Beskyttelse af personoplysninger på www.lidl.dk

August 2020

 

Bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger

Det glæder os, at du er interesseret i, hvordan vi beskytter personoplysninger på vores hjemmeside. Når du besøger vores hjemmeside, vil vi gerne have, at du føler dig tryg og sikker og opfatter den måde, vi beskytter personoplysninger på, som et kundeorienteret kvalitetsparameter.

 

I de følgende retningslinjer for beskyttelse af personoplysninger kan du læse mere om, hvordan og i hvilket omfang dine personoplysninger behandles af Lidl Danmark K/S. Personoplysninger er informationer, som direkte eller indirekte skal eller kan identificere dig. Det er især databeskyttelsesforordningen, der tjener som lovgrundlag for beskyttelsen af personoplysninger.

 

Indholdsoversigt

 

 1. Overblik
 2. Besøg på vores hjemmeside
 3. Kontaktformular/e-mailkontakt/telefonopkald/ kundeundersøgelser
 4. Konkurrencer
 5. Databehandling i reklameøjemed
 6. Udsendelse af nyhedsbreve
 7. Onlinetilstedeværelse og hjemmesideoptimering
 8. Modtagere uden for EU
 9. Dine rettigheder som registreret
 10. Kontaktorganer 
 11. Navn og kontaktoplysninger på den dataansvarlige samt kontaktoplysninger på selskabets databeskyttelsesrådgiver

1. Overblik

De databehandlingsaktiviteter, der foretages af Lidl Danmark K/S kan i store træk opdeles i to kategorier:

 • Til afvikling af kontrakter behandles alle oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af en kontrakt med os. Er der også involveret eksterne tjenesteudbydere i afviklingen af kontrakten, f.eks. distributionsvirksomheder, videregives dine oplysninger i det til enhver tid nødvendige omfang til disse udbydere og behandles af disse til det specifikke formål, hvortil de er tiltænkt.
 • Når du besøger vores hjemmeside, udveksles der forskellige informationer mellem din enhed og vores server. Her kan der også være tale om personoplysninger. De informationer, der indsamles på denne måde, bruges bl.a. til at optimere vores hjemmeside eller til at vise reklame i din enheds browser. 

2. Besøg på vores hjemmeside

Formålene med databehandlingsaktiviteterne/det juridiske grundlag:

 • Når du besøger vores hjemmeside, sendes af den browser, som du bruger på din enhed, automatisk, og uden at du gør noget,
 • IP-adressen på den internetforbundne enhed, som besøger hjemmesiden,
 • datoen og tidspunktet for adgangen
 • navnet og URL’en på den fil, der hentes,
 • den hjemmeside/ applikation, som blev brugt til få adgang (referrer-URL),
 • den browser, du bruger, og eventuelt operativsystemet på din internetforbundne computer samt navnet på din access-provider

til vores hjemmesides server, og oplysningerne lagres midlertidigt i en såkaldt log-fil til brug for følgende formål :

 • sikring af en smidig etablering af forbindelse
 • sikring af nem brug af vores hjemmeside/applikation
 • analyse af systemets sikkerhed og stabilitet.

Har du i din browser eller i operativsystemet eller i andre indstillinger på din enhed accepteret såkaldt geolokalisering, bruger vi denne funktion til at kunne tilbyde dig individuelle services i forhold til det sted, hvor du opholder dig (f.eks. oplysning om, hvor vores nærmeste butik ligger). De oplysninger om dit opholdssted, som behandles på denne måde, behandles udelukkende til brug for denne funktion.

Det juridiske grundlag for behandlingen af IP-adressen findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Vores legitime interesse følger af de ovenfor anførte formål med databehandlingsaktiviteterne.

 

Modtager/modtagerkategorier:
Vi udelukker af princip, at disse oplysninger videregives til tredjemand.

 

Opbevaringsperiode/kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperiode:
I vores cookie-bestemmelser kan du se, hvor længe dine oplysninger opbevares, og hvornår de slettes.

 

3. Kontaktformular/e-mailkontakt/telefonopkald/ kundeundersøgelser

Formålene med databehandlingsaktiviteterne/det juridiske grundlag:
Personoplysninger, som du overlader til os, når du udfylder kontaktformularer, når du ringer til os, eller når du sender os en e-mail, behandles naturligvis fortroligt. Vi behandler udelukkende dine oplysninger til det tilsigtede formål at besvare din forespørgsel. Det juridiske grundlag for behandlingen af oplysningerne findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Din og vores sammenfaldende (legitime) interesse i disse databehandlingsaktiviteter følger af formålet, som består i at besvare dine forespørgsler, at løse eventuelle forekommende problemer og dermed sikre og medvirke til, at du fortsat er tilfreds som kunde eller bruger af vores hjemmeside.

