Databeskytttelseserklæring

Mange tak for din interesse i denne kundefeedback.

 

Beskyttelse af dine personoplysninger er meget vigtigt for os. Vi bestræber os derfor på at sikre din ret til at bestemme, hvordan dine informationer behandles. I det følgende vil vi oplyse om, hvilke personoplysninger vi registrerer, hvornår registreringen sker samt til hvilke formål oplysningerne behandles og anvendes.

Dataansvarlig, jf. GDPR Artikel 4, stk. 7  


Medmindre andet er angivet i de enkelte afsnit (fremhævet i overskrifterne) i denne databeskyttelseserklæring, er


Lidl Danmark K/S
Databeskyttelse
Profilvej 9
6000 Kolding
databeskyttelse@lidl.dk

dataansvarlig for behandling af dine personoplsyninger, jf. GDPR Artikel 4, stk. 7. 

2. Brug af vurderingsværktøjet

2.1 Logfiler

Formål med databehandlingsaktiviteterne / det juridiske grundlag:

Når du besøger vores hjemmeside, sender den browser, som du bruger på din enhed, automatisk, og uden at du gør noget:

- IP-adresser fra respondentens internetforbundne enhed

- datoen og tidspunktet for adgangen,

- navnet og URL’en på den fil, der hentes,

- den hjemmeside / applikation, som blev brugt til få adgang (referer-URL),

- den browser, du bruger, og eventuelt operativsystemet på din internetforbundne enhed

- samt navnet på din access-provider

- antallet gange du før har deltaget i i spørgeskemaundersøgelsen

- Varigheden for lang tid det tager at besvare spørgeskemaundersøgelsen  
til vores hjemmesides server, og oplysningerne lagres midlertidigt i en såkaldt logfil til brug for følgende formål:

- sikring af en smidig etablering af forbindelse,

- sikring af nem brug af vores hjemmeside/applikation

- udelukke forsøg på bedrag ved spørgeskemaundersøgelser og analyse af systemets sikkerhed og stabilitet. Bemærk venligst, at der rent hypothetisk er en mulighed for, at der inden for de første syv dag efter gennemførelsen af spørgeskemaundersøgelsenkan drages konklusioner ud fra din anvendte IP adresse i Storefinder. Denne mulighed bliver ikke benyttet af os, fordi vores interne retningslinjer ikke tillader det.  


Det juridiske grundlag for behandlingen af IP-adressen findes i GDPR artikel 6, stk. 1, litra f). Vores legitime interesse følger af de ovenfor anførte formål med databehandlingsaktiviteterne.

 


Modtagere / kategorier af modtagere:  

Ved udformningen af kundeundersøgelser benytter vi leverandører, som er specialiseret inden for dette område. Leverandørerne behandler dine oplysninger på vores vegne som databehandler. Disse er omhyggeligt udvalgt, revideres af os og er også kontraktligt forpligtede i overensstemmelse med GDPR artikel 28. Alle de partnere som kan findes i cookie-deklarationen er vores databehandlere.

 


Opbevaringsperiode / kriterier for bestemmelse af opbevaringsperioden:

Logdataene arkiveres efter 90 dage og slettes endegyldigt efter yderligere 14 dage. Dette er nødvendigt for langsigtet at sikre analyse af spørgeskemaerne, hvor forsøg på bedrag samtidig udelukkes.

De øvrige logdata arkiveres i 7 dage og slettes endegyldigt efter 14 dage.

2.2  Brug af cookies og lignende teknikker til behandling af brugsdata

Formål med databehandlingsaktiviteterne / det juridiske grundlag:

Vi, Lidl Danmark K/S, Profilvej 9, 6000 Kolding, er dataansvarlig for databehandlingsaktiviteter i forbindelse med brug af cookies og andre lignende teknologier til behandling af brugsdata på alle (sub-)domæner under www.lidl.dk.


Ved cookies er der tale om små tekstfiler, der placeres på din enhed (laptop, tablet, smartphone eller lignende), når du besøger vores websites. Cookies forårsager ingen skader på din enhed, og de indeholder ikke virus, trojanske heste eller anden skadelig software. I cookien gemmes oplysninger, som er relateret til den specifikt anvendte enhed. Det betyder dog ikke, at vi direkte informeres om din identitet.  


Anvendelsen af teknisk nødvendige cookies og andre teknologier til behandling af brugsdata har til formål at stille vores undersøgelse til rådighed.


Du finder en informationsoversigt over anvendte cookies og andre teknologier samt de pågældende formål med databehandling, lagringsperioder og eventuelt involverede tredjepartsudbydere nederst på denne side.  


