Betingelser for medlemskab af Lidl Plus

Version: August 2020

1. Gyldighedsområde og forhold til andre regler

Disse betingelser regulerer kundens brug af Lidl-virksomhedsgruppens kundeserviceprogram Lidl Plus (herefter »tjenesten«). Tjenesten drives af Lidl Stiftung & Co. KG (herefter »Lidl Stiftung« eller »vi«), men andre selskaber i Lidl-virksomhedsgruppen (herefter under ét benævnt »Lidl«) er også involveret i udførelsen af tjenesten. Tjenesten henvender sig til forbrugeren (herefter »bruger« eller »du«), der ønsker at modtage information om Lidls tilbud og kampagner, som  tilpasses individuelt, og som så vidt muligt afspejler den pågældende persons interesser samt fra udvalgte samarbejdspartnere. Formålet med tjenesten er altså, at brugeren får mere relevant indhold tilpasset brugerens interesse og indkøbsmønstre. Tjenesten stilles til rådighed i overensstemmelse med nedenstående betingelser.

2. Betingelser for medlemskab

Du skal være fyldt 18 år og forbruger for at kunne oprette en profil hos Lidl Plus. Lidl Plus-app'en må kun bruges i privat regi og således ikke erhvervsmæssigt.

3. Oprettelse af profil

Du skal oprette en profil for at kunne gøre brug af vores tjeneste. Da vi tilbyder tjenesten frivilligt, har vi ret til i konkrete tilfælde at afvise oprettelsen af en profil uden begrundelse.

Den e-mailadresse og det mobiltelefonnummer, som du angiver, må ikke allerede være tilknyttet en anden profil. Det er også forbudt at angive en e-mailadresse, et mobiltelefonnummer eller andre kontaktoplysninger, der ikke tilhører dig, herunder midlertidige e-mailadresser. Du skal altid opbevare dine adgangsoplysninger sikkert og fortroligt, og det er forbudt at give andre personer adgang til din profil.

Enhver interaktion med Lidl, der finder sted via din profil, anses for at stamme fra profilens ejer. Det gælder også, hvis tredjeparter har foretaget handlinger via din profil, såfremt sådanne tredjeparter har kunnet benytte din profil, fordi du har udvist ansvarspådragende adfærd. Du er forpligtet til straks at underrette os om enhver uautoriseret brug af din profil eller ved mistanke herom og til at ændre dine adgangsoplysninger, hvis du har grund til at antage, at din profil bruges af tredjeparter.

Du kan oprette en profil hos Lidl Plus på følgende måder:
•    Via vores app, der findes til forskellige mobile platforme.
Som led i oprettelsen bliver du automatisk tildelt et kundenummer.

4. Tjenestens indhold

4.1 Skræddersyede informationer

Formålet med tjenesten er, at sende dig de mest relevante informationer eller at vise disse informationer via Lidl Plus-appen og – så vidt muligt – også at tilpasse vores tilbud og services til dig personligt.

 

Deltagelse i Lidl Plus

 

Med Lidl Plus får du adgang til en lang række services, der er skræddersyede til dig. Disse services omfatter bl.a. tilbud, der er specielt tilpasset dine behov og ønsker, deltagelse i konkurrencer og rabat- og særkampagner. Til dette formål vil vi forsøge at kortlægge dine interesser og præferencer med hensyn til de produkter og services, som Lidl tilbyder.

Hvis vi beder dig om dit samtykke til behandlingen af ​​dine data som beskrevet nedenfor, behandles de pågældende oplysninger kun til Lidl Plus, hvis du har givet dit samtykke. Da Lidl Plus er designet til at give dig information og tilbud, der er så nøjagtige som muligt på grundlag af dine identificerede behov og ønsker, kan du desværre kun bruge vores service i dens grundlæggende version, hvis ikke dit samtykke gives til analyse af ​​din brugeradfærd i denne app. I det tilfælde, hvor dit samtykke ikke gives, kan du stadig se oplysninger om vores produkter, men du kan ikke deltage i rabat- og specialtilbud og indløse kuponer.

4.2 Indsamling og opbevaring af oplysninger

Grundlaget for vores kortlægning af de informationer og tilbud, der passer til dig, er de oplysninger, der er anført i dette afsnit.

