Betingelser

Skjul indhold
Vis indhold
Deltagerbetingelser for digitalt skrabelod

1. Konkurrencens formål 

Lidl Danmark K/S, Profilvej 9, 6000 Kolding (herefter LIDL) gennemfører en konkurrence med navnet ”Skrab Plus“, hvor det kun er muligt for registrerede Lidl Plus-medlemmer at deltage (se www.lidlplus.dk og Help-sektionen i Lidl Plus-appen).

 

2. Deltagere

Alle fysiske personer, der lever op til følgende kriterier, kan deltage:

 

- Registreret som Lidl Plus-kunde.

- Mulighed for at downloade Lidl Plus-appen via ”App Store” eller ”Google Store”.

- Bosiddende i Danmark.

- Minimumsalder 18 år.

- Accept af deltagerbetingelserne i henhold til punkt 3 (accept, når der skrabes).

 

3. Deltagelse

Konkurrencen finder sted i følgende tidsrum: 11.08.2019 kl. 00:00 til 24.08.2019 kl. 23:59. I dette tidsrum kan du deltage som registreret Lidl Plus-kunde.

For at deltage skal du identificeres som Lidl Plus-kunde, når du betaler ved kassen. Det gør du med dit digitale Lidl Plus-kundekort eller ved at oplyse dit registrerede mobiltelefonnummer.

Efter hvert indkøb, hvor du scanner dit Lidl Plus-kort, får du automatisk en meddelelse om, at du har modtaget et digitalt ”skrabelod” på din Lidl Plus-app. Dog skal der mindst være gået 1 time siden sidste indkøb for at modtage et nyt skrabelod.

Disse skrabelodder har en bestemt gyldighed, som bliver vist individuelt på Skrab Plus-kuponen. Skrabelodderne bliver gemt i Lidl Plus-appen og findes på ”hjem”-skærmen under Skrab Plus.

Når du har åbnet skrabeloddet kommer det digitale skrabelod frem på skærmen med informationen om, at man ved at skrabe feltet accepterer konkurrencens deltagerbetingelser, som man kan genlæse via linket nedenfor.

Lidl Plus-kunden (deltageren) får med det samme at vide, om der er gevinst på skrabeloddet eller ej. Hvis der er gevinst, bliver kuponen kort efter vist i sektionen ”mine kuponer”, og kan derefter indløses ved næste indkøb, så længe det er gyldigt (vær her opmærksom på betingelser for indløsning under punkt 4). 

Hvis du ikke skraber skrabeloddet fuldstændigt, føres det tilbage på ”hjem”-skærmen og kan skrabes igen indenfor gyldighedsperioden.

Når et skrabelods gyldighed udløber, forsvinder det automatisk i oversigten, og det er ikke længere muligt at deltage i konkurrencen med dette skrabelod.

 

4. Præmier

Der udloddes præmier af forskellig art helt automatisk og efter tilfældighedsprincippet (bestemte algoritmer og sandsynligheder). Præmierne spænder fra procentrabatter på produkter (10%, 20% osv.) til en rabat på maksimalt 1.000 kr.

Vinderen får vist rabatterne som kupon på Lidl Plus-appen, og der gælder følgende betingelser for indløsningen:

- Indløsning er mulig i alle Lidl-butikker i Danmark som er en del af Lidl Plus-programmet.

 - Kuponen kan først indløses ved næste indkøb (ikke ved det pågældende indkøb)

- Kuponen skal aktiveres og indløses i løbet af den angivne gyldighedsperiode (står på kuponen).

- Kuponen kan ikke gives videre til andre og kan ikke byttes til kontanter.

- Kuponen kan kun anvendes, hvis kunden handler for kuponens værdi eller derover og kun til ét samlet indkøb og ikke til følgende varer:

Modermælkserstatning, tobaksvarer, håndkøbsmedicin, gavekort, dag- og ugeblade samt pant.

- Kuponer bliver ikke uddelt fysisk og kan heller ikke printes ud.

- Vinderne af "Værdien af dit sidste indkøb" i vores Skrab Plus offentliggøres løbende på lidl.dk/plus med fornavn, forbogstav i efternavn og by og slettes efter 1 uge på lidl.dk/plus.

- Der vil være gevinst på hvert 4. skrabelod der udloddes.

 

5. Vinderbesked

Efter at have skrabet får man med det samme besked, om man har vundet eller ej via en meddelelse i Lidl Plus-appen.