 

Hvis du deltager i en af vores kundeundersøgelser, sker dette på rent frivillig basis. Når vi foretager disse anonyme undersøgelser, opbevares der ingen informationer, som gør det muligt at identificere deltagerne i undersøgelsen. Det er kun datoen og tidspunktet for din deltagelse, der lagres. Vi anser alle personlige oplysninger, som du afgiver i forbindelse med besvarelsen af vores undersøgelse, for at være afgivet frivilligt, og oplysningerne opbevares i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen. I rubrikkerne til fri tekst beder vi dig venligst undlade at nævne navne eller lignende, som ville gøre det muligt at identificere dig eller andre personer. Afgiver du en samtykkeerklæring som led i en kundeundersøgelse, er det databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a), der er det juridiske grundlag for de databehandlingsaktiviteter, der udføres på grundlag af samtykket. Har du som led i en kundeundersøgelse afgivet samtykker, har du til enhver tid mulighed for at trække disse samtykker tilbage med virkning for fremtiden. De nærmere regler herom er i disse tilfælde fastlagt i de særlige principper for beskyttelse af personoplysninger, der gælder for den pågældende kundeundersøgelse.

 

Modtager/modtagerkategorier:
Vi udelukker af princip videregivelse af oplysninger til tredjemand. Det kan undtagelsesvis ske, at databehandlere behandler oplysninger på vores vegne. De pågældende er nøje udvalgt, kontrolleres og godkendes endvidere af os og er kontraktligt forpligtet i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 28.

Det kan desuden være nødvendigt, at vi videregiver uddrag af din forespørgsel til aftaleparter (f.eks. leverandører, når der er tale om produktspecifikke forespørgsler) med henblik på behandling af din forespørgsel. I disse tilfælde anonymiseres forespørgslen forinden, således at tredjemand ikke kan identificere dig. Skulle det i et konkret tilfælde være nødvendigt at videregive dine personoplysninger, informerer vi dig herom og indhenter dit samtykke på forhånd.

Resultaterne af vores kundeundersøgelser bruges principielt kun til interne analyser. Vi udelukker af princip videregivelse af oplysninger til tredjemand. Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjemand, medmindre du har givet os dit udtrykkelige samtykke hertil.

 

Opbevaringsperiode/kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperiode:
Det er forskelligt, hvornår de personoplysninger, som du overlader til os i forbindelse med forespørgsler (forslag, ros eller kritik) via denne hjemmeside eller pr. e-mail, slettes eller anonymiseres. Det afhænger af henvendelsens karakter (fx er den kortere ved spørgsmål om åbningstider og længere ved produktproblemer).

4. Konkurrencer

 

Formålene med databehandlingsaktiviteterne/det juridiske grundlag:
På vores hjemmeside, via vores nyhedsbrev eller med Lidl-appen kan du deltage i forskellige konkurrencer. Såfremt der ikke er bestemt andet i særlige principper for beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med den pågældende konkurrence, eller såfremt du ikke har givet os et mere vidtspændende, udtrykkeligt samtykke, anvendes de personoplysninger, som du har videregivet til os som led i din deltagelse i konkurrencen, udelukkende til afvikling af konkurrencen (f.eks. til at finde og underrette vinderen og til at fremsende gevinsten). Det juridiske grundlag for databehandlingsaktiviteterne i forbindelse med konkurrencer er principielt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b). Afgiver du en samtykkeerklæring som led i en konkurrence, er det databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a), der er det juridiske grundlag for de databehandlingsaktiviteter, der sker på basis af samtykket. Har du som led i en konkurrence afgivet samtykker, kan du til enhver tid trække disse samtykker tilbage med virkning for fremtiden. Nærmere regler herom er i disse tilfælde fastlagt i de særlige principper for beskyttelse af personoplysninger, der gælder for den pågældende konkurrence.

 

Modtager/modtagerkategorier:
Der vil kun ske videregivelse til tredjemand, hvis dette er nødvendigt for at afvikle konkurrencen (f.eks. fremsendelse af gevinsten via en logistikvirksomhed). Vi udelukker af princip, at der herudover sker videregivelse til tredjemand.

 

Opbevaringsperiode/kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperiode:
Når konkurrencen er slut og vinderne er offentliggjort, slettes deltagernes personoplysninger. Er der tale om gevinster i form af varer, opbevares oplysningerne på vinderne, så længe den lovpligtige reklamationsret gælder, således at der i tilfælde af en mangel i givet fald kan ske mangelsafhjælpning eller foretages omlevering.

5. Databehandling i reklameøjemed

Formål med databehandlingsaktiviteter/det juridiske grundlag:
Det juridiske grundlag for ovennævnte behandlingsaktiviteter er i hvert enkelt tilfælde databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) eller, såfremt der foreligger et samtykke, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Behandlingen af oplysninger om vore eksisterede kunder til vore egene reklameformål eller til tredjemands reklameformål skal anses for at være en legitim interesse.

