Databeskyttelse: Butik


Indholdsoversigt

1. Alderskontrol

2. Videoovervågning

3. Kontantløs betaling i butik

4. Navn og kontaktoplysninger på den dataansvarlige samt kontaktoplysninger på den dataansvarliges databeskyttelsesrådgiver


1. Alderskontrol


Ved køb af produkter med aldersbegrænsning som f.eks alkohol og tobaksvarer (18 år), energidrikke, køb af visse computer- og konsolspil og dvd'er, foretager vores kasserer en visuel inspektion af legitimationsoplysningerne med henblik på alderskontrol. Retsgrundlaget er GDPR artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse).


2. Videoovervågning


Der anvendes videoovervågning i Lidls butikker. Det vil du som kunde altid blive oplyst omkring gennem et informationsskilt ved butikkens indgang. Formålet med kameraovervågning er at sikre vores kunders og personales sikkerhed, at forebygge og opdage kriminalitet og, hvor det er relevant, at undersøge forsikrings- og skadesforhold. Retsgrundlaget for denne behandling er GDPR artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse). Kameraovervågning varetages af vores eksterne serviceudbydere. Lidl har truffet alle nødvendige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at alle data håndteres sikkert og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau hos serviceudbyderne. Lidl videregiver kun materiale til politiet i forbindelse med en politiefterforskning.


Optaget materiale, der ikke behandles til et af de nævnte formål, slettes automatisk efter senest 30 dage.


3. Kontantløs betaling i butik


Vælger du kontantfri betaling i butik, f.eks. betaling med konto eller kreditkort, vil dine personlige data blive behandlet for at gennemføre betalingen. Behandlingen omfatter følgende oplysninger:


Kortoplysninger (f.eks. IBAN eller kontonummer, banknummer for betalingskort, kortnummer, udløbsdato for kortet og kortnummer).

Betalingsoplysninger (f.eks. beløb, dato, klokkeslæt, identitet på kortlæser, i hvilken butik købet er foretaget, pinkode, underskrift).


Retsgrundlaget for denne behandling er GDPR artikel 6, stk. 1, litra b og c (gennemførsel af kontrakter og retlig forpligtelse, der påhviler den dataansvarlige).


Modtagere af data / kategorier af modtagere


Hvis du vælger kontantfri betaling, vil dine kortoplysninger blive videregivet til vores betalingstjenesteudbyder og din bank umiddelbart efter, at oplysningerne er blevet registreret af kortlæseren. Hvis loven kræver det, kan oplysningerne også blive videregivet til offentlige myndigheder.


I henhold til artikel 28 i GDPR har Lidl taget alle nødvendige skridt for at sikre, at dine oplysninger håndteres sikkert og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af betalingstjenesteudbyderen, hvor denne optræder som databehandler.


Opbevaringstid / kriterier for fastlæggelse af opbevaringstid


Dine kortoplysninger opbevares ikke af Lidl, men behandles af betalingstjenesteudbyderen, som opbevarer kortoplysningerne i overensstemmelse med gældende lovgivning eller sikkerhedskrav, som betalingstjenesteudbyderen er omfattet af.


Dine betalingsoplysninger opbevares af Lidl i overensstemmelse med gældende regnskabskrav.


4. Navn og kontaktoplysninger på den dataansvarlige samt kontaktoplysninger på den dataansvarliges databeskyttelsesrådgiver


Den ansvarlige enhed er den pågældende virksomhed, som du indleder eller deltager i et samarbejdsforhold med.


I tilfælde af fælles ansvar for databehandlingen vil du modtage de relevante oplysninger fra den ansvarlige enhed, som du indleder eller deltager i et samarbejdsforhold med. Denne virksomhed er også ansvarlig for at opfylde forpligtelserne i henhold til GDPR.


Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende indsamling, behandling og brug af dine personoplysninger, bedes du kontakte databeskyttelsesrådgiveren hos den pågældende ansvarlige enhed.


Du kan for Lidl Danmark K/S kontakte databeskyttelsesrådgiveren per mail: databeskyttelse@lidl.dk.