratis at kræve at få oplyst, hvilke personoplysninger der er blevet registreret og opbevares om vedkommende. Desuden har deltageren ret til at få sine personoplysninger berigtiget eller slettet, til at kræve begrænsning af behandlingen af sine personoplysninger samt til at modtage de pågældende personoplysninger i et struktureret format. Deltageren kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, der er nødvendig af hensyn til Lidl Danmark K/S eller tredjemands legitime interesser. Såfremt deltageren har givet samtykke i forbindelse med konkurrencen, har deltageren til enhver tid mulighed for at trække sit samtykke tilbage med virkning for fremtiden. Derudover kan deltageren rette henvendelse til tilsynsmyndighederne for databeskyttelse, især i det medlemsland, hvor deltageren har bopæl, eller hvor den formodede overtrædelse har fundet sted.

Bonus Plus betingelser
Vis indhold
Skjul indhold

Lidl Plus og Bonus Plus er tilgængeligt i alle vores butikker. Der tages forbehold for udsolgte varer, billed- og trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt. Opnåede Bonus Plus kuponer kan ikke anvendes sammen med andre Bonus Plus-kuponer, velkomstgave og andre kontante rabatter med Lidl Plus, i samme køb. Købsbeløbet skal minimum være din bonus kupons værdi. Din bonus kupon kan ikke anvendes til køb af følgende varer: modermælkserstatning, tobaksvarer, håndkøbsmedicin, gavekort, dag- og ugeblade samt pant. Beløbet der kan spares kan variere fra måned til måned. Betingelserne for den pågældende måned, kan læses i Lidl Plus app’en i perioden, hvor den pågældende Bonus Plus er aktiv.

Fandt du ikke det du søgte?

Tilbudsavisen

Har du læst denne uges tilbudsavis? Læs de aktuelle tilbudsaviser og kataloger fra Lidl her. I tilbudsaviserne finder du hver uge masser af tilbud.

Tilbuddene er ikke gældende som anvist

 

Se tilbudsavisen