4.2.1 Oprettelse af profil hos Lidl Plus

Som en del af registreringsprocessen anmoder vi om følgende kundedata: fornavn, efternavn, fødselsdata, e-mail-adresse, mobiltelefonnummer og foretrukken Lidl-butik. Valgfrit og frivilligt angivet:  køn og adresse (gade, husnummer, postnummer, by og land). For at indstille den foretrukne butik kan geo-lokaliseringsfunktionen på din mobile enhed bruges.

4.2.2 Besøg i butikker

Når du identificerer dig ved kassen, registrerer vi den butik, du har besøgt, de produkter der er købt, ud fra varetype, mængde og pris, de anvendte kuponer, kvitteringens samlede indholdsamt tidspunktet for gennemførelse af betalingen og det anvendte betalingsmiddel. Med tilknytningen af ​​dit køb til din kundekonto forfølger vi det formål, der er nævnt i afsnit. 2, f.eks. at være i stand til at give dig tilbud særligt tilpasset dine præferencer og interesser samt orientere dig om kampagner.

Du kan identificere dig aktivt ved kassen enten med det digitale kundekort eller ved hjælp af det mobiltelefonnummer, du angav ved registreringen.

4.2.3 Kundeservice

Når du kontakter vores kundeservice hos selskaber i Lidl-koncernen, bruger vi oplysningerne om din eventuelle klage eller reklamation til at behandle din sag.

4.2.4 Brug af app

Når du bruger Lidl Plus-appen, indsamler vi oplysninger om den butik, hvor du handler ind. Derudover indsamler vi oplysninger om viste og aktiverede kuponer, dine notifikationsindstillinger, deltagelse i konkurrencer og din valgte favoritbutik. Derudover behandler vi dit kunde-id (LoyalityID), oplysninger om det operativsystemversion du bruger, enhedsidentifikationen, systemsproget og det valgte land samt den appversion, du bruger.

4.2.5 Login-oplysninger

Dine login-oplysninger indsamles og anvendes med henblik på gennemførelse af login. Dine login-oplysninger gemmes krypteret i app’en, indtil du logger af din konto, så du ikke skal logge på igen, hver gang du åbner app’en.

4.2.6 Partnerfordele

I Lidl Plus-appen modtager du fra tid til anden f.eks. i forbindelse med rabatkampagner mulighed for at modtage tilbud fra samarbejdspartnere. Disse tilbud indeholder som regel et generisk eller individualiseret identifikationsnummer (kampagnekode) udstedt af den respektive samarbejdspartner, og koden skal angives, når du indløser samarbejdspartnerens tilbud. For nogle af disse tilbud skal du identificere dig selv som Lidl Plus-kunde ved at bruge dit digitale kundeloyalitetskort i stedet for kampagnekoden. Tilbud fra Lidl Plus samarbejdspartnere er ikke tilbud fra os. Kvitteringen og brugen af tilbuddene er derfor udelukkende omfattet af vilkårene og databeskyttelsesinstruktionerne-, fra den respektive samarbejdspartner. For så vidt funktionen "Partnerfordele" indeholder eksterne links (hyperlinks) til tredjepartswebsteder, er disse tredjeparts websteder udelukkende underlagt den respektive operatørs indholdsrelaterede ansvar.

4.2.7 Nyhedsbrev / Push-meddelelser / SMS

Vi indsamler data om din brugeradfærd i forbindelse med nyhedsbrev og andre informationer, som vi evt. sender til dig som push-meddelelser eller SMS, gemmer disse data og knytter dem, så vidt muligt, sammen med dine personoplysninger, din e-mailadresse eller dit kundenummer. I den forbindelse registrerer vi åbningstidspunktet, de af dig aktiverede links, hvilke områder, du klikker på, valgte produkter samt hvornår, hvor længe og hvor ofte du bruger de tilsendte oplysninger.

4.3 Dataanalyse

De oplysninger, der er beskrevet i afsnit 4.2, samler vi i vores database. Vi analyserer disse data med det formål at finde ud af, hvilke informationer fra os du kunne tænkes at være mest interesseret i, eller som kunne være interessante for dig som Lidl-kunde, sådan at du får tilsendt og vist sådanne informationer.