 

Retten til at gøre indsigelse mod behandling                           
Du kan til enhver tid, for så vidt angår den pågældende kommunikationskanal særskilt og med virkning for fremtiden, gratis gøre indsigelse mod behandlingen af oplysninger til ovenstående formål. I den forbindelse er det tilstrækkeligt, at du sender en e-mail eller et brev pr. post til de kontaktadresser, der er nævnt i punkt 11.

 

Modtager/modtagerkategorier:
Vi udelukker af princip, at disse oplysninger videregives til tredjemand.

 

Opbevaringsperiode/kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperiode:
Trækker du dit samtykke til enkelte reklameforanstaltninger tilbage, eller gør du indsigelse mod bestemte reklameforanstaltninger, slettes dine oplysninger i de pågældende (e-mail)-distributionslister.

Gør du indsigelse, gøres den pågældende kontaktadresse utilgængelig, så den ikke kan underkastes yderligere reklamemæssige databehandlingsaktiviteter. Vi gør opmærksom på, at det rent undtagelsesvis midlertidigt kan forekomme, at der stadig fremsendes reklamemateriale, også efter at vi har modtaget din indsigelse. Dette skyldes tekniske forhold som følge af den gennemløbstid, som reklamer har, og betyder ikke, at vi ikke tager højde for din indsigelse. Tak for din forståelse herfor.

6. Udsendelse af nyhedsbreve

Formål med databehandlingsaktiviteter/det juridiske grundlag:
På vores hjemmeside giver vi dig mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Hvis du har accepteret at modtage vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse og eventuelt dit navn til at fremsende (så vidt muligt individuelle) informationer om produkter, kampagner, konkurrencer og nyheder fra vores butikstilbud samt til undersøgelser om kundetilfredshed. Vi opbevarer og behandler disse oplysninger for at kunne sende nyhedsbreve ud. Efter en bestilling giver vi dig mulighed for at kunne give os feedback på dit køb. Din tilmelding til vores nyhedsmails videresendes til Cheetah Digital Germany GmbH, som bruges til udsendelse.

 

Nyhedsmailsene kan bl.a. indeholde henvisning til vores digitale tilbudsavis, oplysninger om og markedsføring af vores dagligvare- og nonfoodudvalg samt informationer om konkurrencer, Lidl Plus, informationer om events og produktnyheder.

 

Derudover accepterer du, at vi uploader din e-mailadresse til annonceringværktøjer hos Facebook og Google med henblik på, at de kan identificere dig, så vi kan vise dig målrettede annoncer fra Lidl, når du besøger hjemmesider i Facebooks og Googles netværk. Det betyder, at Facebook og Google også håndterer din e-mailadresse. Din e-mailadresse vil ikke blive brugt til andre formål og vil via systemerne blive omdannet til en anonymiseret e-mailadresse.

 

Hvis du tilmelder dig vores fysiske tilbudsavis via hjemmesiden, videresender vi dine oplysninger til FK Distribution A/S, som står for den efterfølgende distribution.

 

Med dit samtykke registrerer vi din brugeradfærd på de hjemmesider, der er tilknyttet www.lidl.dk, på mobile apps samt i nyhedsbreve fra os. Analysen af din brugeradfærd omfatter især, hvilke områder af den pågældende hjemmeside, den mobile app og nyhedsbrevet, du opholder dig på, og hvilke links du aktiverer der.  I den forbindelse kan vi udarbejde personligt tilpassede brugerprofiler, der sammenkobles med dig eller din e-mailadresse, for at vi bedre kan målrette reklamehenvendelser, især i form af nyhedsbreve, on-site-reklamespots og printreklame, til dine personlige interesser og for at forbedre vores tilbud på internettet.

 

Det juridiske grundlag for databehandlingsaktiviteterne som led i udsendelsen af nyhedsbreve er dit samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

 

For at kunne være sikker på at der ikke er sket fejl ved indtastning af e-mailadressen, bruger vi den såkaldte double-opt-in-metode: Efter at du har indtastet din e-mailadresse i tilmeldingsfeltet, sender vi et bekræftelseslink til dig. Først når du klikker på dette bekræftelseslink, registreres din e-mailadresse i vores distributionsliste.

 

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet eller til, at der udarbejdes personligt tilpassede brugerprofiler, tilbage med virkning for fremtiden. Linket til afmeldingssiden finder du i slutningen af hvert nyhedsbrev. Når du trækker dit samtykke tilbage, slettes de indsamlede brugerdata.

 

Modtager/modtagerkategorier:
Såfremt der engageres eksterne databehandlere til håndteringen af udsendelsen af nyhedsbreve, er disse kontraktligt forpligtet i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 28. Vi udelukker af princip, at der herudover sker videregivelse til tredjemand.