Ved anvendelsen af teknisk nødvendige cookies og andre teknologier til behandling af brugsdata (afhængig af formålet) behandles især følgende typer personoplysninger:


• Brugerindtastninger for at huske input på flere undersider (f.eks. for at bestille varer via Click & Collect eller for at vælge din foretrukne butik i Lidls Find butik-funktion);


• Godkendelsesdata til at identificere en bruger efter registrering for at få adgang til autoriseret indhold under gentagne besøg.


• Sikkerhedsrelevante hændelser (f.eks. i relation til den besøgendes sikkerhed under browsing ved at forhindre registrering af flere mislykkede login-forsøg på tværs af websteder).

 

Det juridiske grundlag for brugen af teknisk nødvendige cookies findes i GDPR artikel 6, stk. 1, litra f). Vi behandler således dine oplysninger med hjemmel i vores (og din fælles) legitime interesse i registrering af oplysningerne med henblik på forbedring af indkøbsoplevelsen.

 

Cookie-deklaration:

KategoriNavnUdbyderTypeFormålUdløb
NødvendigNSC_tvswfz.nfebmmjb.dpnMedalliaNødvendigCookie bruges til at aktivere loading balanceSession
NødvendigConsentMedalliaNødvendigRegistrerer om respondenten har accepteret samtykke til behandling af data 1 år
NødvendigADRUMAppDynamicsNødvendigHjælper til forståelse af respondentens oplevelse og giver support.Session

 


Modtagere / kategorier af modtagere:  

Ved anvendelsen af cookies og andre teknologier til behandling af brugsdata (især til kundeundersøgelser) benytter vi leverandører, som er specialiseret inden for dette område.

Leverandørerne behandler dine oplysninger på vores vegne som databehandler. Disse er omhyggeligt udvalgt, revideres af os og er også kontraktligt forpligtede i overensstemmelse med GDPR artikel 28. Alle de partnere som kan findes i cookie-deklarationen at vores databehandlere


Opbevaringsperiode / kriterier for bestemmelse af opbevaringsperioden:

Opbesvaringsperioden for cookies fremgår af vores cookie-deklaration.  
 

3. Kundeundersøgelse om butiksoplevelse

Formål med databehandlingsaktiviteterne / det juridiske grundlag:

I forbindelse med kundeundersøgelsen modtager vi oplysninger om din subjektive indkøbsoplevelse. Formålet er kontinuerligt at kunne forbedre din indkøbsoplevelse i vores butikker.                                          
Det juridiske grundlag for denne behandling er vores (og din fælles) legitime interesse i forbedring af din indkøbsoplevelse i vores butikker, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f).  


Modtagere / kategorier af modtagere:  

Ved denne behandling benytter vi leverandører, som er specialiseret inden for dette område. Leverandørerne behandler dine oplysninger på vores vegne som databehandler. Disse er omhyggeligt udvalgt, revideres af os og er også kontraktligt forpligtede i overensstemmelse med GDPR artikel 28.  


Opbevaringsperiode / kriterier for bestemmelse af opbevaringsperioden:

Dine personlige data vil blive slettet eller anonymiseret senest 90 dage efter det endelige svar til dig.


Opbevaringsperioden for selve svarene fra spørgeskemaundersøgelsen er  12 måneder For at undgå, at svarene i spørgeskemaundersøgelsen tidsmæssigt kan føres tilbage til den enkelte afgiver af svarene  samles alle svar i begyndelsen af det hver måned, så kun aggregerede data står tilbage.

4. Henvendelse gennem vores kundeservice

Formål med databehandlingsaktiviteterne / det juridiske grundlag:

Hvis du angiver dit navn, din e-mailadresse eller dit telefonnummer til kontakt med vores kundeservice, bruges dine data kun til det specifikke formål at kontakte dig, behandle din feedback og registrere dine forslag.  


Det retlige grundlag for databehandlingen er GDPR artikel 6, stk. 1, litra f). Vores og din fælles (legitime) interesse i denne databehandling består i rettidigt at behandle dine forespørgsel, f.eks. med henblik på at forbedre din indkøbsoplevelse.


Modtagere / kategorier af modtagere:  

Ved denne behandling benytter vi leverandører, som er specialiseret inden for dette område. Leverandørerne behandler dine oplysninger på vores vegne som databehandler. Disse er omhyggeligt udvalgt, revideres af os og er også kontraktligt forpligtede i overensstemmelse med GDPR artikel 28.  


Opbevaringsperiode / kriterier for bestemmelse af opbevaringsperioden:

Dine personlige data vil blive slettet eller anonymiseret senest 90 dage efter det endelige svar til dig.

