Betingelser for medlemskab af Lidl Plus

Version: November 2021

1. Gyldighedsområde og forhold til andre regler

Disse betingelser regulerer kundens brug af Lidl-koncernens kundeserviceprogram Lidl Plus (herefter »tjenesten«). Tjenesten drives af Lidl Stiftung & Co. KG (herefter »Lidl Stiftung« eller »vi«), men Lidl Stiftung er dog berettiget til at inddrage andre underleverandører og/eller selskaber i Lidl-koncernen, i dette tilfælde Lidl Danmark K/S (herefter med Lidl Stiftung under ét benævnt ”Lidl-selskaber” eller ”Lidl”) til udførelsen af tjenesten. Tjenesten henvender sig til forbrugeren (herefter »bruger« eller »du«), der ønsker at modtage information om Lidls tilbud og kampagner, som tilpasses individuelt, og som så vidt muligt afspejler den pågældende persons interesser samt tilbud fra udvalgte samarbejdspartnere. Målet med tjenesten er altså, at brugeren vil få mere relevant indhold tilpasset brugerens interesse, og at Lidl med tiden ikke vil sende sådan information til brugeren, som ikke interesserer denne. Grundlaget for at fastlægge det relevante indhold er købs- og brugeradfærden med hensyn til produkter og tjenester fra Lidl-selskaber, som beskrevet nedenfor i det følgende.

Tjenesten stilles til rådighed i overensstemmelse med nedenstående betingelser.

2. Betingelser for medlemskab

Du skal være fyldt 18 år og forbruger for at kunne oprette en profil hos Lidl Plus. Lidl Plus-appen må kun bruges i privat regi og således ikke erhvervsmæssigt.

3. Oprettelse af Konto

Du skal oprette en profil, Min Lidl-Konto, for at kunne gøre brug af vores tjeneste.
Du afgiver et bindende tilbud om at registrere dig til brugen af tjenesten ved at klikke på knappen ”Næste”, tilføjer alle de der efterspurgte oplysninger, angiver brugernavn og password til din Min Lidl-konto (”Login-data”) og trykker på knappen "Registrer".  Du vil ikke blive opkrævet særskilte omkostninger i forbindelse med afgivelse af tilbuddet.

Inden du vælger knappen ”Registrer”, kan du når som helst annullere registreringen eller ændre de oplysninger, du har givet, ved at slette, supplere og korrigere indtastningerne i de forskellige felter eller lukke appen. Efter at have afsluttet registreringsprocessen kan du når som helst ændre oplysningerne på din personlige konto.

Efter modtagelse af dit tilbud om at indgå kontrakten, sender vi en bekræftelse på modtagelse af tilbuddet ("ordrebekræftelse") til den e-mailadresse, du oplyste under registreringen. Denne ordrebekræftelse repræsenterer også vores accept af tilbuddet om at indgå en kontrakt ("Kontrakten") og indeholder et link til at bekræfte din registrering. Du kan bruge tjenesten, så snart du har modtaget ordrebekræftelsen.

Da vi tilbyder tjenesten frivilligt, har vi ret til i konkrete tilfælde at afvise oprettelsen af en profil uden begrundelse.

Den e-mailadresse og det mobiltelefonnummer, som du angiver, må ikke allerede være tilknyttet en anden profil eller Min Lidl-Konto. Det er heller ikke tilladt at angive en e-mailadresse, et mobiltelefonnummer eller andre kontaktoplysninger, der ikke tilhører dig, herunder midlertidige e-mailadresser. Du skal altid opbevare dine adgangsoplysninger sikkert og fortroligt, og det er forbudt at give andre personer adgang til din konto.

Enhver interaktion med Lidl, der finder sted via din konto, anses for at stamme fra kontoens ejer. Det gælder også, hvis tredjeparter har foretaget handlinger via din konto, såfremt sådanne tredjeparter har kunnet benytte din profil, fordi du har udvist ansvarspådragende adfærd. Du er forpligtet til straks at underrette os om enhver uautoriseret brug af din konto eller ved mistanke herom og til at ændre dine adgangsoplysninger, hvis du har grund til at antage, at din konto bruges af tredjeparter.

Du kan oprette en profil hos Lidl Plus på følgende måder:
•    Via vores app, der findes til forskellige mobile platforme.
Som led i oprettelsen bliver du automatisk tildelt et kundenummer.

4. Tjenestens indhold

4.1 Skræddersyede informationer

Formålet med tjenesten er at sende dig de mest relevante informationer eller at vise disse informationer via Lidl Plus-appen og – så vidt muligt – også at tilpasse vores tilbud og services til dig personligt.

Deltagelse i Lidl Plus er uden medlemsgebyr.

Med Lidl Plus får du adgang til en lang række services, der er skræddersyede til dig. Disse services omfatter bl.a. tilbud, der er specielt tilpasset dine behov og ønsker samt deltagelse i konkurrencer og rabat- og særkampagner. Til dette formål vil vi forsøge at kortlægge dine interesser og præferencer med hensyn til de produkter og services, som Lidl tilbyder. Hvis vi beder dig om dit samtykke til behandlingen af ​​dine data som beskrevet nedenfor, behandles de pågældende oplysninger kun til Lidl Plus, hvis du har givet dit samtykke.

