Betingelser for medlemskab af Lidl Plus

Version: April 2024

Version 1.7Indhold

1. Gyldighedsområde og forhold til andre regler

2. Betingelser for medlemskab

3. Oprettelse, konto og indgåelse af kontrakt

4. Tjenestens indhold ved brug af Lidl Plus Appen

5. Generelle krav til brug af tjenesten Ansvar

6. Reservationens funktion

7. Dine forpligtigelser

8. Fortrydelsesret

9. Ansvar

10. Opsigelse, sletning mv.

11. Afsluttende bestemmelser


1. Gyldighedsområde og forhold til andre regler

Disse betingelser regulerer kundens brug af Lidl-koncernens kundeserviceprogram Lidl Plus (herefter »tjenesten«) ved at bruge den mobile Lidl Plus-applikation ("Lidl Plus Appen") samt ved at reservere produkter ("reservationsfunktion") via Lidl Plus-appen. Tjenesten drives af Lidl Stiftung & Co. KG (herefter »Lidl Stiftung« eller »vi«), Lidl Stiftung er dog berettiget til at inddrage andre underleverandører og/eller selskaber i Lidl-koncernen, i dette tilfælde Lidl Danmark K/S (herefter med Lidl Stiftung under ét benævnt ”Lidl-selskaber” eller ”Lidl”) til udførelsen af tjenesten. Nogle databehandlinger kræver involvering af andre virksomheder i Lidl-Koncernen (herefter benævnt "g ruppe af virksomheder"). Tjenesten henvender sig til forbrugeren (herefter »bruger« eller »du«), som ønsker at reservere produkter via Lidl Plus Appen og/eller ønsker at modtage information om Lidls tilbud og kampagner, som tilpasses individuelt, og som så vidt muligt afspejler den pågældende persons interesser samt tilbud fra udvalgte samarbejdspartnere. Målet med tjenesten er altså, at brugeren vil få mere relevant indhold tilpasset brugerens interesse, og at Lidl med tiden ikke vil sende sådan information til brugeren, som ikke interesserer denne. Grundlaget for at fastlægge det relevante indhold er købs- og brugeradfærden med hensyn til produkter og tjenester fra Lidl, som beskrevet nedenfor i det følgende. Tjenesten stilles til rådighed i overensstemmelse med nedenstående betingelser. Du kan på et hvert givet tidspunkt gemme eller udskrive de på nuværende tidspunkt gældende betingelser og vilkår her. Vi arkiverer ikke kontraktens indhold, efter kontrakten er fuldendt.2. Betingelser for medlemskab

Du skal være fyldt 18 år og forbruger for at kunne oprette en profil hos Lidl Plus. Lidl Plus-appen må kun bruges i privat regi og således ikke erhvervsmæssigt.


3. Oprettelse, konto og indgåelse af kontrakt

Du skal oprette en profil, Min Lidl-Konto, for at kunne gøre brug af vores tjeneste.


Du afgiver et bindende tilbud om at registrere dig til brugen af tjenesten ved at klikke på knappen ”Næste”, tilføjer alle de der efterspurgte oplysninger, angiver brugernavn og password til din Min Lidl-konto (”Login-data”) og trykker på knappen "Registrer nu". Du vil ikke blive opkrævet særskilte omkostninger i forbindelse med afgivelse af tilbuddet.


Inden du vælger knappen ”Registrer”, kan du når som helst annullere registreringen eller ændre de oplysninger, du har givet, ved at slette, supplere og korrigere indtastningerne i de forskellige felter eller lukke appen. Efter at have afsluttet registreringsprocessen kan du når som helst ændre oplysningerne på din personlige konto.


Efter modtagelse af dit tilbud om at indgå kontrakten, sender vi en bekræftelse på modtagelse af tilbuddet ("ordrebekræftelse") til den e-mailadresse, du oplyste under registreringen. Denne ordrebekræftelse repræsenterer også vores accept af tilbuddet om at indgå en kontrakt ("Kontrakten") og indeholder et link til at bekræfte din registrering. Du kan bruge tjenesten, så snart du har modtaget ordrebekræftelsen.


