Skal du samle mærker og være med i konkurrencen om ophold og billetter til LEGOLAND®?

Sommeren er over os, og ingen sommer uden en tur i LEGOLAND® - Danmarks mest kendte forlystelsespark. Fra den 16. juni t.o.m. den 20. juli 2024 kan du samle lodder i Lidl Plus, når du køber for min. 250 kr. i ét samlet køb og scanner dit Lidl Plus-kort. Vi finder i alt 25 heldige vindere af både ophold og billetter til LEGOLAND®.

Vinderne kan se frem til:

 • De 5 vindere af 1. præmierne kan se frem til 1 ophold** for 2 voksne og 2 børn på Hotel LEGOLAND®
 • De 20 vindere af 2. præmierne kan se frem til 5 billetter** til LEGOLAND®
 • Step 1

  Køb for minimum 250 kr. i et samlet køb og få 1 lod i konkurrencen**.

 • Step 2

  Husk at scanne dit Lidl Plus-kort, når du handler.

 • Step 3

  Indsend dit lod i konkurrencen direkte i din Lidl Plus-app.

*Deltagelse forudsætter download og aktivt medlemskab af Lidl Plus. Konkurrencen er købsbetinget og gælder fra den 16. juni t.o.m. den 20. juli 2024. Du får ét lod, hver gang du køber for min. 250 kr. i ét samlet køb. Salg af modermælkserstatning, tobaksvarer, håndkøbsmedicin, aviser og ugeblade, pant samt gavekort eller samtidig indløsning af kuponer med kontantrabatter, gavekort eller pant vil blive fratrukket dit køb og den totale bon-sum. Læs mere på lidl.dk/lidlplus

** Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller ændres til andre præmier. Ophold er gyldig indtil 30. december 2024 (gælder ikke nytårsaften). Billetter giver adgang til alle kørende aktiviteter undtagen Trafikskolen og er gyldig indtil 31. december 2024.

Konkurrencebetingelser og oplysninger om databeskyttelse for

LEGOLAND samlemærkekonkurrence 2024 i Lidl Plus


Kampagneperiode: søndag den 16.06.24 – lørdag den 20.07.24


Konkurrencen afholdes af Lidl Danmark K/S, Carl Blochs Gade 89, 8000 Aarhus C CVR Nr.: 26630797. Konkur-rencen er købsbetinget.


I. Konkurrencebetingelser

Du deltager i konkurrencen ved at indsende lodder via Lidl Plus-appen i perioden 16.06.24 – 20.07.24. Du optje-ner lodder, når du handler i Lidl og scanner dit Lidl Plus-kort ved kassen. Et lod optjenes pr. 250 kr., du køber for i Lidl i ét samlet køb, fratrukket nedenstående kuponer og varer*. Jo mere du handler for, jo flere lodder kan du indsende og desto større bliver din vinderchance.

*Følgende bliver fratrukket dit indkøb i forbindelse med vurderingen af, om lodder optjenes:

• Kuponer med en kontantrabat, for eksempel goodwill, 5 kr. Skrab Plus-kuponer og Kupon Plus-kuponer.

• Modermælkserstatning, tobaksvarer, håndkøbsmedicin, gavekort, dag- og ugeblade samt pant.

Eksempel:

• Køb af produkter for i alt 265 kr.

• Ved samme køb anvendes Goodwill-kupon på 20 kr.

• Det samlede beløb reduceres til 245 kr., og dermed modtager kunden ikke et lod, idet der skal købes for min. 250 kr. for at optjene 1 lod.


1. Berettigelse for deltagelse

Alle personer over 18 år med bopæl i Danmark er berettiget til at deltage. Deltagelse forudsætter download af Lidl Plus-appen og aktivt medlemskab af Lidl Plus. Ved at deltage accepterer deltageren automatisk konkur-rencebetingelserne og bekræfter at være fyldt 18 år. Det er ikke tilladt at deltage i en andens navn. Medarbejde-re hos Lidl Danmark K/S og de koncernforbundne virksomheder samt de pågældende personers familie (hus-stand) må ikke deltage i konkurrencen. Udtrækningen af vinderne foregår ud fra tilfældighedsprincippet mellem alle deltagere, som opfylder konkurrencebetingelserne i konkurrenceperioden 16.06.24 – 20.07.24.