5. Konkurrencer

Formål med databehandlingsaktiviteterne / det juridiske grundlag:

Såfremt der registreres personoplysninger vedrørende deltagelse i en konkurrence (navn, e-mailadresse, adresse), benyttes disse oplysninger kun til at afvikle selve konkurrencen. Det juridiske grundlag for denne behandling er GDPR artikel 6, stk. 1, litra f).  


Modtagere / kategorier af modtagere:  

Ved denne behandling af personoplysninger i forbindelse med konkurrencer benytter vi leverandører, som er specialiseret inden for dette område. Leverandørerne behandler dine oplysninger på vores vegne som databehandler. Disse er omhyggeligt udvalgt, revideres af os og er også kontraktligt forpligtede i overensstemmelse med GDPR artikel 28.  


Opbevaringsperiode / kriterier for bestemmelse af opbevaringsperioden:

Efter afslutningen af konkurrencen og bekendtgørelsen af vinderne, vil deltagernes personlige data blive slettet. Vindernes data vil blive opbevaret i henhold til lovpligtige opbevaringskrav, for at kunne udbedre eventuelle fejl eller mangler ved selve præmien eller om nødvendigt med henblik på at kunne tilbyde ombytning af præmien.

6. Overførelse af oplysninger til tredjelande

Hvis vi overfører data til modtagere i et tredjeland (sæde uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, EØS), kan du finde oplysninger om dette i afsnittene om Modtagere / kategorier af modtagere i beskrivelsen af den respektive databehandling. En række tredjelande beskytter ifølge EU-kommissionen personoplysninger i en grad, som kan sammenlignes med det beskyttelsesniveau som kræves inden for (EØS). EU-kommissionen har derfor truffet afgørelse om, at disse lande betragtes som sikre tredjelande. Du kan finde en oversigt over disse lande her: https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DE:PDF.  


Hvis der i forbindelse med et tredjeland ikke ifølge EU-Kommissionen foreligger et passende databeskyttelsesniveau i tredjelandet, sørger vi for passende garantier herfor for at kunne yde en passende beskyttelse af dine data. Dette kan f.eks. ske ved indgåelse af databehandleraftaler, som indeholder EUs standardkontraktklausuler om databeskyttelse og som giver passende garantier i henhold til beslutninger truffet af EU-Kommissionen, erklæringer/certifikater eller anerkendte adfærdskodekser. Hvis du ønsker yderligere informationer om dette, kan du rette henvendelse til vores databeskyttelsesrådgiver (se afsnit 8).

7. De registreredes rettigheder

I henhold til GDPR artikel 15, stk. 1 har du ret til på anmodning herom gratis at få indsigt i de personoplysninger om dig, som vi opbevarer. Dertil har du ret til ud fra de gældende regler at få berigtiget urigtige oplysninger (GDPR artikel 16), at få oplysninger blokeret eller slettet, hvis vi ikke er forpligtet til at beholde oplysningerne (GDPR artikel 17) og at få begrænset behandlingen af oplysningerne (GDPR artikel 18).


Hvis behandlingen af dine oplysninger sker med hjemmel i GDPR artikel 6, stk. 1, litra f), har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen, jf. GDPR artikel 21. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, skal behandlingen af oplysningerne stoppes, med mindre den dataansvarlige kan bevise, at der foreligger tvingende legitime grunde til at fortsætte behandlingen, der er mere tungtvejende end din (den registreredes) interesse i at får stoppet behandlingen.


Hvis du selv har leveret de behandlede oplysninger, har du ret til dataportabilitet, jf. GDPR artikel 20.  


Hvis behandlingen af dine oplysninger sker med hjemmel i et samtykke, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra a), kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden, uden at det påvirker lovligheden af behandlingen baseret på samtykket inden tidspunktet for tilbagekaldelsen af samtykket.


Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, spørgsmål til databeskyttelse generelt eller såfremt du har klager, bedes du sende en mail til vores databeskyttelsesrådgiver (se afsnit 8).  


Du har til enhver tid ret til at klage til den kompetente datatilsynsmyndighed i det land, hvor du har bopæl. I den forbindelse kan du henvende dig til Datatilsynet. 

 

8. Yderligere spørgsmål

 

Hvis du har spørgsmål til registrering, behandling, og anvendelse af dine personlige oplysninger, kan du rette henvendelse til vores dtabeskyttelsesrådgiver:


Lidl Danmark K/S
Databeskyttelse
Profilvej 9 6000 Kolding
databeskyttelse@lidl.dk

 

Opdateret: 20.04.2021