Da vi tilbyder tjenesten frivilligt, har vi ret til i konkrete tilfælde at afvise oprettelsen af en profil uden begrundelse.


Den e-mailadresse og det mobiltelefonnummer, som du angiver, må ikke allerede være tilknyttet en anden profil eller Min Lidl-Konto. Det er heller ikke tilladt at angive en e-mailadresse, et mobiltelefonnummer eller andre kontaktoplysninger, der ikke tilhører dig, herunder midlertidige e-mailadresser. Du skal altid opbevare dine adgangsoplysninger sikkert og fortroligt, og det er forbudt at give andre personer adgang til din konto.


Enhver interaktion med Lidl, der finder sted via din konto, anses for at stamme fra kontoens ejer. Det gælder også, hvis tredjeparter har foretaget handlinger via din konto, såfremt sådanne tredjeparter har kunnet benytte din profil, fordi du har udvist ansvarspådragende adfærd. Du er forpligtet til straks at underrette os om enhver uautoriseret brug af din konto eller ved mistanke herom og til at ændre dine adgangsoplysninger, hvis du har grund til at antage, at din konto bruges af tredjeparter.


Du kan oprette en profil hos Lidl Plus på følgende måder:


• Via vores Lidl Plus app, der findes til forskellige mobile platforme.


Som led i oprettelsen bliver du automatisk tildelt et kundenummer.


4. Tjenestens indhold ved brug af Lidl Plus Appen

Dette afsnit gælder kun for brug af Lidl Plus-appen. "Brugen af Lidl Plus-appen" i disse vilkår og betingelser betyder brugen af Lidl Plus-appen fra første login på din Lidl Plus-konto, hvilket kan ske automatisk efter vellykket registrering. Afsnit 6 gælder for brug af reservationsfunktionen. Bemærk venligst, at du kun kan bruge det fulde anvendelsesomfang af tjenesten, hvis du bruger Lidl Plus-appen. Hvis du ikke bruger Lidl Plus-appen, vil reservationsfunktionen ikke være tilgængelig for dig.


4.1 Skræddersyede informationer

Formålet med tjenesten ved brug af Lidl Plus Appen er at sende dig de mest relevante informationer eller at vise disse informationer via Lidl Plus-appen og – så vidt muligt – også at tilpasse vores tilbud og services til dig personligt.


Deltagelse i Lidl Plus er uden medlemsgebyr.


Med Lidl Plus får du adgang til en lang række services, der er skræddersyede til dig når du bruger Lidl Plus Appen. Disse services omfatter bl.a. tilbud, der er specielt tilpasset dine behov og ønsker samt deltagelse i konkurrencer og rabat- og særkampagner. Til dette formål vil vi forsøge at kortlægge dine interesser og præferencer med hensyn til de produkter og services, som Lidl tilbyder. Hvis vi beder dig om dit samtykke til behandlingen af dine data som beskrevet nedenfor, behandles de pågældende oplysninger kun til Lidl Plus, hvis du har givet dit samtykke.


4.2 Indsamling og opbevaring af oplysninger

Grundlaget for vores kortlægning af de informationer og tilbud, der passer til dig, er de oplysninger, der er anført i dette afsnit.


Flere detaljer, der relaterer sig til dette kan findes her: Lidl Plus: Databeskyttelse


4.2.1 Registrering hos Lidl Plus

Som en del af registreringsprocessen anmoder vi om følgende kundedata: fornavn, efternavn, fødselsdato, e-mailadresse, mobiltelefonnummer og foretrukken Lidl-butik. Valgfrit kan oplyses: køn og adresse (gade, husnummer, postnummer, by og land). For at indstille den foretrukne butik kan geo-lokaliseringsfunktionen på din mobile enhed bruges.


4.2.2 Oplysninger fra Min Lidl-konto

Såfremt du i din Min Lidl-konto frivilligt har oplyst informationer om dig selv og dine interesser, vil vi også behandle disse oplysninger indenfor rammerne af Lidl Plus.


