Betingelser

Bonus Plus betingelser
Skjul indhold
Vis indhold

Lidl Plus og Bonus Plus er tilgængeligt i alle vores butikker. Der tages forbehold for udsolgte varer, billed- og trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt. Opnåede Bonus Plus kuponer kan ikke anvendes sammen med andre Bonus Plus-kuponer, velkomstgave og andre kontante rabatter med Lidl Plus, i samme køb. Købsbeløbet skal minimum være din bonus kupons værdi. Din bonus kupon kan ikke anvendes til køb af følgende varer: modermælkserstatning, tobaksvarer, håndkøbsmedicin, gavekort, dag- og ugeblade samt pant. Beløbet der kan spares kan variere fra måned til måned. Betingelserne for den pågældende måned, kan læses i Lidl Plus app’en i perioden, hvor den pågældende Bonus Plus er aktiv.

Deltagerbetingelser for Brødverdenen-skrabelod
Skjul indhold
Vis indhold

1. Konkurrencens formål

Lidl Danmark K/S, Profilvej 9, 6000 Kolding (herefter LIDL) gennemfører en skrabelodskonkurrence med navnet ”Brødverdenen“, hvor det kun er muligt for registrerede Lidl Plus-medlemmer at deltage (se lidl.dk/lidlplus og hjælp-sektionen i Lidl Plus-appen).

 

2. Deltagere

Alle fysiske personer, der lever op til følgende kriterier, kan deltage:

- Registreret som Lidl Plus-kunde.

- Mulighed for at downloade Lidl Plus-appen via ”App Store” eller ”Google Store”.

- Bosiddende i Danmark.

- Minimumsalder 18 år.

- Accept af deltagerbetingelserne i henhold til punkt 3 (accept, når der skrabes).

 

3. Deltagelse

Konkurrencen finder sted i følgende tidsrum: 12.07.2020 kl. 00:00 til 25.07.2020 kl. 23:59. I dette tidsrum kan du deltage som registreret Lidl Plus-kunde.

For at deltage skal du identificeres som Lidl Plus-kunde, når du betaler ved kassen. Det gør du med dit digitale Lidl Plus-kundekort eller ved at oplyse dit registrerede mobiltelefonnummer.

Efter hvert indkøb, hvor du scanner dit Lidl Plus-kort, får du automatisk en meddelelse om, at du har modtaget et digitalt ”skrabelod” på din Lidl Plus-app. Dog skal der mindst være gået 20 min. siden sidste indkøb for at modtage et nyt skrabelod.

Disse skrabelodder har en bestemt gyldighed, som bliver vist individuelt på skrabelodskuponen. Skrabelodderne bliver gemt i Lidl Plus-appen og findes på ”hjem”-skærmen.

Når du har åbnet skrabeloddet, kommer det digitale skrabelod frem på skærmen med informationen om, at man ved at skrabe feltet accepterer konkurrencens deltagerbetingelser, som man kan genlæse via linket nedenfor.

Lidl Plus-kunden (deltageren) får med det samme at vide, om der er gevinst på skrabeloddet eller ej. Hvis der er gevinst, bliver kuponen kort efter vist i sektionen ”mine kuponer”, og kan derefter indløses ved næste indkøb, så længe det er gyldigt (vær her opmærksom på betingelser for indløsning under punkt 4). 

Hvis du ikke skraber skrabeloddet fuldstændigt, føres det tilbage på ”hjem”-skærmen og kan skrabes igen indenfor gyldighedsperioden.

Når et skrabelods gyldighed udløber, forsvinder det automatisk i oversigten, og det er ikke længere muligt at deltage i konkurrencen med dette skrabelod.

 

4. Præmier

Der udloddes præmier af forskellig art helt automatisk og efter tilfældighedsprincippet (bestemte algoritmer og sandsynligheder). Præmierne er gratis produkter af forskellig værdi.

Vinderen får vist rabatterne som kupon i Lidl Plus-appen, og der gælder følgende betingelser for indløsningen:

- Indløsning er mulig i alle Lidl-butikker i Danmark, som er en del af Lidl Plus-programmet.

- Kuponen kan først indløses ved næste indkøb (ikke ved det pågældende indkøb).

- Kuponen skal aktiveres og indløses i løbet af den angivne gyldighedsperiode (står på kuponen).