2. Indsamling af lodder og deltagelse i lodtrækningen

I forbindelse med hvert indkøb for min. 250 kr. i ét samlet køb, hvor du identificerer dig ved kassen ved at scan-ne dit Lidl Plus-kort, samles der automatisk lodder i appen, hvilket betyder at dine køb bliver registreret, selvom du ikke har trykket ”deltag”. Dine lodder vil være synlige, når du har trykket ”deltag”.


En købsværdi på 250 kr. i ét samlet køb svarer til ét lod jf. dog ovenfor. Der kan indsamles flere lodder pr. køb for hver 250 kr. Så snart du har 1 lod, kan du deltage i konkurrencen ved at trykke ”deltag” og herefter indsende dit lod direkte i appen. Vær opmærksom på, at du ikke deltager i konkurrencen, førend du har trykket ”deltag” og indsendt dit/dine lod(der).3. Udlodning af præmierne og underrettelse af vinderne

Ved indsendelsen af lodder, og dermed tilmeldingen til konkurrencen, overføres deltagerens kunde-ID og, hvis den pågældende deltager vinder, tillige det fornavn, efternavn, hjemby, e-mail og telefonnummer, som blev gemt i appen i forbindelse med registreringen, fra den dataansvarlige Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland, til Lidl Danmark K/S.

Personer, der vinder 1. præmierne (ophold), bliver underrettet pr. telefon ugen efter konkurrencens afslutning. Hvis det registrerede telefonnummer skulle være ugyldigt på grund af fejlagtige oplysninger, bortfalder kravet på præmien og på at deltage i konkurrencen uden videre. Hvis en deltager ikke svarer inden for 24 timer efter tidspunktet for underretningen, bortfalder vedkommendes krav på præmien.

Personer, der vinder 2. præmierne (billetter), bliver underrettet pr. e-mail. Der opfordres derfor til at holde øje med din e-mail indbakke ugen efter konkurrenceperiodens ophør, da det er her vinderne kontaktes. Vinderne kontaktes af følgende mailadresse: konkurrence@lidl.dk. Hvis den registrerede e-mailadresse skulle være ugyldig på grund af fejlagtige oplysninger, bortfalder kravet på præmien og på at deltage i konkurrencen uden videre. Hvis en deltager ikke svarer inden for 3 hverdage efter tidspunktet for underretningen, bortfalder ved-kommendes krav på præmien.

I forbindelse med denne underretning vil vinderne blive opfordret til at meddele Lidl Danmark K/S de supple-rende kontaktoplysninger, der er nødvendige for at kunne overrække præmierne til vinderne. Præmierne vil blive sendt til vinderne pr. mail.

Trækning af vinderne foregår elektronisk ud fra tilfældighedsprincippet uden overværelse af en notar. Der træk-kes i alt 25 vindere – 5 vindere af 1. præmien og 20 vindere af 2. præmien. Udtrækningen af 1. præmien og 2. præmien finder sted umiddelbart maks. 7 hverdage efter konkurrenceperioden ved, at der genereres et udtræk af alle deltagere fra konkurrenceperioden.

Jo flere lodder deltageren har indsendt, jo flere gange fremgår deltageren på listen. Chancen for at vinde afhæn-ger derfor af antal lodder, der indsamles og indsendes via Lidl Plus. Derefter anvendes en random number gene-rator, der angiver et nummer. Deltagernes rækkefølge på listen afgør, hvem der vinder. Vinderne offentliggøres på https://www.lidl.dk/information/konkurrencer umiddelbart efter, at præmierne er overrakt eller sendt til vinderne. Fornavn, første initial af efternavnet og hjemby offentliggøres for hver vinder.