4.2.3. Besøg i butikker

Når du identificerer dig ved kassen, registrerer vi den butik, du har besøgt, de produkter der er købt ud fra varetype, mængde og pris, de anvendte kuponer, kvitteringens samlede indhold, det gennemsnitlige beløb for dine kvitteringer over en periode, hyppigheden af dine køb samt tidspunktet for gennemførelse af betalingen og det anvendte betalingsmiddel. Med tilknytningen af dit køb til din kundekonto forfølger vi det formål, der er nævnt i afsnit 4.1 f.eks. at være i stand til at give dig tilbud særligt tilpasset dine præferencer og interesser samt orientere dig om kampagner.


Du kan identificere dig aktivt ved kassen enten med det digitale kundekort eller ved hjælp af det mobiltelefonnummer, du angav ved registreringen. Kuponer i Lidl Plus tages kun i betragtning under købsprocessen, hvis du på forhånd har aktiveret dem i appen under "Kuponer".


4.2.4 Kundeservice

Når du kontakter kundeservice hos Lidl-selskaberne, bruger vi de oplysninger, som du giver os i forbindelse med din henvendelse.

4.2.5 Brug af app

Når du bruger Lidl Plus-appen, indsamler vi oplysninger om den butik, hvor du handler ind. Derudover indsamler vi oplysninger om det indhold i Lidl Plus appen, som du har kigget på, f.eks. aktiverede kuponer, notifikationsindstillinger, deltagelse i konkurrencer, produkter såvel som din foretrukne butik. Vi indsamler også information om din interaktion med appen f.eks. besøgte sider, skærmbilleder set i forbindelse med hver session samt antal klik og scrolls.


Derudover behandler vi dit kunde-id (LoyalityID), oplysninger om den operativsystemversion du bruger, enhedsidentifikationen, systemsproget og det valgte land samt den appversion, du bruger. Nogle af disse informationer om din brug af appen indsamler vi kun efter at have modtaget dit databeskyttelsesretlige samtykke. For mere information, se vores databeskyttelseserklæring.


4.2.6 Produktreservation

Hvis du reserverer produkter via Lidl Plus-appen og køber dem i din lokale butik, indsamler vi også oplysninger om din brug af vores reservationsservice og de købte produkter.


4.2.7 Login-oplysninger

Dine login-oplysninger indsamles og anvendes med henblik på gennemførelse af login. Dine login-oplysninger gemmes krypteret i appen, indtil du logger af din konto, så du ikke skal logge på igen, hver gang du åbner Lidl Plus Appen.


4.2.8 Partnerfordele

I Lidl Plus-appen modtager du fra tid til anden f.eks. i forbindelse med rabatkampagner mulighed for at modtage tilbud fra samarbejdspartnere. Disse tilbud indeholder som regel et generisk eller individualiseret identifikationsnummer (kampagnekode) udstedt af den respektive samarbejdspartner, og koden skal angives, når du indløser samarbejdspartnerens tilbud. For nogle af disse tilbud skal du identificere dig selv som Lidl Plus-kunde ved at bruge dit digitale kundeloyalitetskort i stedet for kampagnekoden. Tilbud fra Lidl Plus samarbejdspartnere er ikke tilbud fra os. Modtagelsen og brugen af tilbuddene er derfor udelukkende omfattet af vilkårene og databeskyttelsesbetingelserne fra den respektive samarbejdspartner. Derfor kan tilbud fra samarbejdspartnere fra tid til anden blive ændret og/eller fjernet af samarbejdspartneren. Samarbejdspartnerne orienterer os om indløsning af kuponer, gavekort, gavekortkoder mv. For så vidt funktionen "Partnerfordele" indeholder eksterne links (hyperlinks) til tredjepartswebsteder, er disse tredjeparters websteder udelukkende underlagt den respektive operatørs indholdsrelaterede ansvar. I tilfælde af at et særligt tilbud skal benyttes inde i Lidl Plus i henhold til en aftale med en af vores samarbejdspartnere, vil samarbejdspartneren sende os dine kontraktoplysninger (E-mailadresse og telefonnummer), så vi kan tilknytte tilbuddet til din konto på rette vis.


