Betingelser for deltagelse

Arrangøren af konkurrencen er Lidl Danmark K/S, Profilvej 9, 6000 Kolding, i det følgende kaldet Arrangøren. Deltagelsen sker udelukkende i overensstemmelse med de her anførte betingelser. Med deltagelsen i konkurrencen (se punkt 3) foreligger der en udtrykkelig accept af de nedenstående betingelser for deltagelse.  

1. Hvem kan deltage?
Enhver person, der har bopæl i Danmark og er mindst 18 år gammel og har besøgt en Lidl butik, kan deltage i eget navn. Det er gratis at deltage i både spørgeskemaundersøgelsen samt konkurrencen, og deltagelsen afhænger ikke af den tidligere afgivne vurdering. Lidls medarbejdere samt deres husstand er udelukket fra at deltage i konkurrencen.

2. Hvor mange gange må jeg deltage?
Du kan udfylde spørgeskemaundersøgelsen og deltage i konkurrencen hver gang, at du får en bon. Afgivelse af forkerte oplysninger ved tilmeldingen kan medføre udelukkelse fra konkurrencen. Det er udelukkende muligt at deltage i den aktuelle konkurrenceperiode til og med den sidste dag i indeværende måned kl. 23.59. Afgørende er det elektronisk protokollerede tidspunkt for modtagelsen af dataposten med deltagelseserklæringen i systemet.

3. Hvordan kan jeg deltage i konkurrencen?
Forudsætningen er deltagelse i vores spørgeskemaundersøgelse på vores hjemmeside på adressen www.lidl.dk/kundefeedback. Når alle spørgsmål er besvaret, kan deltageren ved at klikke på knappen "Ja, jeg vil gerne deltage i konkurrencen. Jeg har læst betingelserne for deltagelse." udfylde en deltagelsesformular (se punkt 4) og således deltage i konkurrencen. Når deltageren klikker for at deltage, bekræfter denne at give sin fulde accept af betingelserne for deltagelse.

4. Hvilke oplysninger skal jeg angive for at deltage?
Deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen kræver ingen afgivelse af personoplysninger. Ud over bekræftelsen af accepten af betingelserne for deltagelse kræver deltagelse i konkurrencen angivelse af deltagerens personlige oplysninger, således at det er muligt at sende præmien til deltageren, såfremt denne måtte vinde i konkurrencen. Følgende oplysninger kan angives i deltagelsesformularen:

  • Fornavn og efternavn
  • E-mailadresse

5. Hvad sker der med mine personlige oplysninger?

Oplysninger, som er nødvendige i forbindelse med afviklingen af konkurrencen, gemmes med dette formål og anvendes udelukkende til denne konkurrence. Dataene behandles elektronisk og anvendes i overensstemmelse med de relevante databeskyttelsesbestemmelser. Dataene gemmes kun så længe som krævet i henhold til denne aftale i overensstemmelse med gældende lovgivning. Efter afslutningen af konkurrencen slettes oplysningerne. Oplysninger videregives ikke til tredjemand.

6. Hvordan bliver vinderne af konkurrencen udtrukket?
Blandt alle deltagere i konkurrencen udloddes der hver måned 10 x Lidl-gavekort til en værdi af 500 DKK. Arrangøren finder vinderne ved lodtrækning indtil den 15. i den efterfølgende måned. Hver vinder underrettes efterfølgende inden for syv dage efter udlodningen via den oplyste e-mailadresse. Vinderne offentliggøres hver måned på lidl.dk med fornavn, forbogstav i efternavn og by. Hvis vinderen ikke har meldt sig inden for 14 dage efter at være blevet underrettet, bortfalder kravet på gevinsten, og der udtrækkes en anden vinder efter samme fremgangsmåde. Gavekort sendes pr. e-mail eller brev, mens præmier sendes til den oplyste adresse i Danmark. Det er ikke muligt at få udbetalt gevinsten kontant eller ombyttet til andre præmier.

7. Hvad skal jeg ellers være opmærksom på ift. konkurrencen?
Såfremt en bestemmelse i foreliggende deltagelsesbetingelser er eller bliver ugyldige, berøres gyldigheden af alle øvrige bestemmelser ikke. Arrangøren forbeholder sig retten til at ændre vilkårene for deltagelse samt helt eller delvist at suspendere konkurrencen, hvis der opstår vanskeligheder, der bringer konkurrencens integritet i fare. Arrangøren hæfter ikke for tekniske eller øvrige problemer, som ligger uden for arrangørens indflydelse. Afgørelsen kan ikke indbringes for domstolene.