 

Opbevaringsperiode/kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperiode:
Trækker du dit samtykke til at modtage Lidl-nyhedsbreve tilbage, slettes dine oplysninger i de pågældende e-maildistributionslister.

7. Onlinetilstedeværelse og hjemmesideoptimering

7.1 Cookies – generelle retningslinjer

På vores hjemmeside bruger vi på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) såkaldte cookies. Vores interesse i at optimere vores hjemmeside skal i den forbindelse anses for at være en legitim interesse i ovennævnte bestemmelses forstand. Cookies er små filer, som gemmes på din enhed (bærbar computer, tablet, smartphone eller lignende), når du besøger vores hjemmeside. Cookies forårsager ingen skade på din enhed, indeholder ingen virus, trojanere eller anden skadelig software. I cookien lagres der informationer, som genereres i forbindelse med den specifikke enhed, der anvendes. Dette betyder dog ikke, at vi derigennem får direkte kendskab til din identitet. Brugen af cookies tjener for det første det formål at gøre det mere bekvemt for dig at bruge vores tilbud. Vi bruger f.eks. såkaldte session-cookies, hvoraf vi kan se, at du allerede har besøgt bestemte sider på vores hjemmeside, eller at du allerede har tilmeldt dig via din kundekonto. Disse cookies slettes automatisk, når du har forladt vores hjemmeside. Derudover bruger vi også af hensyn til brugervenligheden temporære cookies, som gemmes på din enhed i en given periode. Hvis du besøger vores hjemmeside igen for at bruge vores services, kan vi automatisk se, at du allerede har været hos os, hvilke indtastninger/indstillinger du har foretaget, og hvilke varer du i givet fald allerede har lagt i din varekurv, så du ikke behøver gøre det igen. I vores cookie-bestemmelser kan du se, hvornår de oplysninger slettes, og hvor længe vi opbevarer dem.

 

For det andet bruger vi cookies til statistisk at registrere, hvordan vores hjemmeside bruges, så vi kan optimere vores tilbud og vise informationer, der er særligt skræddersyet til dig. Besøger du vores hjemmeside igen, kan vi med disse cookies se, at du allerede har besøgt os tidligere. Disse cookies slettes automatisk efter en given, nærmere defineret tid. De fleste browsere accepterer automatisk cookies. Men du kan figurere din browser således, at der ikke lagres cookies på din computer, eller således at der altid vises en advarsel, før der gemmes en ny cookie. En fuldstændig deaktivering af cookies kan dog medføre, at du ikke kan bruge alle funktioner på vores hjemmeside.

 

Du finder en oversigt over de anvendte cookies med yderligere informationer (f.eks. opbevaringsperiode) og indsigelsesmuligheder i vores cookie-bestemmelser.

7.2 Google Analytics

Formålene med databehandlingsaktiviteterne/det juridiske grundlag:

For at kunne skræddersy og fortløbende optimere vore hjemmesider bruger vi på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) Google Analytics, som er en webanalysetjeneste fra Google Inc. (”Google”). Vores legitime interesse er baseret på de beskrevne formål. I denne sammenhæng udarbejdes der pseudonymiserede brugerprofiler, og der bruges cookies. Cookien genererer i den forbindelse følgende informationer om din brug af denne hjemmeside:

 • browsertype/ -version
 • anvendt operativsystem
 • referrer-URL (den tidligere besøgte side)
 • den besøgende computers hostnavn (IP-adresse),
 • tidspunkt for server-forespørgslen.

 

Informationerne anvendes til at analysere brugen af vores hjemmesider, til at udarbejde rapporter om aktiviteterne på hjemmesiderne og til at levere yderligere services, der er forbundet med brugen af hjemmesiderne og internettet med henblik på markedsundersøgelser og skræddersyet udformning af disse hjemmesider. IP-adresserne anonymiseres, således at der ikke kan ske identifikation (såkaldt IP-maskering).

 

Du kan indstille din browser-software, så den forhindrer, at cookierne installeres, men vi gør opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke kan bruge alle denne hjemmesides funktioner i fuldt omfang. Derudover kan du ved at downloade og installere dette browser-plugin forhindre, at Google registrerer og behandler de oplysninger, som er genereret ved hjælp af cookien, og som relaterer sig til din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse).  Især når der er tale om browsere på mobile enheder, kan du i stedet for at installere et browser-plugin, også forhindre, at Google Analytics foretager registrering, ved at klikke på dette link. I dette tilfælde gemmes der en opt-out-cookie, som forhindrer fremtidig registrering af dine oplysninger, når du besøger dette website. Opt-out-cookien gælder kun i denne browser og kun for vores hjemmeside, og den gemmes på din enhed. Hvis du sletter de cookies, der ligger i denne browser, er du nødt til at placere opt-out-cookien igen. Du kan finde yderligere informationer om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med Google Analytics på Google Analytics’ hjemmeside.