4.2.9 Ladestander

Via Lidl Plus-appen har du desuden mulighed for at benytte ladestandere, som Lidl Danmark K/S "driftsselskab" har leveret. For køb af el kræves indgåelse af tilsvarende aftaler med mobilitetsudbyderen. For at starte opladningsprocessen ved hjælp af Lidl Plus-appen på en af disse ladestandere, skal du identificere dig med Lidl Plus-appen på den tilsvarende ladestander og starte opladningsprocessen. Inden du starter opladningsprocessen, skal du tilslutte din elbil til ladestanderen og vælge den ønskede opladning i vores app.

Disse betingelser for deltagelse gælder ikke for køb af el og brug af ladepunkter. I stedet gælder kun de specifikke vilkår og betingelser for det respektive driftsselskab. Lidl Plus: Brugerbetingelser.


4.2.10 Mobilbetaling


Generelt

Lidl Plus-appen giver dig også adgang til en mobilbetalingstjeneste "Lidl Pay", hvor du har mulighed for at registrere dig med dit kredit- eller betalingskort for komfortabelt at betale dine købte varer eller tjenester med din mobilenhed ved forskellige betalingssteder (f.eks. kassen). Du kan bruge kredit- og debetkort fra Visa, Mastercard og Maestro til denne service. Brugen af mobilbetalingsfunktionen kan dog være underlagt yderligere betingelser og databeskyttelsesoplysninger fra den relevante betalingstjenesteudbyder. Den påkrævede registrering i Lidl Plus-appen foregår i et beskyttet miljø hos den pågældende betalingstjenesteudbyder.


Procedure for kortregistrering

Du kan gemme flere kredit-/betalingskort til brug i Lidl Pay. Før du kan oprette et kort for første gang, bliver du bedt om at oprette en personlig PIN-kode. Denne PIN-kode svarer ikke til PIN-koden til dit kreditkort, du kan frit tildele din egen kode. Hvis du bruger andre godkendelsesprocedurer, kan de respektive udbyderes brugsvilkår og databeskyttelsesoplysninger også gælde (f.eks. med hensyn til TouchID- eller FaceID-funktionerne fra Apple). Når den indledende kortregistrering er blevet defineret, eller der er tilføjet yderligere kort, vil du blive dirigeret til betalingsudbyderens platform for kortregistrering i appen. Her skal du indtaste de nødvendige data (kortnummer, gyldighed, sikkerhedskode (CVV). Når registreringen er bekræftet i formularen, genereres et såkaldt token, efter at dataene er blevet kontrolleret af betalingsudbyderens platform; dette token er gemt i din Lidl Plus kundeprofil. Dette token er en identifikator, der ikke indeholder nogen kortdata og bruges kun af betalingstjenesteudbyderen til at tildele det registrerede kort til dit kredit- eller betalingskort under en transaktion.

Hvis kortregistreringen lykkes, sender betalingsudbyderen os de første 6 eller 8 (afhængigt af længden af BIC-koden) og sidste 4 cifre af dit kortnummer samt kortets udløbsdato og tildeler det til din Lidl Plus kundekonto ud over tokenet.


Processen for betaling

Når du åbner dit digitale Lidl Plus kundekort, kan du bruge en slå til/slå fra-funktion til at angive, at du vil bruge mobilbetaling ved kassen. Denne indstilling bibeholdes, indtil du ændrer den igen (slår funktionen fra). Hvis du har valgt mobilbetaling, skal du indtaste din PIN-kode inden hver betalingstransaktion for at generere den digital kode, som er QR-koden/dit Lidl Plus-kort. Denne QR-kode, er gyldig i 15 minutter. Har du ikke betalt inden disse 15 minutter, er du nødsaget til at indtaste din kode til betalingsmidlet igen, før du kan scanne og betale med dit Lidl Plus kort.

Under betalingsprocessen sendes tokenet, der identificerer dit kreditkort til betalingstjenesteudbyderen sammen med det beløb, der skal betales, og andre transaktionsspecifikke oplysninger. Når betalingstjenesteudbyderen bekræfter transaktionen, vil dit køb af varer eller tjenester blive gennemført, og du vil modtage din kvittering med de relevante korttransaktionsoplysninger som ved ethvert andet kredit- eller betalingskortkøb af varer eller tjenester.