- Kuponen kan ikke gives videre til andre og kan ikke byttes til kontanter.

- Kuponen kan kun anvendes, hvis kunden handler for kuponens værdi eller derover og kun til ét samlet indkøb og ikke til følgende varer:

Modermælkserstatning, tobaksvarer, håndkøbsmedicin, gavekort, dag- og ugeblade samt pant.

- Kuponer bliver ikke uddelt fysisk og kan heller ikke printes ud.

- Der vil være gevinst på hvert 3. skrabelod, der udloddes.

 

5. Vinderbesked

Efter at have skrabet får man med det samme besked, om man har vundet eller ej via en meddelelse i Lidl Plus-appen.

 

6. Forpligtelser

Hver deltager i konkurrencen er indforstået med og accepterer, at LIDL ikke er ansvarlig for fejl, tab og uregelmæssigheder, der kan opstå i forbindelse med forsendelse af information, hvis det skyldes en kommunikationsfejl, en anden fejl eller en forseelse, der er forårsaget af problemer med telekommunikation, datatrafik, overbelastning eller internetforbindelsen eller en hvilken som helst anden grund, der ikke kan tilskrives LIDL.

LIDL hæfter for skade forårsaget ved forsæt og grov uagtsomhed. I tilfælde af simpel uagtsomhed hæfter LIDL kun a) for skader, der vedrører tab af liv eller personskade, b) for skader, der opstår på grund af misligholdelse af en forpligtelse i kontrakten (en forpligtelse, hvis indfrielse er en forudsætning for den korrekte gennemførelse af kontrakten, og hvis overholdelse kontraktparterne generelt har tiltro til og må have tiltro til). I sidstnævnte tilfælde er hæftelsen imidlertid begrænset til en godtgørelse for den forudselige og direkte skade, der typisk indtræder.

 

7. Udelukkelse

LIDL forbeholder sig retten til at udelukke personer, der ikke overholder konkurrencebetingelserne eller på anden måde retsstridigt deltager eller forsøger at deltage i konkurrencen og forhindre deres deltagelse. Alle brugere, der bruger forbudte midler for at deltage (f.eks. hacking-tools, vira, trojaner, falske brugeroplysninger osv.), bliver ekskluderet. Det er ikke tilladt for spillegrupper, automatiske tjenester eller professionelle tjenester at deltage i konkurrencen eller på anden måde via it-systemer at tilgå konkurrencen, da konkurrencedeltagelse alene kan ske ved fysiske personer.

 

8. Afbrydelse i utide

LIDL forbeholder sig retten til at afbryde eller suspendere konkurrencen uden forudgående varsel af årsager, som LIDL ikke har kontrol over. LIDL kan tvinges til denne beslutning af følgende grunde:

- på grund af tekniske årsager (f.eks. vira i systemet, manipulation eller hardware- og softwarefejl osv.) eller

- hvis konkurrencen af retslige årsager ikke kan gennemføres i henhold til de fastlagte bestemmelser og betingelser.

Hvis afbrydelsen er forårsaget af en deltagers retsstridige og selvforskyldte opførsel, har LIDL ret til at opkræve erstatning fra deltageren, der modsvarer den opståede skade.

 

9. Skatter og afgifter

Præmierne i denne konkurrence er skattefri for vinderne. Gevinstafgiften er afholdt af LIDL efter gældende regler.

 

10. Gældende lovgivning

Konkurrencen udbydes og præmierne kan kun indløses i Danmark, hvorfor konkurrencen er underlagt dansk ret, og alle tvister der måtte udspringe af deltagelse i konkurrencen, skal afgøres efter dansk ret.

 Lidl Danmark K/S, 13.03.2020 

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Scan dig til en oplevelsesrig sommer
Skjul indhold
Vis indhold

Kampagneperiode: 01.06.2020 – 12.07.2020

I konkurrencen kan du indsamle mærker, når du handler i Lidl og scanner dit Lidl Plus-kort. Du skal samle 6 mærker for at få ét lod i konkurrencen. Ét mærke optjenes pr. 30 kr. du bruger i Lidl, fratrukket kontante rabatter.

Kontante rabatter har indflydelse på optjening af jordbær-mærker:

- Bonus Plus
- Fødselsdagskupon
- Velkomstbonus
- Goodwill/gavekort
- Pant

Eksempel:

- Køb af produkter til i alt 66 kr.
- Ved samme køb anvendes velkomstbonus på 30 kr.
- Prisen for produkterne bliver 36 kr., og der optjenes 1 jordbær, idet der skal købes for 30 kr. for at optjene 1 jordbær.