 

6. Forpligtelser

Hver deltager i konkurrencen er indforstået med og accepterer, at LIDL ikke er ansvarlig for eller kan gøres ansvarlig for fejl, tab og uregelmæssigheder, der kan opstå i forbindelse med forsendelse af information, hvis det skyldes en kommunikationsfejl, en anden fejl eller en forseelse, der er forårsaget af problemer med telekommunikation, datatrafik, overbelastning eller internetforbindelsen eller en hvilken som helst anden grund, der ikke kan tilskrives LIDL.

LIDL hæfter for skadeserstatning - uanset hvilken retsgrund - ved forsæt og grov uagtsomhed i forbindelse med culpaansvar. I tilfælde af simpel uagtsomhed hæfter LIDL under forbehold af en mild ansvarsmålestok i henhold til retslige forskrifter (f.eks. for agtpågivenhed i egne anliggender) kun a) for skader, der vedrører tab af liv, kvæstelser eller skader på helbredet, b) for skader, der opstår på grund af misligholdelse af en forpligtelse i kontrakten (en forpligtelse, hvis indfrielse er en forudsætning for den korrekte gennemførelse af kontrakten, og hvis overholdelse kontraktparterne generelt har tiltro til og må have tiltro til). I sidstnævnte tilfælde er hæftelsen imidlertid begrænset til en godtgørelse for den forudselige skade, der typisk indtræder. De foregående ansvarsbegrænsninger gælder også ved pligtforsømmelser forårsaget af eller til fordel for personer, hvis ansvar LIDL efter retslige bestemmelser bærer ansvaret for. De gælder ikke i tilfælde af svigagtig hemmeligholdelse af en mangel eller i tilfælde af overtagelse af en garanti for varens beskaffenhed såvel som krav i henhold til produktansvarsloven.

 

7. Udelukkelse

LIDL forbeholder sig retten til at udelukke skadevoldere uden forudgående underretning og forhindre deres deltagelse. Alle brugere, der bruger forbudte midler for at deltage (f.eks. hacking-tools, vira, trojaner osv.), bliver ekskluderet. Det er ikke tilladt for spillegrupper, automatiske tjenester eller professionelle tjenester at deltage i konkurrencen.

 

8. Afbrydelse i utide

LIDL forbeholder sig retten til at afbryde konkurrencen uden forudgående bekendtgørelse af årsager, som selskabet ikke har kontrol over. LIDL kan tvinges til denne beslutning af følgende grunde:

- på grund af tekniske årsager (f.eks. vira i systemet, manipulation eller hardware- og softwarefejl osv.) eller

- hvis konkurrencen af retslige årsager ikke kan gennemføres i henhold til de fastlagte bestemmelser og betingelser.

Hvis afbrydelsen er forårsaget af en deltagers retsstridige og selvforskyldte opførsel, har LIDL ret til at opkræve en godtgørelse fra deltageren, der modsvarer den opståede skade.

 

9. Skatter

Præmierne i denne konkurrence er til enhver tid omfattet af de gældende bestemmelser om skatter og afgifter hhv. skattelovgivningen. Præmiernes værdi er i flere tilfælde omfattet af en indeholdelse samt indkomstskat. Vinderne skal derfor indberette de nødvendige oplysninger, før de kvitterer for præmien, så det pågældende skattecertifikat kan udstedes. Bortset fra dette bidrag er indvirkningerne på vindernes skattepligt deres eget ansvar, således at LIDL er fraskrevet ethvert andet ansvar. LIDL forbeholder sig retten til at opkræve Id-kort for at udstede de tilsvarende skattecertifikater.

 

10. Udelukkelse af indbringelse for domstolene

Indbringelse for domstolene er udelukket.

 

 

 

Lidl Danmark K/S, 01.01.2019

Skjul indhold
Vis indhold
Bonus Plus betingelser

Lidl Plus og Bonus Plus er tilgængeligt i alle vores butikker. Der tages forbehold for udsolgte varer, billed- og trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt. Opnåede Bonus Plus kuponer kan ikke anvendes sammen med andre Bonus Plus-kuponer, velkomstgave og andre kontante rabatter med Lidl Plus, i samme køb. Købsbeløbet skal minimum være din bonus kupons værdi. Din bonus kupon kan ikke anvendes til køb af følgende varer: modermælkserstatning, tobaksvarer, håndkøbsmedicin, gavekort, dag- og ugeblade samt pant. Beløbet der kan spares kan variere fra måned til måned. Betingelserne for den pågældende måned, kan læses i Lidl Plus app’en i perioden, hvor den pågældende Bonus Plus er aktiv.