For at kunne udføre betalingsprocessen i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser i direktiv (EU) 2015/2366 ("PSD 2"), de gældende nationale gennemførelseslove og den delegerede forordning (EU) 2018/389, bruger vi vores tjenesteudbydere til at gøre det muligt for dit kreditinstitut eller det udstedende kontor for dit betalingsmiddel (såsom dit debet- eller kreditkort) at udføre kundeautentificeringer og foreløbige risikoanalyser for at vurdere nødvendigheden af en sådan kundeautentificering. Dette er for at sikre, at du selv bruger betalingsmidlet og ikke en anden person med uretmæssig hensigt. Disse oplysninger vedrører især dine personlige data, den aktuelle transaktion og din tidligere betalingsadfærd.


Håndtering af PIN-kode

Du er forpligtet til ikke (1) at videregive den PIN-kode, du har oprettet til mobilbetaling til tredjemand, (2) gemme den adskilt fra din mobiltelefon og i særdeleshed (3) ikke at gemme den f.eks. i notefunktionen af din telefon.


Blokering af Lidl Pay

Vi er især berettiget til at spærre Lidl Pay for dig i følgende tilfælde:

• Hvis dette er nødvendigt for at beskytte vores eller betalingstjenesteudbyderens legitime interesser,

• I tilfælde af misbrug eller svigagtig brug af Lidl Plus-appen eller Lidl Pay, eller hvis der er mistanke om misbrug eller svigagtig brug af Lidl Plus-appen eller Lidl Pay,

• Hvis PIN-koden til Lidl Pay er blevet indtastet forkert fem gange i træk.

Blokering af Lidl Pay betyder, at du ikke længere vil kunne foretage betalinger gennem Lidl Pay. Vi vil informere dig om eventuel spærring af Lidl Pay som muligt inden spærringen med angivelse af årsagen. Det samme gælder for ophævelse af blokering.


Glemt pinkode

Hvis du ikke kan huske din Lidl Pay PIN-kode, har du mulighed for at ændre din PIN-kode og definere en ny uden at miste de data, du har indtastet.

Afhængigt af de betalingsdata, du har gemt hos Lidl Pay, skal du udføre et enkelt eller dobbelt sikkerhedstjek for at indtaste en ny PIN-kode. Sikkerhedstjekket kan omfatte forespørgsel efter betalingsdata, validering af mobiltelefonen eller andre detaljer såsom udløbsdatoen for det registrerede betalings- eller kreditkort.


4.2.11 Onlinebutik/andre digitale tjenester

Vi modtager fra Lidl detaljer om din brug af Lidl onlineshoppen eller andre apps, websteder eller digitale tjenester, der tilhører gruppen af virksomheder, såsom click and collect-tjenester, blomsterbutik, rejsebooking, onlinekvitteringer, fototjenester, Mr. Cuisine app, Lidl Home app, Lidl Liddle Club osv. (især udvalgte og købte produkter, betalings- og leveringsmetodeoplysninger, din brug af sådanne digitale tjenester, de kuponer du har indløst, værdibeviset osv.) er, og hvis det er muligt, tildel dem til din person eller din e-mailadresse eller kundenummer. Ydermere vil de indsamlede oplysninger blive matchet med oplysningerne om dine køb i butikken på stedet for at kunne give dig tilbud, der er specielt designet til dine præferencer og interesser, for at tilbyde dig deltagelse i særlige kampagner og for at skræddersy en eventuel annonceringstilgang, i form af nyhedsbreve.


4.2.12 Nyhedsbrev / Push-meddelelser / SMS

Vi indsamler data om din brugeradfærd i forbindelse med nyhedsbreve og andre informationer, som vi evt. sender til dig som push-meddelelser eller SMS, gemmer disse data og knytter dem, så vidt muligt, sammen med dine personoplysninger, og din e-mailadresse eller dit kundenummer. I den forbindelse registrerer vi åbningstidspunktet, de af dig aktiverede links, hvilke områder, du klikker på, valgte produkter samt hvornår, hvor længe og hvor ofte du bruger de tilsendte oplysninger.

