Konkurrencer og spil

Konkurrencer og spil

Er du også vild med at spille og vinde? Begge dele får du som medlem af Lidl Plus mulighed for. I Lidl Plus-appen har du nemlig mulighed for at vinde store præmier og stærke rabatter igennem vores mange forskellige konkurrencer og spil. Konkurrencerne kører løbende flere gange om året.


Skrab Plus

1. Når du scanner dit Lidl Plus-kort, får du et digitalt skrabelod i appen.

2. Skrab loddet og se, om du er den heldige vinder af en ekstra kupon.

3. Hvis du vinder, kan du finde din kupon under "Kuponer" i menuen nederst på hjemmeskærmen i appen.


Roulette

1. Når du scanner dit Lidl Plus-kort, får du en digital roulette i appen.

2. Spin rouletten og se, om du er den heldige vinder af en ekstra kupon.

3. Hvis du vinder, kan du finde din kupon under "Kuponer" i menuen nederst på hjemmeskærmen i appen.


Samlemærkekonkurrence

Saml mærker igennem dine Lidl Plus-køb og vind eksklusive præmier. Værdien af mærkerne og antal mærker til et lod varierer.


1. Når du scanner dit Lidl Plus-kort ved kassen, vil du automatisk optjene samlemærker, når du køber for 1 mærkes værdi eller derover.

2. Når du har optjent det påkrævede antal mærker, kan du indsende et lod i appen.

3. Når du har indsendt dine lodder i appen, deltager du i lodtrækningen.


Brug af funktionerne forudsætter download og aktivt medlemskab af Lidl Plus.

1. Konkurrencens formål

Lidl Danmark K/S, Profilvej 9, 6000 Kolding, CVR.nr. 26630797, (herefter LIDL) gennemfører en konkurrence med navnet Roulette, hvor det kun er muligt for registrerede Lidl Plus-medlemmer at deltage (se lidl.dk/lidlplus og hjælp-sektionen i Lidl Plus-appen). Konkurrencen er købsbetinget.


2. Deltagere

Alle fysiske personer, der lever op til følgende kriterier, kan deltage:


- Registreret som Lidl Plus-kunde.

- Mulighed for at downloade Lidl Plus-appen via ”App Store”, ”Google Store” og ” HUAWEI AppGallery”.

- Bosiddende i Danmark.

- Minimumsalder 18 år.

- Accept af deltagerbetingelserne i henhold til punkt 3 (accept, når der spinnes).


3. Deltagelse

Konkurrencen finder sted i følgende tidsrum: 26.03.2023 kl. 00:01 til 11.04.2023 kl. 23:59. I dette tidsrum kan du deltage som registreret Lidl Plus-kunde.

For at deltage skal du identificeres som Lidl Plus-kunde, når du betaler ved kassen. Det gør du med dit digitale Lidl Plus-kundekort eller ved at oplyse dit registrerede mobiltelefonnummer.

Efter hvert indkøb, hvor du scanner dit Lidl Plus-kort, får du automatisk en meddelelse i appen om, at du har modtaget en digital roulette på din Lidl Plus-app. Dog skal der mindst være gået 20 min. siden sidste indkøb for at modtage adgang til et nyt spil.

Disse rouletter har en gyldighed på 5 dage, hvilket bliver vist individuelt på rouletterne. Rouletterne bliver gemt i Lidl Plus-appen og findes på ”hjem”-skærmen. Rouletterne gyldighed er ikke det samme som gevinstkuponernes gyldighed; se punkt 4.

Når du har åbnet rouletten, kommer den digitale roulette frem på skærmen med informationen om, at man ved at spinne hjulet accepterer konkurrencens deltagerbetingelser, som man kan genlæse via linket nedenfor.

Lidl Plus-kunden (deltageren) får med det samme at vide, om der er gevinst på rouletten eller ej, jf. punkt 4. Hvis der er gevinst, bliver kuponen kort efter vist i sektionen ”Mine kuponer”, og kan derefter indløses ved næste indkøb, så længe kuponen er gyldig (vær her opmærksom på betingelser for indløsning under punkt 4).

Når en roulettes gyldighed udløber, forsvinder det automatisk i oversigten, og det er ikke længere muligt at deltage i konkurrencen med den pågældende roulette.


