Betingelser for medlemskab af Lidl Plus

Version: December 2019

1. Gyldighedsområde og forhold til andre regler

Disse betingelser regulerer brugen af tjenesten Lidl Plus (herefter »tjeneste«). Tjenesten drives af Lidl Stiftung & Co. KG (herefter »Lidl Stiftung« eller »vi«), men andre selskaber i Lidl-virksomhedsgruppen (herefter under ét benævnt »Lidl«) er også involveret i udførelsen af tjenesten. Tjenesten henvender sig til forbrugeren (herefter »bruger« eller »du«), der ønsker at modtage information om Lidls tilbud og kampagner, som  tilpasses individuelt, og som så vidt muligt afspejler den pågældende persons interesser. Formålet med tjenesten er altså, at brugeren får mere relevant indhold tilpasset brugerens interesse og indkøbsmønstre. Tjenesten stilles til rådighed i overensstemmelse med nedenstående betingelser.

2. Betingelser for medlemskab

Du skal være fyldt 18 år for at kunne oprette en profil hos Lidl Plus. Lidl Plus-app'en må kun bruges i privat regi og således ikke i erhverv.

3. Oprettelse af profil

Du skal oprette en profil for at kunne gøre brug af vores tjeneste. Da vi tilbyder tjenesten frivilligt, har vi ret til i konkrete tilfælde at afvise oprettelsen af en profil uden begrundelse.

Den e-mailadresse og det mobiltelefonnummer, som du angiver, må ikke allerede være tilknyttet en anden profil. Det er også forbudt at angive en e-mailadresse, et mobiltelefonnummer eller andre kontaktoplysninger, der ikke tilhører dig, herunder midlertidige e-mailadresser. Du skal altid opbevare dine adgangsoplysninger sikkert og fortroligt, og det er forbudt at give andre personer adgang til din profil.

Enhver interaktion med Lidl, der finder sted via din profil, anses for at stamme fra ejeren af profilen. Det gælder også, hvis tredjeparter har foretaget handlinger via din profil, såfremt sådanne tredjeparter har kunnet benytte din profil, fordi du har udvist ansvarspådragende adfærd. Du er forpligtet til straks at underrette os om enhver uautoriseret brug af din profil eller ved mistanke herom og til at ændre dine adgangsoplysninger, hvis du har grund til at antage, at din profil bruges af tredjeparter.

Du kan oprette en profil hos Lidl Plus på følgende måder:

Via vores app, der findes til forskellige mobile platforme. Via vores app kan du finde mange services og tilbud med relation til Lidl.

Som led i oprettelsen bliver du automatisk tildelt et kundenummer.

 

4. Tjenestens indhold

4.1 Skræddersyede informationer

Formålet med tjenesten er at sende dig de mest relevante informationer eller at vise disse informationer  via Lidl Plus-appen og – så vidt muligt – også at tilpasse vores tilbud og services til dig personligt.

Med Lidl Plus får du adgang til en lang række services, der er skræddersyede til dig. Disse services omfatter bl.a. tilbud, der er specielt tilpasset dine behov og ønsker, deltagelse i konkurrencer og rabat- og særkampagner. Til dette formål vil vi forsøge at kortlægge dine interesser og præferencer med hensyn til de produkter og services, som Lidl tilbyder.
 

4.2 Indsamling og opbevaring af oplysninger

Grundlaget for vores kortlægning af de informationer og tilbud, der passer til dig, er de oplysninger, der er anført i dette afsnit.
 

4.2.1 Oprettelse af profil hos Lidl Plus

I forbindelse med oprettelsen beder vi om følgende kundestamdata: tiltale/køn, fornavn, efternavn, adresse (vej, nr., postnr., by og land), foretrukken Lidl-butik, fødselsdato, e-mailadresse og mobiltelefonnummer.

For at bestemme din adresse og foretrukne butik kan du bruge geolokations-funktionen på din mobilenhed.
 

4.2.2 Besøg i butikker

Så snart du kobler dig på en butiks trådløse wi-fi netværk, som er tilgængeligt i udvalgte butikker via din mobile enhed, registrerer vi ved hjælp af geolokalisering, hvor du befinder dig i den pågældende butik, samt hvornår wifi-forbindelsen etableres, og hvor længe du er koblet på.

Hvis du identificerer dig ved kassen i en af vores butikker, registrerer vi, hvilken butik du har besøgt, hvilke produkter – opdelt efter type, mængde og pris – du har købt, hvilke kuponer, du har indløst, totalen på bonen samt tidspunktet for betalingen og det anvendte type betalingsmiddel. Vores formål med registreringen af dit indkøb under dit kundenummer er beskrevet i afsnit 1; det er bl.a. at kunne give dig tilbud, der er specielt tilpasset dine præferencer og interesser, og give dig mulighed for at deltage i kampagner.