4.2.13 Nyhedsbreve fra andre tjenesteudbydere

Desuden, hvis du har givet dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet fra onlinebutikken eller andre tjenester beskrevet i det foregående afsnit og drives af koncernen, kan vi modtage information fra nævnte virksomheder om din brugeradfærd i forhold til det pågældende nyhedsbrev, herunder sådanne oplysninger som tidspunktet for åbningen af nyhedsbrevet, de links eller områder, du har klikket på, varighed og hyppighed af brug.


4.3 Dataanalyse

De oplysninger, der er beskrevet i afsnit 4.2, samler vi i vores database. Vi analyserer disse data med det formål at finde ud af, hvilke informationer fra os du kunne tænkes at være mest interesseret i eller som kunne være interessante for dig som Lidl-kunde, sådan at du får tilsendt og vist sådanne informationer. Til bestemmelse af mulige produktinteresser bruger vi også matematisk statistiske metoder. Til dette formål sammenlignes dine personlige data med data fra andre kunder. Baseret på denne sammenligning kan vi derefter udlede hvilke andre produkter og handlinger, som andre kunder har haft interesse i, der også kunne være interessante for dig eller andre kunder. Vi kan dog ikke garantere, at du altid kun vil modtage informationer og tilbud, som ligger indenfor dine interesser og præferencer. Derudover opretter vi analyser om din brug af appen samt brugersegmenteringsprofiler. Vi knytter disse oplysninger til dig til reklameformål, der er omfattet af denne kontrakt. Vi får også generel indsigt i optimeringen af vores app og succesen af vores annoncekampagner. Vi giver vores annoncepartnere statistisk behandlede anonyme data om succesen af deres annoncekampagner til faktureringsformål. Vores annonceringspartnere kan ikke spore disse oplysninger tilbage til dig personligt.


Der indgår ikke særlige kategorier af personoplysninger i henhold til artikel 9, stk. 1 i GDPR i vurderingen.


5. Generelle krav til brug af tjenesten

Dette afsnit gælder kun, når du bruger Lidl Plus-appen (som defineret i afsnit 4 i disse vilkår og betingelser). For brug af reservationsfunktionen gælder afsnit 6. Bemærk venligst, at du kun kan bruge det fulde anvendelsesomfang af tjenesten, når du bruger Lidl Plus-appen.


For at benytte Lidl Plus-tjenesten skal du have et gyldigt mobiltelefonnummer, en gyldig e-mailadresse og en Min Lidl Konto.


For også at kunne anvende Lidl Plus-appen skal brugeren downloade softwaren fra en app store. Der findes specifikke softwareversioner til forskellige typer mobiltelefoner. Til nogle typer kan der af tekniske grunde ikke tilbydes egnet software. Hvis der ikke findes en egnet softwareversion til brugerens mobiltelefon, kan den pågældende ikke gøre brug af tjenesten. Lidl Stiftung bestræber sig imidlertid på at tilbyde softwaren til så mange forskellige modeltyper som muligt.


Da produktudbuddet på markedet for mobile enheder til stadighed ændrer sig, kan Lidl Stiftung ikke tilbyde en opdateret liste over alle mobiltelefoner, der kan anvendes til brug af tjenesten.


Installation af softwaren og brug af tjenesten kræver regelmæssig datakommunikation med brugerens mobiltelefon. Omfanget og hyppigheden af datakommunikationen afhænger af, hvordan og hvor meget tjenesterne bliver brugt. De omkostninger, der påløber i forbindelse med datakommunikationen, afholdes af brugeren. Omkostningernes størrelse afhænger af den kontrakt, der er indgået mellem brugeren og den pågældende mobilkommunikationsudbyder.

Omkostningerne til etablering og drift af en internetforbindelse på brugerens side er ikke en del af Lidl Stiftungs tjenesteydelser. Dette er alene et kontraktligt anliggende mellem brugeren og dennes internetudbyder.