Til bestemmelse af mulige produktinteresser bruger vi også matematisk-statistiske metoder. Til dette formål sammenlignes dine personlige data med data fra andre kunder. Baseret på denne sammenligning kan vi derefter udlede hvilke andre produkter og handlinger, som andre kunder har haft interesse i, også kunne være interessant for dig.  Vi kan dog ikke garantere, at du altid kun vil modtage informationer og tilbud, som ligger indenfor dine interesser og præferencer.
Ikke inkluderet i evalueringen er særlige kategorier af personoplysninger i henhold til artikel 9, stk.1, litra b i GDPR.

4.4 Fremsendelse af information, tilbud mv.

Alt efter hvor og i hvilket omfang du anvender Lidl Plus-services, videregiver Lidl Stiftung visse oplysninger til bestemte Lidl-selskaber for at kunne sende dig informationer og tilbud. Indenfor Lidl-virksomhedsgruppen videregiver vi de produktpræferencer, som vi har fundet frem til, til det relevante selskab med henblik på målrettet fremsendelse af det indhold, der ifølge vores analyser, jf. punkt 4.3, kan være relevant.

5. Generelle krav til brug af tjenesten

For at benytte Lidl Plus-tjenesten skal du angive et gyldigt mobiltelefonnummer og e-mailadresse.

For også at kunne anvende Lidl Plus-app’en skal brugeren downloade softwaren fra en app store. Der findes specifikke softwareversioner til forskellige typer mobiltelefoner. Til nogle typer kan der af tekniske grunde ikke tilbydes egnet software. Hvis der ikke findes en egnet softwareversion til brugerens mobiltelefon, kan den pågældende ikke gøre brug af tjenesten. Lidl bestræber sig imidlertid på at tilbyde softwaren til så mange forskellige modeltyper som muligt. Da produktudbuddet på markedet for mobile enheder til stadighed ændrer sig, kan Lidl Stiftung ikke tilbyde en opdateret liste over alle mobiltelefoner, der kan anvendes til brug af tjenesten.

Installation af softwaren og brug af tjenesten kræver regelmæssig datakommunikation med brugerens mobiltelefon. Omfanget og hyppigheden af datakommunikationen afhænger af, hvordan og hvor meget tjenesterne bliver brugt. De omkostninger, der påløber i forbindelse med datakommunikationen, afholdes af brugeren. Omkostningernes størrelse afhænger af den kontrakt, der er indgået mellem brugeren og den pågældende mobilkommunikationsudbyder.
Omkostningerne til etablering og drift af en internetforbindelse på brugerens side er ikke en del af Lidls tjenesteydelser. Dette er alene et kontraktligt anliggende mellem brugeren og dennes internetudbyder.

Brugen af Lidl Plus-tjenesten kræver desuden, at batteriet er tilstrækkeligt opladet, og at skærmen har tilstrækkelig lysstyrke til scanning af QR-koden ved kassen.

Brugeren forpligter sig til at installere de opdateringer, som Lidl Stiftung løbende stiller til rådighed. Brugeren vil blive informeret om disse, så længe brugeren anvender softwaren. Brugen af Lidl Plus på modificerede enheder fx via jailbreaking/rooting er ikke tilladt.

6. Dine pligter

Som bruger skal du:
- angive korrekte oplysninger ved oprettelsen og sørge for at holde din profil opdateret

- holde dit password hemmeligt og ændre det i tilfælde af misbrug eller mistanke om misbrug

- bruge tjenesten i overensstemmelse med gældende lovgivning

7. Ansvar

Vi er ansvarlige ved forsæt og grov uagtsomhed fra vores side. Vi er ikke ansvarlige for almindelig uagtsomhed, undtagen i tilfælde af skade på liv, lemmer eller sundhed, hvis:
-    app’en ikke fungerer eller kun fungerer i begrænset omfang
-    en Wi-Fi-forbindelse ikke, eller kun i begrænset omfang, er til rådighed
-    scanneren ved kassen ikke fungerer korrekt
-    de pågældende tilbud er udsolgte eller af anden grund ikke er til rådighed
Ansvar under produktansvarsloven forbliver upåvirket.