4.2 Indsamling og opbevaring af oplysninger

Grundlaget for vores kortlægning af de informationer og tilbud, der passer til dig, er de oplysninger, der er anført i dette afsnit.

4.2.1 Registrering hos Lidl Plus

Som en del af registreringsprocessen anmoder vi om følgende kundedata: fornavn, efternavn, fødselsdato, e-mailadresse, mobiltelefonnummer og foretrukken Lidl-butik. Valgfrit kan oplyses:  køn og adresse (gade, husnummer, postnummer, by og land). For at indstille den foretrukne butik kan geo-lokaliseringsfunktionen på din mobile enhed bruges.

4.2.2 Oplysninger fra Min Lidl-konto

Såfremt du i din Min Lidl-konto frivilligt har oplyst informationer om dig selv og dine interesser, vil vi også behandle disse oplysninger indenfor rammerne af Lidl Plus.

4.2.3. Besøg i butikker

Når du identificerer dig ved kassen, registrerer vi den butik, du har besøgt, de produkter der er købt ud fra varetype, mængde og pris, de anvendte kuponer, kvitteringens samlede indhold samt tidspunktet for gennemførelse af betalingen og det anvendte betalingsmiddel. Med tilknytningen af ​​dit køb til din kundekonto forfølger vi det formål, der er nævnt i afsnit 4.1 f.eks. at være i stand til at give dig tilbud særligt tilpasset dine præferencer og interesser samt orientere dig om kampagner.

Du kan identificere dig aktivt ved kassen enten med det digitale kundekort eller ved hjælp af det mobiltelefonnummer, du angav ved registreringen.

4.2.4 Kundeservice

Når du kontakter kundeservice hos Lidl-selskaberne, bruger vi de oplysninger, som du giver os i forbindelse med din henvendelse.

4.2.5 Brug af app

Når du bruger Lidl Plus-appen, indsamler vi oplysninger om den butik, hvor du handler ind. Derudover indsamler vi oplysninger om det indhold i Lidl Plus appen, som du har kigget på, f.eks. aktiverede kuponer, notifikationsindstillinger, deltagelse i konkurrencer, produkter såvel som din foretrukne butik. Vi indsamler også information om din interaktion med appen f.eks. besøgte sider, skærmbilleder set i forbindelse med hver session samt antal klik og scrolls.

Derudover behandler vi dit kunde-id (LoyalityID), oplysninger om den operativsystemversion du bruger, enhedsidentifikationen, systemsproget og det valgte land samt den appversion, du bruger. Nogle af disse informationer om din brug af appen indsamler vi kun efter at have modtaget dit databeskyttelsesretlige samtykke. For mere information, se vores databeskyttelseserklæring.

4.2.6 Login-oplysninger

Dine login-oplysninger indsamles og anvendes med henblik på gennemførelse af login. Dine login-oplysninger gemmes krypteret i appen, indtil du logger af din konto, så du ikke skal logge på igen, hver gang du åbner appen.

4.2.7 Partnerfordele

I Lidl Plus-appen modtager du fra tid til anden f.eks. i forbindelse med rabatkampagner mulighed for at modtage tilbud fra samarbejdspartnere. Disse tilbud indeholder som regel et generisk eller individualiseret identifikationsnummer (kampagnekode) udstedt af den respektive samarbejdspartner, og koden skal angives, når du indløser samarbejdspartnerens tilbud. For nogle af disse tilbud skal du identificere dig selv som Lidl Plus-kunde ved at bruge dit digitale kundeloyalitetskort i stedet for kampagnekoden. Tilbud fra Lidl Plussamarbejdspartnere er ikke tilbud fra os. Modtagelsen og brugen af tilbuddene er derfor udelukkende omfattet af vilkårene og databeskyttelsesbetingelserne fra den respektive samarbejdspartner. Derfor kan tilbud fra samarbejdspartnere fra tid til anden blive ændret og/eller fjernet af samarbejdspartneren. Samarbejdspartnerne orienterer os om indløsning af kuponer, gavekort, gavekortkoder mv. For så vidt funktionen "Partnerfordele" indeholder eksterne links (hyperlinks) til tredjepartswebsteder, er disse tredjeparters websteder udelukkende underlagt den respektive operatørs indholdsrelaterede ansvar. I tilfælde af at et særligt tilbud skal benyttes inde i Lidl Plus i henhold til en aftale med en af vores samarbejdspartnere, vil samarbejdspartneren sende os dine kontraktoplysninger (E-mailadresse og telefonnummer), så vi kan tilknytte tilbuddet til din konto på rette vis.

4.2.8 Nyhedsbrev / Push-meddelelser / SMS

Vi indsamler data om din brugeradfærd i forbindelse med nyhedsbreve og andre informationer, som vi evt. sender til dig som push-meddelelser eller SMS, gemmer disse data og knytter dem, så vidt muligt, sammen med dine personoplysninger, og din e-mailadresse eller dit kundenummer. I den forbindelse registrerer vi åbningstidspunktet, de af dig aktiverede links, hvilke områder, du klikker på, valgte produkter samt hvornår, hvor længe og hvor ofte du bruger de tilsendte oplysninger.