Brugen af Lidl Plus-tjenesten kræver desuden, at batteriet er tilstrækkeligt opladet, og at skærmen har tilstrækkelig lysstyrke til scanning af QR-koden ved kassen.

Brugeren forpligter sig til at installere de opdateringer, som Lidl Stiftung løbende stiller til rådighed. Brugeren vil blive informeret om disse, så længe brugeren anvender softwaren. Brugen af Lidl Plus på modificerede enheder f.eks. via jailbreaking/rooting er ikke tilladt.


6. Reservationsfunktionen Click & Collect

Dette afsnit gælder for brugen af reservationsfunktionen, Click & Collect. Reservationen er kun tilgængelig i Lidl Plus-appen.


6.1 Emne

Reservationsfunktionen Click & Collect giver dig mulighed for at reservere udvalgte produkter i Lidl Plus-appen og derefter afhente dem i din valgte butik. For at gøre dette skal du først tilmelde dig Lidl Plus i appen i henhold til afsnit 3. Bemærk venligst, at nogle produkter i vores sortiment kun er tilgængelige i en begrænset periode. Vi forbeholder os derfor retten til at begrænse eller deaktivere reservationsfunktionen i Lidl Plus-appen til enhver tid uden forudgående varsel.


6.2 Reservationens uforpligtende karakter

Reservationerne er gratis og uforpligtende. En reservation giver ikke anledning til nogen kontraktlige forpligtelser, det vil sige, at en reservation ikke forpligter dig til at købe produktet eller giver anledning til et krav fra din side om præsentation eller overdragelse af produkterne.


6.3 Reservationsproces

Reservationsfunktionen i Lidl Plus-appen viser dig automatisk de produkter, der er tilgængelige i din valgte butik. Hvis produkterne ikke er tilgængelige i den udvalgte butik, har du mulighed for at ændre afhentningsstedet til en anden butik. Du foretager en reservation ved først at vælge produktet i den ønskede mængde i Lidl Plus-appen og klikke på "tilføj til kurv" for at lægge produktet i indkøbskurven. I indkøbskurven kan du stadig ændre mængden af de valgte produkter eller fjerne produkter fra indkøbskurven. Reservationen er gennemført, så snart du klikker på "Bekræft reservation” i indkøbskurven. Du vil herefter modtage en bekræftelse på modtagelsen af din reservation til den e-mailadresse, som er tilknyttet din Lidl Plus-konto. Så snart de reserverede produkter er leveret til butikken og er klar til afhentning, modtager du en besked om, at din reservation er klar til afhentning på e-mail. Den nøjagtige afhentningsperiode for dine reserverede produkter i den valgte butik kan findes i Lidl Plus-appen. Du modtager en besked når din reservation er klar til afhentning på e-mail. Det er ikke muligt at forlænge afhentningsperioden. Du kan finde informationer, herunder status, om dine reserverede produkter i appen.


6.4 Afhentning og køb i butikken

For at afhente dine reserverede produkter skal du kontakte en butiksmedarbejder i den valgte butik og vise ordrenummeret på din reservation digitalt eller udprintet. Ordrenummeret kan findes i din Lidl Plus-app, i reservationsbekræftelsen eller i din afhentningsmeddelelse modtaget pr. mail. Købet af de reserverede produkter sker herefter ved at betale for produkterne ved kassen. Købskontrakten indgås først i butikken ved afhentning. Kontraktpartneren er den Lidl butik, hvor du har afhentet og betalt for produkterne.


6.5 Efterfølgende ændring og annullering af reservationen

Du kan ændre eller annullere din reservation så længe, at reservationens status er ’under behandling’ under "Din reservation", som du finder på forsiden af Lidl Plus-appen ved at klikke på henholdsvis "Tilpas" eller "Annuller reservation". Ved at klikke på "Tilpas”-knappen vil din tidligere reservation blive annulleret, og alle dine oprindelige reserverede produkter vil blive tilføjet til din kur igen. Du kan derefter redigere i din kurv og bekræfte reservationen igen ved at klikke på "Bekræft reservation". Dog tager vi forbehold for, at dine varer kan risikere at blive udsolgt i mellemtiden. Efter hver ændring eller annullering af din reservation, vil du modtage en reservationsbekræftelse til den e-mailadresse, som er tilknyttet din Lidl Plus-konto.