 

Modtager/modtagerkategorier:

De informationer, som genereres i cookien, overføres til en af Googles servere i USA og lagres der. Din IP-adresse sammenkobles aldrig med andre af Googles oplysninger. Disse informationer overføres i givet fald også til tredjemand, såfremt der er lovkrav herom, eller i det omfang tredjemand behandler disse oplysninger i sin egenskab af databehandler.

 

Opbevaringsperiode/kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperiode:

Når IP-adressen er anonymiseret, kan den ikke længere spores tilbage til dig. De oplysninger, der er bearbejdet statistisk, slettes hos Google Analytics efter 26 måneder. De rapporter, som er udarbejdet på basis af Google Analytics, indeholder ingen personoplysninger.

7.3 Onsite-targeting og hjemmesideoptimering

Formålne med databehandlingsaktiviteterne/det juridiske grundlag:

Med henblik på optimering af vore hjemmesider og de reklamespots, der vises på hjemmesiderne, registreres og analyseres informationer ved hjælp af cookies på vores hjemmeside. Formålet er især at sikre, at du på dine enheder kun får vist reklamer, som ud fra din hidtidige brugeradfærd er orienteret mod dine faktiske eller formodede interesser. De informationer, der er behandlet med disse formål for øje, indeholder f.eks. oplysninger om, hvilke af vore produkter du har interesseret dig for. Det juridiske grundlag for disse databehandlingsaktiviteter findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Både du og vi har således en interesse i, at vores hjemmesider optimeres, så du får en bedre indkøbsoplevelse og undgår, at du får vist reklamer, som er uinteressante for dig. Registrering og analyse foregår udelukkende pseudonymt, og vi har ingen mulighed for at identificere dig. Særligt gælder, at oplysningerne ikke sammenkobles med dine personoplysninger.

 

Modtager/modtagerkategorier:

Modtagere af oplysningerne er de ovenfor nævnte tjenesteudbydere, som behandler dine oplysninger på et kontraktligt grundlag i henhold til vores instrukser og udelukkende til det tilsigtede formål.

 

Opbevaringsperiode/kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperiode:

De cookies, der placeres i den forbindelse, og de informationer, der er indeholdt heri, lagres som fastlagt i cookie-bestemmelser og slettes straks, hvis der gøres indsigelse.

7.4 Re-targeting

Formålene med databehandlingsaktiviteterne/det juridiske grundlag:

Vi bruger endvidere re-targeting-teknologier fra forskellige udbydere. Med dem kan vi udforme vores markedsføring, så den bliver mere interessant for dig. I den forbindelse placeres der en cookie, som bruges til at indsamle oplysninger om interesser ved anvendelse af pseudonymer. Dermed indsamles der i anonymiseret form informationer om din surf-adfærd til brug for markedsføring, og informationerne gemmes i cookie-tekstfiler på din computer og analyseres ved hjælp af en algoritme. Efterfølgende kan der på vores partneres hjemmesider vises målrettede produktanbefalinger i form af reklamebannere for vore produkter, der kan have din interesse, og som er tilpasset dig personligt. Disse oplysninger kan aldrig bruges til personlig identifikation af den, der besøger denne hjemmeside. I den forbindelse behandles der ingen direkte personoplysninger, og der sker ingen sammenkobling af brugerprofiler med personoplysninger. Disse databehandlingsaktiviteter sker på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Via de targeting-tiltag, som vi gør brug af, vil vi sikre, at du kun får vist reklame på dine enheder, som er orienteret mod dine faktiske eller formodede interesser. Det er derfor både i din og i vores interesse, at du ikke belemres med reklamespots, som du ikke er interesseret i.

Hvis du alligevel ikke længere ønsker at få vist brugertilpassede reklamebannere fra Lidl, kan du med virkning for fremtiden gøre indsigelse mod denne indsamling og lagring af oplysninger på følgende måde:

 • Med et klik på den knap, der vises i hvert reklamebanner (f.eks. ”i”), får du adgang til udbyderens relevante hjemmeside. Der får du endnu engang forklaret systematikken i re-targeting-teknologien, og du får tilbudt mulighed for at fravælge reklamer (”opt-out”). Hvis du framelder reklamer fra en udbyder, lagres der en såkaldt ”opt-out”-cookie på din computer, som forhindrer, at den pågældende udbyders reklamebannere fremover vises. Du bedes være opmærksom på, at dette fravalg af reklamer kun kan ske via din computer, og at de pågældende ”opt-out”-cookies ikke må slettes fra din computer.
 • Alternativt kan du også gøre brug af de muligheder for at gøre indsigelse, der fremgår af punkt 7.5 i disse bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger.

Modtager/modtagerkategorier:

På vores hjemmeside bruger vi re-targeting-teknologier fra forskellige udbydere, som behandler de ovennævnte oplysninger som led i re-targetingprocessen. Yderligere oplysninger om de cookies, som disse tjenesteudbydere anvender, fremgår af vores cookie-bestemmelser.