1. Berettigelse til deltagelse   

Konkurrencen afholdes af Lidl Danmark K/S Profilvej 9 6000 Kolding CVR Nr.: 26630797. Alle personer over 18 år med bopæl i Danmark er berettiget til at deltage. Deltagelse i konkurrencen kræver installation af Lidl Plus-appen på en smartphone samt oprettelse af en tilsvarende konto. Ved at deltage accepterer deltageren automatisk konkurrencebetingelserne og bekræfter at være fyldt 18 år. Det er ikke tilladt at deltage i en andens navn. Medarbejdere hos Lidl Danmark K/S og de koncernforbundne virksomheder samt de pågældende personers familie (ægtefælle, samboende og slægtninge i lige linje) må ikke deltage i konkurrencen. Udtrækningen af hovedpræmierne foregår ud fra tilfældighedsprincippet.

2. Udlodning af gavekort på 10.000 kr. til sommerhusudlejning og Smartbox-gavekort

I forbindelse med hvert indkøb, hvor kunden identificerer sig ved kassen via Lidl Plus-appen, samles der automatisk jordbær i appen. En købsværdi på 30 kroner svarer til ét jordbær. Så snart der er samlet mindst 6 jordbær i appen, bliver deltageren opfordret til at deltage i
konkurrencen ved at sende en tilmelding direkte fra appen. Ved afsendelsen af tilmeldingen til konkurrencen overføres deltagerens kunde-ID og, såfremt den pågældende deltager vinder, tillige det fornavn, efternavn og telefonnummer, som blev gemt i appen i forbindelse med registreringen, til Lidl Danmark K/S. Personen, der vinder en præmie, bliver underrettet telefonisk. I forbindelse med denne underretning vil vinderne blive opfordret til at meddele Lidl Danmark K/S de supplerende kontaktoplysninger, der er nødvendige for at kunne fremsende eller overrække præmien til vinderen. Hvis det registrerede telefonnummer skulle være ugyldigt på grund af fejlagtige oplysninger, bortfalder kravet på præmien og på at deltage i konkurrencen uden videre. Det er muligt at deltage flere gange. En deltager kan kun vinde én præmie. Hvis en deltager ikke svarer eller ikke kan træffes inden for 14 dage efter tidspunktet for underretningen, bortfalder vedkommendes krav på præmien. Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter. Lidl Danmark K/S offentliggør alle vindere på Lidls websted (lidl.dk/information/konkurrencer).

Trækning af vinderne foregår ud fra tilfældighedsprincippet, ved at der genereres et udtræk af alle deltagere. Derefter anvendes en random number generator, der angiver et nummer. Deltagernes rækkefølge på listen, afgør hvem der vinder. Chancerne for at vinde afhænger af antal lodder, der indsamles og indsendes via Lidl Plus. Der udtrækkes en vinder pr. gavekort.

Præmierne kan ikke overdrages til tredjepart. Lidl Danmark hæfter generelt ikke for, at deltagernes oplysningerne er korrekte og fuldstændige. Deltagerne kan ikke gøre godtgørelse, skadeserstatning eller andre krav gældende over for Lidl Danmark.

Udlodningen af gavekortpræmierne sker elektronisk efter tilfældighedsprincippet uden overværelse af en notar.

3. Afsluttende bestemmelser

Præmier kan ikke overdrages til andre. Resultatet kan ikke indbringes for domstolene. Lidl Danmark K/S er generelt ikke ansvarlig for rigtigheden og fuldstændigheden af samtlige oplysninger. Deltagerne kan ikke gøre krav på godtgørelse, erstatning eller andre krav gældende over for Lidl Danmark K/S.

4. Præmier

1 x gavekort til sommerhusudlejning ved Novasol til en værdi af DKK 10.000,-

Gavekortet skal anvendes inden for tre år.