8. Opsigelse, sletning, mv.

Brugeren kan til enhver tid opsige sit medlemsskab af Lidl Plus uden begrundelse ved at følge stien ”Mere”  ”Profil”  ”Min Lidl-konto”  ”Konto oplysninger”  ”Slet profil”. Lidl Stiftung kan ligeledes til enhver tid foretage opsigelse med et varsel på ti dage uden begrundelse. Parternes ret til ophævelse, hvis der foreligger en væsentlig grund, berøres ikke heraf.

9. Ændringer i betingelserne

Lidl Stiftung kan ændre disse betingelser i overensstemmelse med bestemmelserne i dette afsnit. Den aktuelle version af betingelserne kan til enhver tid rekvireres. Seneste ændring af deltagelsesbetingelserne angives i selve betingelserne.

Vi forbeholder os retten til at ændre betingelserne, hvis det tjener vores berettigede interesse, særligt i forbindelse medforbedring af tjenesten, og vi vil i sådanne tilfælde tage behørigt hensyn til brugernes interesser.
Såfremt Lidl Stiftung ændrer betingelserne, informerer Lidl Stiftung brugerne herom med en besked i selve appen, og beder brugerne om at bekræfte de nye betingelser.

Såfremt brugeren ikke accepterer de ændrede betingelser, har Lidl Stiftung ret til at opsige brugerens medlemsskab af Lidl Plus.

Brugerbetingelser Min Lidl konto

Status pr.: August 2020

1.   Gyldighedsområde og forhold til andre bestemmelser

Disse deltagelsesbetingelser regulerer brugen af tjenesten Min Lidl konto (efterfølgende ”My Lidl” eller ”tjeneste”). Tjenesten drives af Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, D-74167 Neckarsulm (i det følgende ”operatør”, ”vi” eller ”os”), men ved leveringen af ydelserne er også andre selskaber i Lidl-virksomhedsgruppen (samlet i det følgende betegnet som ”Lidl”) involveret.

Tjenesten giver en standardiseret adgang til talrige online-tilbud fra Lidl-virksomhedsgruppen (i det følgende ”tilbud”). Der er her tale om en såkaldt Single Sign On-tjeneste, via hvilken brugere med fælles login-data kan bruge flere tilbud (f.eks. onlineshops, bookingportaler o.l.) fra forskellige virksomheder. Tjenesten stilles til rådighed på grundlag af nedenstående brugerbetingelser.

Disse brugerbetingelser finder ikke anvendelse på separate kontraktforhold med tredjemand, der ikke er indgået inden for rammerne af tilbuddene; således for eksempel til erhvervelse af varer eller tjenesteydelser. For disse gælder tværtimod alene de specifikke forretningsbetingelser i det pågældende tilbud ved den pågældende tredjemand.

2.    Registrering og konto

For at bruge My Lidl er det påkrævet med en registrering, hvor brugeren skal udarbejde et password til My Lidl kontoen. Registreringsprocessen er først afsluttet, når det i denne ramme oplyste telefonnummer på brugeren er blevet valideret og registreringen er blevet afsluttende bekræftet af operatøren.

De data, der er blevet oplyst af brugeren inden for rammerne af registreringsprocessen, skal være indholdsmæssigt korrekte. Data på tredjemand må ikke anvendes. Skulle disse data ændre sig efterfølgende, skal brugeren uden ugrundet ophold tilpasse disse i sin konto.

Disse adgangsdata er udelukkende bestemt til brug ved den til enhver tid værende berettigede bruger og skal ved rimelige forholdsregler beskyttes mod at komme til tredjemands kendskab. Skulle der fremkomme oplysninger om misbrug af tjenesten, skal brugeren uden ugrundet ophold give operatøren meddelelse herom. Brugeren hæfter for følgerne af ubeføjet brug ved tredjemand, for så vidt dette eller det forhold, at denne brug ikke forhindres, må tilregnes denne selv.

3.    Ydelsens genstand

Ydelsens genstand ved My Lidl består i, at der stilles en fælles Single Sign On-tjeneste til forskellige tilbud fra Lidl-virksomhedsgruppen til rådighed. Heri ligger der i det væsentlige, at den oprettede My Lidl konto kan bruges til samtlige heri indeholdte tilbud, uden at det separat ville være påkrævet med henholdsvis registrering og/eller fornyet angivelse af detaljerede brugerdata.