Som et alternativ til annullering, eller hvis annullering af reservationen ikke længere er teknisk mulig, fordi reservationen ikke længere er i status "under behandling", kan du også lade reservationen bortfalde ved ikke at afhente de reserverede produkter inden for afhentningsperioden specificeret i afsnit 6.3.


6.6 Historik

Så længe reservationsfunktionen er aktiv i Lidl Plus-appen, vil dine tidligere reservationer blive vist på din konto.


7. Dine forpligtigelser

Som bruger skal du:

- angive korrekte oplysninger ved oprettelsen og sørge for at holde din profil opdateret - holde dit password hemmeligt og ændre det i tilfælde af misbrug eller mistanke om misbrug - bruge tjenesten i overensstemmelse med gældende lovgivning


8. Fortrydelsesret

8.1 Ret til at fortryde

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for 14 dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen er 14 dage fra dagen for indgåelse af kontrakten.

For at udnytte din fortrydelsesret skal du sende os:


Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland

E-mail: databeskyttelse@lidlplus.dk


en klar erklæring (f.eks. et brev eller e-mail) om din beslutning om at fortryde indgåelse af denne kontrakt. Du kan bruge den blanket i afsnit 8.3 nedenfor til dette formål. Det er dog ikke et krav. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du giver os besked om udnyttelse af fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristens udløb.


8.2 Konsekvenser af tilbagetrækningen

Hvis du annullerer denne kontrakt, skal vi refundere dig alle betalinger, vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger, der følger af, at du har valgt en anden form for levering end den billigste tilbudte standardlevering af os), uden forsinkelse og senest inden for 14 dage efter den dag, hvor vi modtog meddelelse om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling vil vi bruge det samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; i intet tilfælde vil du blive opkrævet for denne tilbagebetaling.

Hvis du har anmodet om, at tjenesterne påbegyndes i fortrydelsesperioden, skal du betale os et rimeligt beløb svarende til den andel af tjenesterne, der allerede er leveret indtil det tidspunkt, hvor du giver os meddelelse om udøvelsen af fortrydelsesretten mht. til denne kontrakt sammenlignet med det samlede omfang af de ydelser, der er fastsat i kontrakten.


8.3 Fortrydelsesblanket9. Ansvar

Vi er uden begrænsning ansvarlige for forsæt og grov uagtsomhed samt for skader som følge af skade på liv, krop eller helbred.


I tilfælde af mindre uagtsomhed er vi kun ansvarlige i tilfælde af brud på en væsentlig kontraktlig forpligtelse. En væsentlig kontraktlig forpligtelse i denne forstand er en forpligtelse, hvis opfyldelse muliggør udførelsen af kontrakten i første omgang, og som kontraktpartneren derfor regelmæssigt kan påberåbe sig. I dette tilfælde er ansvaret begrænset til den typiske og forudsigelige skade på tidspunktet for kontraktens indgåelse.

Ansvarsbegrænsningerne gælder i overensstemmelse hermed til fordel for vores medarbejdere, agenter og stedfortrædere.


Ethvert ansvar fra vores side for garantier, der udtrykkeligt er angivet som sådanne, og for krav baseret på produktansvarsloven forbliver upåvirket.


I alle andre henseender er ethvert ansvar fra vores side udelukket.


10. Opsigelse, sletning mv.

Deltageren har til enhver tid ret til at afslutte deltagelsen uden at angive årsager ved at trykke på funktionen "Slet brugerkonto". En opsigelse fra Lidl Stiftungs side er også muligt til enhver tid med forudgående varsel på 10 dage uden begrundelse. Parternes ret til ekstraordinær opsigelse af væsentlige årsager forbliver urørt.


11. Afsluttende bestemmelser

Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt i en butik i Lidl Danmark, kan du indgive en klage til: Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

For at se PDF-filer skal du bruge Adobe Acrobat Reader.
For at se PDF-filer skal du bruge Adobe Acrobat Reader.