 

Opbevaringsperiode/kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperiode:

De cookies, der placeres med henblik på re-targeting og de informationer, der er indeholdt heri, lagres i den periode, der fremgår af  cookie-bestemmelserne, og slettes derefter automatisk.

7.5  Interessebaseret online-reklame

For at sikre, at vi kun viser dig de reklamer, som er relevante for dig, analyserer vi i fuldstændig pseudonymiseret form din brugeradfærd på vores hjemmeside ved hjælp af cookies. På den måde kan vi identificere dine interesser i relation til vores produkter og services..

Du kan forhindre analyser af din brugeradfærd ved at gøre brug af de muligheder for at gøre indsigelse, som er nævnt her. Desuden kan du på hjemmesiden http://www.youronlinechoices.com/ forhindre interessebaseret reklame fra en lang række selvregulerede medlemmer af European Interactive Digital Advertising Alliance (www.edaa.eu/european-principles/), herunder  Lidl, via den såkaldte præference-manager. Du bedes være opmærksom på, at der i den forbindelse placeres en såkaldt opt-out-cookie på din computer. Hvis du sletter den, får du igen vist interessebaseret reklame.

7.6 Mulighed for at gøre indsigelse/opt-out-mulighed

De targeting-teknologier, som er beskrevet i 7.3 og 7.4, kan du forhindre ved at indstille cookierne i din browser (se også punkt 7.1). Derudover har du mulighed for at forhindre interessebaseret, personligt tilpasset reklame ved hjælp af den såkaldte præference-manager eller ved at aktivere de opt-out-cookies, som er gemt.

8. Modtagere uden for EU

Med undtagelse af de behandlingsaktiviteter, der er beskrevet i punkt 7, videregiver vi ikke dine oplysninger til modtagere med hjemsted uden for EU eller EØS. De behandlingsaktiviteter, der er nævnt i punkt 7, medfører, at der fremsendes data til de servere, som tilhører de udbydere af  tracking- og targetingteknologier, som vi har engageret. Disse servere befinder sig til dels i USA (nærmere detaljer herom under oplysningerne om de konkrete modtagere). Fremsendelsen af data sker i henhold til principperne om det såkaldte Privacy Shield samt på grundlag af såkaldte standardkontraktbestemmelser fra EU-Kommissionen.      

9. Dine rettigheder som registreret

9.1 Overblik

I tillæg til din ret til at trække de samtykker, du har afgivet over for os, tilbage, har du følgende yderligere rettigheder, såfremt de relevante betingelser i lovgivningen er opfyldt:

 • i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15 ret til indsigt i de personoplysninger, som vi opbevarer,
 • i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 16 ret til berigtigelse af urigtige eller til fuldstændiggørelse af ufuldstændige oplysninger
 • i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 17 ret til sletning af de personoplysninger, vi opbevarer,
 • i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 18 ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger
 • i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 20 ret til dataportabilitet
 • i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 21 ret til indsigelse.

9.2 Ret til indsigt i henhold til artikel 15 i databeskyttelsesforordningen

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15, stk. 1 har du ret til på anmodning herom gratis at få indsigt i de personoplysninger om dig, som vi opbevarer. Dette omfatter især:

 • de formål, til hvilke personoplysningerne behandles
 • de kategorier af personoplysninger, som behandles
 • de modtagere eller kategorier af modtagere, som dine personoplysninger er eller vil blive videregivet til
 • om muligt det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelse af dette tidsrum
 • retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling
 • retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
 • enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos den registrerede
 • forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 22, stk. 1 og 4, og som minimum  meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.

Hvis personoplysninger overføres til et tredjeland eller en international organisation, har du ret til at blive underrettet om de fornødne garantier i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 46 i forbindelse med overførslen.

9.3  Ret til berigtigelse i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 16

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget af os uden unødig forsinkelse. Du har under hensyntagen til formålene med behandlingen ret til få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger, bl.a. ved at fremlægge en supplerende erklæring.

9.4  Ret til sletning i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 17

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af os uden unødig forsinkelse, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 • personoplysningerne er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet
 • du trækker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), tilbage, og der er ikke andet retsgrundlag for behandlingen
 • du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 1 eller stk. 2 , og der foreligger for så vidt angår databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 1, ikke legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen
 • personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt
 • personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse
 • personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 8, stk. 1.

Har vi offentliggjort personoplysningerne og er forpligtet til at slette dem, træffer vi under hensyntagen til den teknologi, der er tilgængelig, og omkostningerne ved implementeringen,  rimelige foranstaltninger for at underrette tredjemand, som behandler dine personoplysninger, om, at du også har anmodet om, at tredjemand sletter alle link til disse personoplysninger eller kopier eller gengivelser af disse personoplysninger.