4. Gevinster og andre fordele samt indløsning

Der udloddes gevinster af forskellig art helt automatisk og efter tilfældighedsprincippet (bestemte algoritmer og sandsynligheder). Indløsning af gevinsterne er forbundet med køb.


Det er muligt at vinde 5 forskellige kuponer, hvoraf 4 af disse er gevinstkuponer, hvor du kan få et produkt til 0 kr., mens den 5. kupon er en rabatkupon på 5 kr., ved et køb på minimum 50 kr.


Derudover trækkes der 5 vindere, der hver især vinder 5 billetter til LEGOLAND til en samlet værdi af op til 2.495 kr. Vinderne trækkes umiddelbart efter konkurrencen er afsluttet. Man kan ikke scannes og/eller spinne sig til LEGOLAND billetter: vinderne findes ud fra lodtrækning blandt alle dem, der har spinnet rouletten i kampagneperioden, uagtet om der har været gevinst på rouletterne eller ej. Jo flere gange du spinner en roulette i perioden, desto større er din chance for at vinde billetter.


Nedenfor kan du få et overblik over de produkter, der indgår på de rabatkuponer, du kan vinde. Normalprisen er udtryk for den pris, varen koster i butikken i roulette-perioden.


Kupon 1 giver ét af følgende produkter til 0 kr. og har en gyldighedsperiode på 3 dage

Baresa, tomatkoncentrat 2-dobbel, 140 g

normalpris: 3,95 kr.


Kinder Maxi, 21 g

normalpris: 4,95 kr.


Kupon 2 giver ét af følgende produkter til 0 kr. og har en gyldighedsperiode på 3 dage

Freshona, Majs uden salt, 285 g

normalpris: 5,50 kr.


Brødverdenen, Smørcroissant, 57 g

normalpris: 7,00 kr.


Kupon 3 giver ét af følgende produkter til 0 kr. og har en gyldighedsperiode på 3 dage

Nixe, Tun-Chunks i vand, 112 g

normalpris: 98,95 kr.


Freeway, Fersken istem, 51500 ml

normalpris: 7,95 kr.


Kupon 4 giver ét af følgende produkter til 0 kr. og har en gyldighedsperiode på 3 dage

Vita D’or, flydende margarine 80%, 500 ml

normalpris: 10,95 kr.


Solevita, Æblejuice, 1500 ml

normalpris: 10,95 kr.


Kupon 5 er en rabatkupon på 5 kr., ved et minimumskøb på min. 50 kr. Kuponen har en gyldighedsperiode på 3 dage.


Vinderen får vist rabatterne som kupon i Lidl Plus-appen, og der gælder følgende betingelser for indløsningen:

- Indløsning er mulig i alle Lidl-butikker i Danmark.

- Kuponen kan først indløses ved næste indkøb (ikke ved det pågældende indkøb).

- Kuponen skal aktiveres og indløses i løbet af den angivne gyldighedsperiode (som desuden oplyses på kuponen).

- Kuponen kan ikke gives videre til andre og kan ikke byttes til kontanter.

- Kuponen kan kun anvendes én gang.

- Kuponer bliver ikke uddelt fysisk og kan heller ikke printes ud.


Der vil være gevinst på hver 2. roulette ud fra den samlede pulje af Lidl Plus-indkøb dvs. baseret på det samlede antal kvitteringer og ikke den enkelte kundes indkøb.


5. Vinderbesked

Efter at have gennemført en roulette får man med det samme besked, om man har vundet eller ej via en meddelelse i Lidl Plus-appen.


6. Forpligtelser

Hver deltager i konkurrencen er indforstået med og accepterer, at LIDL ikke er ansvarlig for fejl, tab og uregelmæssigheder, der kan opstå i forbindelse med forsendelse af information, hvis det skyldes en kommunikationsfejl, en anden fejl eller en forseelse, der er forårsaget af problemer med telekommunikation, datatrafik, overbelastning eller internetforbindelsen eller en hvilken som helst anden grund, der ikke kan tilskrives LIDL.


LIDL hæfter for skade forårsaget ved forsæt og grov uagtsomhed. I tilfælde af simpel uagtsomhed hæfter LIDL kun a) for skader, der vedrører tab af liv eller personskade, b) for skader, der opstår på grund af misligholdelse af en forpligtelse i kontrakten (en forpligtelse, hvis indfrielse er en forudsætning for den korrekte gennemførelse af kontrakten, og hvis overholdelse kontraktparterne generelt har tiltro til og må have tiltro til). I sidstnævnte tilfælde er hæftelsen imidlertid begrænset til en godtgørelse for den forudselige og direkte skade, der typisk indtræder.