Gavekort fra Smartbox:

4 x VIP helikopter tur 2 pers. til en værdi af DKK 2.000,- pr. stk.
4 x Escape room til en værdi af DKK 2.000,- pr. stk.
4 x Tandemparagliding for 2 til en værdi af DKK 1.800,- pr. stk.
4 x Motorsport til en værdi af DKK 850,- pr. stk.
4 x Action på vandet til en værdi af DKK 700,- pr. stk.
4 x Romantisk ophold & middag til en værdi af DKK 2.200,- pr. stk.
4 x Hotel og welness til en værdi af DKK 2.000,- pr- stk.

Gavekortene fra Smartbox er gyldige i 2 år fra købsdatoen. Se alle betingelser på: https://www.smartbox.com/dk/

 

 

 

Oplysninger om databeskyttelse for konkurrencen Scan dig til en oplevelsesrig sommer
Skjul indhold
Vis indhold

1. Dataansvarlig

Lidl Danmark K/S Profilvej 9 6000 Kolding CVR Nr.: 26630797, er ansvarlig for behandlingen af deltagernes personoplysninger. Lidl Danmark K/S har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som kan kontaktes på lidl.dk/da/databeskyttelse.htm.

2. Datakategorier og datakilder

Med henblik på gennemførelsen af konkurrencen overfører Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland, følgende personoplysninger til Lidl Danmark K/S:
- kunde-ID for alle deltagere i konkurrencen
- for vinderens/vindernes vedkommende tillige for- og efternavn samt telefonnummer
Derudover kan Lidl Danmark K/S indsamle de yderligere personoplysninger direkte fra vinderne, som er nødvendige for at kunne fremsende eller overrække præmierne.

3. Formålet med databehandlingen og retsgrundlag

Lidl Danmark K/S bruger udelukkende de personoplysninger, der indsamles i forbindelse med konkurrencen, til afvikling af konkurrencen (fx udtrækning og underretning af vindere, fremsendelse af præmier). Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i forbindelse med konkurrencer er som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 b. Uden de pågældende oplysninger er det ikke muligt at deltage i konkurrencen.
Såfremt der afgives en samtykkeerklæring i forbindelse med konkurrencen, er retsgrundlaget for den databehandling, der er baseret på samtykket, databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 a. Ved præmieoverrækkelsen vil der blive taget billeder og/eller lavet filmoptagelser, som muligvis vil blive offentliggjort sammen med vinderens navn og hjemby i konkurrenceafholderens reklamemedier (fx i pressemeddelelser, på lidl.dk, i medarbejdermagasinet, på Facebook mv.). Retsgrundlaget for behandlingen af de pågældende personoplysninger er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 f. Konkurrenceafholderen har en legitim interesse i at reklamere for sig selv og sine konkurrencer; desuden har samfundet (i særdeleshed også de øvrige deltagere) en interesse i den faktiske gennemførelse af konkurrencen og den endelige præmieudlodning.

4. Modtagere/modtagerkategorier

Personoplysninger videregives udelukkende til tredjemand, såfremt dette er nødvendigt med henblik på afvikling af konkurrencen (fx fremsendelse af præmier via en logistikvirksomhed)
eller med henblik på offentliggørelse af vinderne (fx på Facebook). Enhver anden overdragelse til tredjemand er principielt udelukket.

5. Opbevaringstid/kriterier for fastsættelse af opbevaringens varighed

Deltagernes personoplysninger slettes, når konkurrencen er afsluttet, og vinderne er blevet offentliggjort. I forbindelse med gavepræmier opbevares vinderens personoplysningerne indtil udløbet af den lovbestemte reklamationsret med henblik på at kunne foretage afhjælpning eller ombytning, såfremt der skulle foreligge en mangel.

6. Den registreredes rettigheder

Deltageren har ret til gratis at kræve at få oplyst, hvilke personoplysninger der er blevet registreret og opbevares om vedkommende. Desuden har deltageren ret til at få sine personoplysninger berigtiget eller slettet, til at kræve begrænsning af behandlingen af sine personoplysninger samt til at modtage de pågældende personoplysninger i et struktureret format. Deltageren kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, der er nødvendig af hensyn til Lidl Danmark K/S eller tredjemands legitime interesser. Såfremt deltageren har givet samtykke i forbindelse med konkurrencen, har deltageren til enhver tid mulighed for at trække sit samtykke tilbage med virkning for fremtiden. Derudover kan deltageren rette henvendelse til tilsynsmyndighederne for databeskyttelse, især i det medlemsland, hvor deltageren har bopæl, eller hvor den formodede overtrædelse har fundet sted.