9.5  Ret til begrænsning af behandlingen i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 18

Du har ret til fra os at opnå begrænsning af behandling, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 • du bestrider rigtigheden af personoplysningerne
 • behandlingen er ulovlig, og du anmoder i stedet for sletning af personoplysningerne om, at anvendelse af personoplysningerne begrænses
 • den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares af den registrerede, eller
 • du  har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 1, i perioden, mens det kontrolleres, om den dataansvarliges legitime interesser går forud for den registreredes legitime interesser.

9.6  Ret til dataportabilitet i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 20

Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet os, og du har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra vores side, når

 • behandlingen er baseret på samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), eller på en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b), i databeskyttelsesforordningen og
 • behandlingen foretages automatisk.

Når du udøver din ret til dataportabilitet, har du ret til at få transmitteret personoplysningerne direkte fra os til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt.

9.7 Ret til indsigelse i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 21

Er forudsætningerne i databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 1 opfyldt, kan der gøres indsigelse mod databehandlingen af grunde, der vedrører din særlige situation.

 

Ovenstående almindelige indsigelsesret gælder for alle behandlingsformål, som er beskrevet i disse bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger, og som behandles på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). I modsætning til den særlige indsigelsesret (sml. ovenfor især punkt 5 og 7.6), som vedrører databehandling i reklameøjemed, er vi i henhold til databeskyttelsesforordningen kun forpligtet til at tage højde for en sådan almindelig indsigelse, hvis du informerer os om grunde af overordnet betydning for indsigelsen, f.eks. at liv eller helbred er i fare. Derudover har du mulighed for at henvende dig til den tilsynsmyndighed, som Lidl Danmark K/S hører under eller til databeskyttelsesrådgiveren hos Lidl Danmark K/S.

10. Kontaktorganer 

10.1 Kontaktorganer i tilfælde af spørgsmål, eller hvis du ønsker at udøve dine databeskyttelsesrettigheder

Hvis du har spørgsmål til hjemmesiden eller vedrørende udøvelse af dine rettigheder i forbindelse med behandling af dine oplysninger (databeskyttelsesrettigheder), kan du henvende dig til vores kundeservice:

https://www.lidl.dk/da/kontakt.htm
 

10.2  Kontaktperson, hvis du har spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger

Skulle du have yderligere spørgsmål om behandlingen af dine oplysninger, bedes du henvende dig til databeskyttelsesrådgiveren hos den dataansvarlige.

10.3  Ret til at klage til datatilsynsmyndigheden

Derudover har du til enhver tid ret til at klage til den kompetente datatilsynsmyndighed. I den forbindelse kan du henvende dig til datatilsynsmyndigheden, Datatilsynet. Se mere på datatilsynet.dk.

11. Navn og kontaktoplysninger på den dataansvarlige samt kontaktoplysninger på selskabets databeskyttelsesrådgiver  

Disse bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger gælder for databehandling foretaget af Lidl Danmark K/S, Profilvej 9, 6000 Kolding („den dataansvarlige”) og for hjemmesiden www.lidl.dk. Databeskyttelsesrådgiveren hos Lidl Danmark K/S kan kontaktes på ovennævnte adresse, att. databeskyttelsesrådgiveren eller på databeskyttelse@lidl.dk. 

 

Denne hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. 

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke. 

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Dit samtykke gælder for følgende domæner: www.lidl.dk

12. Brug af cookies og lignende teknikker til behandling af brugsdata

Ansvarlige enheder for og formål med databehandling/juridisk grundlag:

 

Vi, Lidl Danmark K/S, Profilvej 9, 6000 Kolding, er dataansvarlig for databehandlingsaktiviteter i forbindelse med brug af cookies og andre lignende teknologier til behandling af brugsdata på alle (sub-)domæner under www.lidl.dk.

 

Ved cookies er der tale om små tekstfiler, der placeres på din enhed (laptop, tablet, smartphone eller lignende), når du besøger vores websites. Cookies forårsager ingen skader på din enhed, de indeholder ikke virus, trojanske heste eller anden skadelig software. I cookien gemmes oplysninger, som er relateret til den specifikt anvendte enhed. Det betyder dog ikke, at vi direkte informeres om din identitet.

 

Anvendelsen af cookies og andre teknologier til behandling af brugsdata har - alt efter kategorien af cookien eller den anden teknologi - følgende formål:

 

Teknisk nødvendigt: Dette er cookies og lignende metoder, foruden hvilke du ikke kan bruge vores tjenester (f.eks. til korrekt visning af vores website/af dine ønskede funktioner og til lagring af dit login i loginområdet).

 

Komfort: Ved hjælp af disse teknologier kan vi tage hensyn til dine faktiske eller formodede præferencer for komfortabel brug af vores website. Ved hjælp af dine indstillinger kan vi for eksempel vise vores website på et sprog, som passer dig. På denne måde undgår vi også at vise dig tilbud, som evt. ikke er tilgængelige i din region.