4. Præmier

Der udtrækkes:

5 vindere af 1. præmien. Præmien inkluderer følgende:


• 1 overnatning på Hotel LEGOLAND® i et temaværelse for 2 voksne og 2 børn inkl. adgang til LEGO-LAND® i 2 dage - værdi op til 4.995 kr.

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter, videresælges eller ændres til andre billettyper. Præmien er gyldig indtil 30. december 2024 (gælder dog ikke nytårsaften).

Foruden ovenstående 1. præmie udloddes 20 stk. 2. præmier. Vinderne får hver en præmie bestående af:

• 5 endagsbilletter til LEGOLAND® til en samlet værdi af op til 2.495 kr.

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller ændres til andre præmier. Billetten giver adgang til alle kø-rende aktiviteter undtagen Trafikskolen. Præmien er gyldig indtil 31. december 2024 og kan bruges på alle åbningsdage.


5. Afsluttende bestemmelser

Præmierne er personlige og kan ikke overdrages til tredjepart. Lidl Danmark K/S er generelt ikke ansvarlig for rigtigheden og fuldstændigheden af samtlige oplysninger. Lidl Danmark K/S hæfter derfor ikke for, at deltager-nes oplysninger er korrekte og fuldstændige. Deltagerne kan ikke gøre godtgørelse, skadeserstatning eller andre krav gældende over for Lidl Danmark K/S.


II. Oplysninger om databeskyttelse


1. Dataansvarlig

Lidl Danmark K/S Carl Blochs Gade 89, 8000 Aarhus C CVR Nr.: 26630797 er ansvarlig for behand-lingen af deltagernes personoplysninger. Lidl Danmark K/S har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som kan kontaktes på: databeskyttelse@lidl.dk


2. Datakategorier og datakilder:

Lidl Plus er Lidl-koncernens kundeserviceprogram, der drives af Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm. For yderligere oplysninger om databeskyttelse eller brugerbetingelser for Lidl Plus klik her (https://www.lidl.dk/lidl-plus/juridisk-information).

Konkurrencen afholdes af Lidl Danmark K/S. Lidl Stiftung & Co. KG behandlinger personoplysninger med henblik på at indfri præmien. Med henblik på gennemførelsen af konkurrencen overføres følgende personoplysninger mellem Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland og Lidl Danmark K/S:

- kunde-ID for alle deltagere i konkurrencen

- for vinderens/vindernes vedkommende tillige for- og efternavn, telefonnummer, e-mailadresse og hjemby


3. Formålet med databehandlingen og retsgrundlag:

Lidl Danmark K/S bruger udelukkende de personoplysninger, der indsamles i forbindelse med konkurrencen, til afvikling af konkurrencen (fx udtrækning og underretning af vindere, fremsendelse af præmier). Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i forbindelse med konkurrencer er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 b. Uden de pågældende oplysninger er det ikke muligt at deltage i konkurrencen.


4. Modtagere/modtagerkategorier:

Personoplysninger videregives udelukkende til tredjemand, hvis dette er nødvendigt med henblik på afvikling af konkurrencen (fx videre tilrettelæggelse af præmien af Lidl Stiftung og eksterne samarbejdspartner) eller med henblik på offentliggørelse af vinderne (fx på Facebook).


5. Opbevaringstid/kriterier for fastsættelse af opbevaringens varighed:

Deltagernes personoplysninger slettes, når konkurrencen er afsluttet, og vinderne er blevet offentliggjort. I for-bindelse med gavepræmier opbevares vindernes personoplysningerne i op til 5 år plus løbende år af Lidl Dan-marks regnskabsår, som slutter hvert år d. 28. februar.


6. Den registreredes rettigheder

Deltageren har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der behandles om vedkommende. Desuden har del-tageren ret til at få sine personoplysninger berigtiget eller slettet, til at kræve begrænsning af behandlingen af sine personoplysninger samt til at modtage de pågældende personoplysninger i et struktureret format. Deltage-ren kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, der er nødvendig af hensyn til Lidl Danmark K/S eller tredjemands legitime interesser. Såfremt deltageren har givet samtykke i forbindelse med konkurrencen, har deltageren til enhver tid mulighed for at trække sit samtykke tilbage med virkning for fremti-den. Derudover kan deltageren rette henvendelse til Datatilsynet, hvis deltageren har spørgsmål vdr. Databe-handling, bekymringer eller andet.