Du kan identificere dig aktivt ved kassen enten med det digitale kundekort eller ved hjælp af det mobiltelefonnummer, du angav ved registreringen.

 

4.2.3 Kundeservice

Når du kontakter kundeservice hos selskaber i Lidl-koncernen, bruger vi oplysningerne om din eventuelle klage eller reklamation til at behandle din sag, hvis vi kan identificere dig ved hjælp af de data, du har angivet, da du registrerede dig til Lidl Plus (se ovenstående punkt ”Oprettelse af profil hos Lidl Plus”).

På denne måde kan vi målrette vores tilbud endnu mere til dine interesser. Derved undgår vi også, at du fremover ikke får informationer og tilbud vedrørende produkter, som ikke er i overensstemmelse med dine forventninger og interesser.

Hvis ikke du ønsker denne tilknytning af data mellem din Lidl Plus-konto og dine henvendelser til kundeservice, skal du tilkendegive dette, når du henvender dig til kundeservice.
 

4.2.4 Brug af app

Når du bruger Lidl Plus-app’en, registrerer vi, hvilken butik du handler i, sete og aktiverede kuponer, din klikadfærd og den butik, du har valgt som din stambutik.

Derudover indsamler vi oplysninger om den anvendte version af operativsystemet, enheds-id, systemsprog og den app-version, som du bruger.
 

4.2.5 Login-oplysninger

Dine login-oplysninger indsamles og anvendes med henblik på gennemførelse af login. Dine login-oplysninger gemmes krypteret i app’en, indtil du logger af din konto, så du ikke skal logge på igen, hver gang du åbner app’en.
 

4.2.6   Online besøg

Hvis det er muligt gemmer vi personlige oplysninger om din brug af Lidl Gruppens hjemmesider, herunder Lidl online-shop (besøgte hjemmesider, besøgets hyppighed og varighed, klikkede områder, udvalgte og købte produkter og betalingsoplysninger), e-mailadresse eller kundenummer. Vi samler disse oplysninger til eksempelvis at give dig tilbud, der er skræddersyet til dine præferencer og interesser samt deltagelse i kampagner.

4.2. 7 Nyhedsbrev/nyhedsfeeds/SMS

Endvidere indsamler vi data om din brugeradfærd i forbindelse med nyhedsbrevet og andre informationer, som vi evt. sender til dig som nyhedsfeed eller SMS, gemmer disse data og knytter dem, så vidt muligt, sammen med dine personoplysninger, din e-mailadresse eller dit kundenummer. I den forbindelse registrerer vi åbningstidspunktet, dine aktiverede links, og hvilke områder du klikker på. 

4.2.8 Partnerfordele

I Lidl Plus-appen modtager du fra tid til anden f.eks. i forbindelse med rabatkampagner mulighed for at modtage tilbud fra samarbejdspartnere. Disse tilbud indeholder som regel en generisk eller individualiseret identifikationsnummer (kampagnekode) udstedt af den respektive samarbejdspartner, og koden skal angives, når du indløser samarbejdspartnerens tilbud. For nogle af disse tilbud skal du identificere dig selv som Lidl Plus-kunde ved at bruge dit digitale kundeloyalitetskort i stedet for kampagnekoden. Tilbud fra Lidl Plus samarbejdspartnere er ikke et tilbud fra os. Kvitteringen og brugen af tilbuddene er derfor udelukkende omfattet af vilkårene og databeskyttelsesinstruktionerne-, fra den respektive samarbejdspartner. For så vidt funktionen "Partnerfordele" indeholder eksterne links (hyperlinks) til tredjepartswebsteder, er disse tredjeparts websteder udelukkende underlagt den respektive operatørs indholdsrelaterede ansvar.

4.3 Dataanalyse

De oplysninger, der er beskrevet i afsnit 4.2, samler vi i vores database. Vi analyserer disse data med det formål at finde ud af, hvilke informationer fra os du kunne tænkes at være mest interesseret i, eller som kunne være interessante for dig som Lidl-kunde, sådan at du kun får tilsendt og vist sådanne informationer. Til bestemmelse af mulige produktinteresser bruger vi også matematisk-statistiske metoder. Til dette formål sammenlignes dine personlige data med data fra andre kunder. Baseret på denne sammenligning kan vi derefter udlede hvilke andre produkter og handlinger, som andre kunder med lignende interesser også kunne være interesserede i. Vi kan dog ikke garantere, at du altid kun vil modtage informationer og tilbud, som ligger indenfor dine interesser og præferencer. Ikke inkluderet i evalueringen er særlige kategorier af personoplysninger i henhold til artikel 9, stk. 1 i Databeskyttelsesforordningen.
 