Administrationen af brugerdata sker centralt via My Lidl. Disse fremsendes ved brug af specifikke tilbud til de pågældende udbydere for at muliggøre gennemførelsen af den pågældende transaktion (jf. herom nedenstående pkt. 6).

For brug og accept af konkrete tilbud kan der i forhold hertil opstå omkostninger, der angives transparent i overensstemmelse med de retlige krav. Tilsvarende gælder for evt. påkrævede ydelser ved tredjemand såsom en internetopkobling.

4.    Garanti, ansvar

Operatøren bestræber sig på at stille My Lidl til rådighed på en så vedvarende og uforstyrret måde som muligt. På grund af tekniske forhold såsom konfigurationsændringer, vedligehold, apparatmæssigt svigt o.l. kan dette dog ikke sikres i fuldt omfang. I tilfælde af svigt af tjenesten vil operatøren bestræbe sig på snarest muligt at retablere en situation, hvor brug kan ske på upåklagelig vis. Operatøren påtager sig ikke ansvar for evt. følger af manglende (fuldstændig) anvendelighed.

Operatøren forbeholder sig ret til for fremtiden kun at stille My Lidl til rådighed med reduceret og/eller ændret funktionsomfang og/eller helt at stoppe med tjenesten. Der foreligger ikke noget kontraktligt krav fra brugeren på (fortsat) anvendelighed af denne tjeneste.
Ansvaret for tilvejebringelsen af ydelser inden for rammerne af de enkelte tilbud påhviler alene de pågældende udbydere. Operatøren påtager sig ikke ansvar herfor. Tilsvarende gælder for andre bidrag fra en selvstændig tredjemand såsom en internetudbyder.

I øvrigt hæfter operatøren kun for erstatningskrav fra brugeren ud fra krænkelse af liv, legeme, helbred eller ud fra krænkelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser (kardinalforpligtelser) samt for andre skader, der skyldes forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse ved operatøren, dennes juridiske repræsentanter eller medhjælpere. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er sådanne, hvis opfyldelse er nødvendige for at opnå kontraktens formål. Ved krænkelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser hæfter operatøren kun for den kontrakttypiske, forudselige skade, hvis denne er forvoldt ved simpel uagtsomhed, medmindre der er tale om erstatningskrav fra bruger ud fra krænkelse af liv, legeme eller helbred.

5.    Opsigelse, sletning, ændring

Både operatøren og brugeren kan bringe aftaleforholdet vedrørende My Lidl til ophør til enhver tid uden varsel. Inden for rammerne af administrationen af My Lidl kontoen kan brugeren til enhver tid tage initiativ til sletning af denne.

Opsigelse fra operatørens side kan forekomme i tilfælde, hvor brugeren krænker disse brugerbetingelser. Frem til afklaring af sådanne tilfælde kan der til at begynde med blot ske en ren og skær blokering af brugerens data.

Operatøren forbeholder sig ret til at tilpasse disse brugsbetingelser for fremtiden. Brugere informeres ved en tilsvarende henvisning i app’en og opfordres til at bekræfte de nye deltagelsesbetingelser. Dette omfatter ikke nogen grundlæggende ændringer såsom pligt til at betale omkostninger, som altid forudsætter udtrykkeligt samtykke. Såfremt kunden gør indsigelse mod en ændring, kan dette medføre, at aftaleforholdet bringes til ophør fra operatørens side.

6.    Databeskyttelse

Behandlingen af dine personhenførbare data sker under varetagelse af dine rettigheder ifølge lovgivningen om databeskyttelse. Til gennemførelse af tjenesten er det påkrævet, at de af dig oplyste data videregives til udbyderen af det tilbud, der til hver en tid gøres brug af, for at gøre det muligt for denne at autentificere brugeren samt levere de tjenesteydelser, der er blevet bestilt inden for rammerne af tilbuddet (f.eks. forsendelse og afregning af bestilte varer).

Nærmere detaljer fremgår af vores databeskyttelseserklæring.

Brugerbetingelser til download