Spin og vind produkter fra High Protein*

Text And Image Section

Scan dit Lidl Plus-kort, spin rouletten og vind produkter fra High Protein.

Du har 33 % vinderchance.

Gælder fra 2.-22. juni.*Er købsbetinget og forudsætter download og aktivt medlemskab af Lidl Plus. Få en ny roulette efter hvert Lidl Plus-køb foretaget med min. 20 min mellemrum i perioden 2.-22. juni. Du modtager ikke et spil ved negativ bonsum som f.eks. ved indløsning af pant eller returnering af varer. Det viste indhold er eksempler. Læs mere på lidl.dk/lidlplus


Læs betingelser her

Lidl Plus Click & Collect

Text And Image Section


Find varen i din Lidl Plus-app, tilføj den til kurven og bekræft din reservation.

Så fortæller vi dig, når du kan afhente din reservation i butikken.

Husk, at du altid kan følge med i din reservation i Lidl Plus-appen.


Find varen i din Lidl Plus-app og vælg din afhentningsbutik.

Reserver varen til afhentning i din valgte butik.

Du modtager en bekræftelse på din mail, som er tilknyttet din Lidl Plus-konto.

Modtag en mail, når din reservation er klar til afhentning.

Oplys dit ordrenummer og betal ved kassen.


*Forudsætter download og aktivt medlemskab af Lidl Plus.


Læs betingelserne her: Lidl Plus: Brugerbetingelser

Download. Registrer. Spar ekstra.

Hvad er Lidl Plus?

Hvad er Lidl Plus?

Netop som du troede, at det ikke kunne blive billigere, kommer Lidl Plus!

Lidl Plus er dit digitale kundekort, som du kan bruge til at indløse skarpe rabatter og fordele hver uge. Scan dit kort, når du handler og nyd godt af de mange fordele.

Lidl Plus-tilbud

Lidl Plus-tilbud

Hver uge finder du nye Lidl Plus-tilbud i din app. Rabatten på disse fratrækker vi automatisk, når du scanner dit Lidl Plus-kort!


LÆS MERE HER

Ugentlige kuponer

Ugentlige kuponer

Som Lidl Plus-medlem kan du indløse eksklusive kuponer med store besparelser hver uge!


LÆS MERE HER

Kupon Plus

Kupon Plus

Jo mere du handler, jo flere ekslusive kuponer med Kupon Plus får du.


LÆS MERE HER

Tilbudsavis

Tilbudsavis

Med Lidl Plus-appen har du altid din digitale tilbudsavis med ugens tilbud lige ved hånden.


LÆS MERE HER

Partnerfordele

Partnerfordele

Elsker du også rabatter? Som Lidl Plus-medlem får du adgang til en masse partnerfordele! Allerede fra dag et kan du indkassere eksklusive rabatter og fordele i appen.


LÆS MERE HER

Digital kvittering

Digital kvittering

Er du også godt træt af de gamle fysiske kvitteringer, som altid forsvinder? Med Lidl Plus er det slut! Når du scanner dit Lidl Plus-kort ved et køb, får du atuomatisk din kvittering i appen. På den måde har du dem altid samlet og lige ved hånden.


LÆS MERE HER

Konkurrencer og spil

Konkurrencer og spil

Køb og vind! Deltag i en af vores mange konkurrencer og vind store præmier og eksklusive rabatter.


LÆS MERE HER

 Find butik

Find butik

Med Lidl Plus kan du altid finde den Lidl, der er tættest på dig, og du kan vælge din favoritbutik.


LÆS MERE HER

Medlem

Medlem

Vil du gerne være medlem af vores super seje og eksklusive klub, men er du i tvivl om, hvordan du opretter en Lidl Plus-profil?


LÆS MERE HER