4.4 Fremsendelse af information, tilbud mv.

Alt efter hvor og i hvilket omfang du anvender Lidl Plus-services, videregiver Lidl Stiftung visse oplysninger til bestemte Lidl-selskaber for at kunne sende dig de pågældende informationer og tilbud. Indenfor Lidl-virksomhedsgruppen videregiver vi de produktpræferencer, som vi har fundet frem til, til det relevante selskab med henblik på målrettet fremsendelse af det indhold, der ifølge vores analyser, jf. punkt 4.3, kan være relevant.
 

5. Generelle krav vedrørende brug af tjenesten

For at benytte Lidl Plus-tjenesten skal du angive et gyldigt mobiltelefonnummer og e-mailadresse.

For også at kunne anvende Lidl Plus-app’en skal brugeren downloade softwaren fra en app store. Der findes specifikke softwareversioner til forskellige typer mobiltelefoner. Til nogle typer kan der af tekniske grunde ikke tilbydes egnet software. Hvis der ikke findes en egnet softwareversion til brugerens mobiltelefon, kan den pågældende ikke gøre brug af tjenesten. Lidl bestræber sig imidlertid på at tilbyde softwaren til så mange forskellige modeltyper som muligt. Da produktudbuddet på markedet for mobile enheder til stadighed ændrer sig, kan Lidl Stiftung ikke tilbyde en opdateret liste over alle mobiltelefoner, der kan anvendes til brug af tjenesten.

Installation af softwaren og brug af tjenesten kræver regelmæssig datakommunikation med brugerens mobiltelefon. Omfanget og hyppigheden af datakommunikationen afhænger af, hvordan og hvor meget tjenesterne bliver brugt. De omkostninger, der påløber i forbindelse med datakommunikationen, afholdes af brugeren. Omkostningernes størrelse afhænger af den kontrakt, der er indgået mellem brugeren og den pågældende mobilkommunikationsudbyder.

Omkostningerne til etablering og drift af en internetforbindelse på brugerens side er ikke en del af Lidls tjenesteydelser. Dette er alene et kontraktligt anliggende mellem brugeren og dennes internetudbyder.

Brugen af Lidl Plus-tjenesten kræver desuden, at batteriet er tilstrækkeligt opladet, og at skærmen har tilstrækkelig lysstyrke til scanning af QR-koden ved check-out.

Brugeren forpligter sig til at installere de opdateringer, som Lidl Stiftung løbende stiller til rådighed. Brugeren vil blive informeret om disse, så længe brugeren anvender softwaren.

6. Dine pligter

Som bruger skal du:

- angive korrekte oplysninger ved oprettelsen og sørge for at holde din profil opdateret
- holde dit password hemmeligt og ændre det i tilfælde af misbrug eller mistanke om misbrug
- bruge tjenesten i overensstemmelse med gældende lovgivning

7. Ansvar

Vi er ansvarlige ved forsæt og grov uagtsomhed fra vores side. Vi er ikke ansvarlige for almindelig uagtsomhed, undtagen i tilfælde af skade på liv, lemmer eller sundhed, hvis:

- app’en ikke fungerer eller kun fungerer i begrænset omfang
- en Wi-Fi-forbindelse ikke, eller kun i begrænset omfang, er til rådighed
- scanneren ved kassen ikke fungerer korrekt
- de pågældende tilbud er udsolgte eller af anden grund ikke er til rådighed

Ansvar under produktansvarsloven forbliver upåvirket.

8. Opsigelse, sletning, mv.

Brugeren kan til enhver tid opsige sit medlemsskab af Lidl Plus uden begrundelse ved at benytte funktionen »Slet profil«. Lidl Stiftung kan ligeledes til enhver tid foretage opsigelse med et varsel på ti dage uden begrundelse. Parternes ret til ekstraordinær opsigelse, hvis der foreligger en væsentlig grund, berøres ikke heraf.

9. Ændringer i betingelserne

Lidl Stiftung kan ændre disse betingelser i overensstemmelse med bestemmelserne i dette afsnit. Den aktuelle version af betingelserne kan til enhver tid rekvireres. Seneste ændring af deltagelsesbetingelserne angives i selve betingelserne.

Vi forbeholder os retten til at ændre betingelserne, herunder med forbedring af mangler, og vi vil i sådanne tilfælde tage behørigt hensyn til brugernes interesser.

Såfremt Lidl Stiftung ændrer betingelserne, informerer Lidl Stiftung brugerne herom med en besked i selve appen, og beder brugerne om at bekræfte de nye betingelser.

Såfremt brugeren ikke accepterer de ændrede betingelser, har Lidl Stiftung ret til at opsige brugerens medlemsskab af Lidl Plus.  
 

10. Afsluttende bestemmelser

Disse betingelser er underlagt tysk ret med undtagelse af gældende lokal præceptiv forbrugerbeskyttelseslovgivning.
Enhver tvist, der måtte opstå i relation til disse betingelser, skal afgøres af domstolene i Danmark.