4.3 Dataanalyse

De oplysninger, der er beskrevet i afsnit 4.2, samler vi i vores database. Vi analyserer disse data med det formål at finde ud af, hvilke informationer fra os du kunne tænkes at være mest interesseret i eller som kunne være interessante for dig som Lidl-kunde, sådan at du får tilsendt og vist sådanne informationer. Til bestemmelse af mulige produktinteresser bruger vi også matematisk-statistiske metoder. Til dette formål sammenlignes dine personlige data med data fra andre kunder. Baseret på denne sammenligning kan vi derefter udlede hvilke andre produkter og handlinger, som andre kunder har haft interesse i, der også kunne være interessante for dig. Vi kan dog ikke garantere, at du altid kun vil modtage informationer og tilbud, som ligger indenfor dine interesser og præferencer.

Derudover opretter vi på baggrund af brugen af appen brugersegmenteringsprofiler til statistiske evalueringsformål, og tilknytter disse din brugerprofil, såfremt det er muligt.

Ikke inkluderet i evalueringen er særlige kategorier af personoplysninger i henhold til artikel 9, stk. 1 i GDPR.

5. Generelle krav til brug af tjenesten

For at benytte Lidl Plus-tjenesten skal du angive et gyldigt mobiltelefonnummer og en gyldig e-mailadresse.

For også at kunne anvende Lidl Plus-appen skal brugeren downloade softwaren fra en app store. Der findes specifikke softwareversioner til forskellige typer mobiltelefoner. Til nogle typer kan der af tekniske grunde ikke tilbydes egnet software. Hvis der ikke findes en egnet softwareversion til brugerens mobiltelefon, kan den pågældende ikke gøre brug af tjenesten. Lidl Stiftung bestræber sig imidlertid på at tilbyde softwaren til så mange forskellige modeltyper som muligt.

Da produktudbuddet på markedet for mobile enheder til stadighed ændrer sig, kan Lidl Stiftung ikke tilbyde en opdateret liste over alle mobiltelefoner, der kan anvendes til brug af tjenesten.

Installation af softwaren og brug af tjenesten kræver regelmæssig datakommunikation med brugerens mobiltelefon. Omfanget og hyppigheden af datakommunikationen afhænger af, hvordan og hvor meget tjenesterne bliver brugt. De omkostninger, der påløber i forbindelse med datakommunikationen, afholdes af brugeren. Omkostningernes størrelse afhænger af den kontrakt, der er indgået mellem brugeren og den pågældende mobilkommunikationsudbyder.
Omkostningerne til etablering og drift af en internetforbindelse på brugerens side er ikke en del af Lidl Stiftungs tjenesteydelser. Dette er alene et kontraktligt anliggende mellem brugeren og dennes internetudbyder.

Brugen af Lidl Plus-tjenesten kræver desuden, at batteriet er tilstrækkeligt opladet, og at skærmen har tilstrækkelig lysstyrke til scanning af QR-koden ved kassen.
Brugeren forpligter sig til at installere de opdateringer, som Lidl Stiftung løbende stiller til rådighed. Brugeren vil blive informeret om disse, så længe brugeren anvender softwaren. Brugen af Lidl Plus på modificerede enheder f.eks. via jailbreaking/rooting er ikke tilladt.

6. Dine pligter

Som bruger skal du:
- angive korrekte oplysninger ved oprettelsen og sørge for at holde din profil opdateret - holde dit password hemmeligt og ændre det i tilfælde af misbrug eller mistanke om misbrug - bruge tjenesten i overensstemmelse med gældende lovgivning

7. Ansvar

Vi er ansvarlige ved forsæt og grov uagtsomhed fra vores side. Vi er ikke ansvarlige for almindelig uagtsomhed, undtagen i tilfælde af skade på liv, lemmer eller sundhed, hvis:
-    appen ikke fungerer eller kun fungerer i begrænset omfang
-    en Wi-Fi-forbindelse ikke, eller kun i begrænset omfang, er til rådighed
-    scanneren ved kassen ikke fungerer korrekt
-    de pågældende tilbud er udsolgte eller af anden grund ikke er til rådighed

Ansvar under produktansvarsloven forbliver upåvirket.

8. Opsigelse, sletning mv.

Brugeren kan til enhver tid opsige sit medlemskab af Lidl Plus uden begrundelse ved at følge stien ”Mere”  ”Profil”  ”Min Lidl-konto”  ”Konto oplysninger”  ”Slet profil”. Lidl Stiftung kan ligeledes til enhver tid foretage opsigelse med et varsel på ti dage uden begrundelse. Parternes ret til ophævelse, hvis der foreligger en væsentlig mangel, berøres ikke heraf.

9. Afsluttende bestemmelser

Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt i en butik i Lidl Danmark, kan du indgive en klage til: Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Download brugerbetingelserne

Disse brugerbetingelser kan downloades som pdf herunder.