7. Udelukkelse

LIDL forbeholder sig retten til at udelukke personer, der ikke overholder konkurrencebetingelserne eller på anden måde retsstridigt deltager eller forsøger at deltage i konkurrencen og forhindre deres deltagelse. Alle brugere, der bruger forbudte midler for at deltage (f.eks. hacking-tools, vira, trojaner, falske brugeroplysninger osv.), bliver ekskluderet. Det er ikke tilladt for spillegrupper, automatiske tjenester eller professionelle tjenester at deltage i konkurrencen eller på anden måde via it-systemer at tilgå konkurrencen, da konkurrencedeltagelse alene kan ske ved fysiske personer.


8. Information om databeskyttelse

Behandlingen af personoplysninger i forbindelse med denne roulette foregår kun i Lidl Plus. Lidl Plus drives af Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland ("Lidl Stiftung"), som behandler de data, der kræves til formålet med Lidl Plus som ansvarlig enhed.

Lidl Stiftung vil bruge følgende personlige data i forbindelse med rouletten: dit Lidl Plus-loyalitets-id, værdien af din kvittering og oversigt over dine tildelte kuponer (hvis relevant) til at levere roulettens funktion i Lidl Plus, f.eks. tildelingen af rouletterne til din kundekonto og visning af samme i appen samt for at give dig præmien. Behandlingen foregår på grundlag af lovbestemmelser, der tillader Lidl Stiftung at behandle personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for brugen af en tjeneste eller opfyldelse af en kontrakt (Art. 6, stk. 1 b) GDPR).

Modtagerne af dine personoplysninger kan være enheder, som Lidl Stiftung har indgået aftale med om overdragelse af behandling af personoplysninger, fx levering af it-tjenester, teknisk support, lagerkapacitet mv.

Personoplysninger overføres kun til modtagere uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), hvis tredjelandet er blevet tildelt et rimeligt beskyttelsesniveau af EU-kommissionen. Hvis Europa-Kommissionen ikke har fastlagt et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for et tredjepartsland, sikrer vi, at det passende niveau af databeskyttelse leveres af andre foranstaltninger såsom: bindende virksomhedsregler, standardkontraktbestemmelser, certificeringsmekanismer eller anerkendte adfærdskodeks.

I henhold til de relevante juridiske betingelser har du ret til adgang og dataportabilitet vedrørende dine data. Du kan få rettet forkerte data, eller du kan få slettet, annulleret og begrænse behandlingen eller transmissionen af dine personoplysninger. Yderligere,

Du har ret til at indgive en klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed. Kontakt venligst dt@datatilsynet.dk

Generelt opbevarer vi dine personlige oplysninger så længe du er medlem af Lidl Plus.

Yderligere information om opbevaringsperioder og databehandling kan findes i Lidl Plus' databeskyttelsespolitik”


9. Afbrydelse i utide

LIDL forbeholder sig retten til at afbryde eller suspendere konkurrencen uden forudgående varsel af årsager, som LIDL ikke har kontrol over. LIDL kan tvinges til denne beslutning af følgende grunde:


- på grund af tekniske årsager (f.eks. vira i systemet, manipulation eller hardware- og softwarefejl osv.) eller


- hvis konkurrencen af retslige årsager ikke kan gennemføres i henhold til de fastlagte bestemmelser og betingelser.


Hvis afbrydelsen er forårsaget af en deltagers retsstridige og selvforskyldte opførsel, har LIDL ret til at opkræve erstatning fra deltageren, der modsvarer den opståede skade.


10. Skatter og afgifter

Fordelene i denne konkurrence er skattefri for vinderne. Gevinstafgiften er afholdt af LIDL efter gældende regler.


11. Gældende lovgivning

Konkurrencen udbydes og kuponerne kan kun indløses i Danmark, hvorfor konkurrencen er underlagt dansk ret, og alle tvister der måtte udspringe af deltagelse i konkurrencen, skal afgøres efter dansk ret.


Lidl Danmark K/S, 20.03.2023