 

Statistik: Disse teknologier giver os mulighed for at udarbejde anonym statistik om brugen af vores tjenester. Dermed kan vi for eksempel fastlægge, på hvilken måde vi kan tilpasse vores website endnu bedre til brugernes vaner.

 

Marketing: Hermed kan vi vise reklameindhold, som passer dig, og som er baseret på analyse af din brugeradfærd. I den forbindelse kan din brugeradfærd også følges via forskellige websites, browsere eller enheder ved hjælp af et User ID (entydig identifikator).  

 

Du finder en informationsoversigt over anvendte cookies og andre teknologier samt de pågældende formål med databehandling, lagringsperioder og eventuelt involverede tredjepartsudbydere her.

 

I forbindelse med anvendelsen af cookies og lignende teknologier behandles især følgende typer af persondata, alt efter formålet, med henblik på behandling af brugsdata:

 

Teknisk nødvendigt:

 

- Brugerindtastninger for at huske input på flere undersider (f.eks. for at bestille varer via Click & Collect eller for at vælge din foretrukne butik i Lidls Find butik-funktion).

 

- Godkendelsesdata til at identificere en bruger efter registrering for at få adgang til autoriseret indhold under gentagne besøg.

 

- Sikkerhedsrelevante hændelser (f.eks. i relation til den besøgendes sikkerhed under browsing ved at forhindre registrering af flere mislykkede login-forsøg på tværs af websteder).  

 

- Data til afspilning af multimedieindhold (f.eks. afspilning af (produkt)videoer valgt af brugeren).

 

Komfort:

 

- Indstillinger til tilpasning af brugergrænsefladen, der ikke er knyttet til en permanent identifikator (f.eks. valg af aktivt sprog eller specifik visning af søgeforespørgsler eller kort i Find butik)

 

Statistik:

 

Pseudonymiserede brugerprofiler med information om brugen af vores website. Disse indeholder især følgende:

 

- Browsertype/-version

- Anvendt styresystem

- Referrer-URL (den tidligere besøgte side)

- Hostnavn på computeren, som får adgang (IP-adresse)

- Klokkeslæt for serverforespørgslen

- Individuelt User ID

- Udløste events på websitet (surfingadfærd).

 

I den forbindelse anonymiseres IP-adressen regelmæssigt, så der ikke som udgangspunkt kan drages slutninger om din person.

 

Vi kombinerer kun bruger-ID med andre oplysninger fra dig (f.eks. navn, e-mailadresse osv.) med dit udtrykkelige samtykke (se f.eks. afsnit 6 i denne databeskyttelseserklæring).

 

Ved hjælp af User ID alene kan vi ikke drage slutninger om din person

 

Marketing:

 

Pseudonymiserede brugerprofiler med information om brugen af vores website. Disse indeholder især følgende:

 

- IP-adresse

- Individuelt User ID

- Potentielle produktinteresser

- Udløste events på websitet (surfingadfærd). 

 

I den forbindelse anonymiseres IP-adresserne regelmæssigt, så der ikke som udgangspunkt kan drages slutninger om din person.

 

Vi kombinerer kun bruger-ID med andre oplysninger fra dig (f.eks. navn, e-mailadresse osv.) med dit udtrykkelige samtykke (se f.eks. afsnit6 i denne databeskyttelseserklæring). Baseret på selve bruger-ID'et kan vi ikke drage nogen konklusioner om din person. Hvor det er relevant, deler vi bruger-ID og de tilhørende brugerprofiler med tredjeparter via udbydere af reklamenetværk.  

 

Retsgrundlaget for anvendelse af komfort-, statistik- og marketingcookies er dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR. Retsgrundlaget for brugen af teknisk nødvendige cookies (og lignende teknologier) er artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR, dvs. at vi behandler dine oplysninger for at levere vores tjenester i med henblik med igangsætning eller opfyldelse af en kontrakt.  

 

Du kan til enhver tid tilbagekalde/justere dit samtykke over for alle dataansvarlige (dvs. Lidl Danmark K/S) med virkning for fremtiden uden at det påvirker lovligheden af behandlingen baseret på samtykket inden tidpunktet for tilbagekaldelsen af samtykket. Du kan ændre dit samtykke her. Ved at ændre de enkelte valg, kan du nemt og hurtigt tilbagekalde samtykket til de enkelte behandlingsformer.

 

På vores websites integrerer vi også regelmæssigt indhold fra partnervirksomheder. Yderligere oplysninger om disse partnervirksomheder kan findes i cookiedeklarationen i denne databeskyttelseserklæring. Inden for rammerne af det integrerede indhold kan vores partnere bruge deres egne cookies på deres eget ansvar og, hvor det er nødvendigt, indhente samtykke. Uanset at disse cookies af tekniske årsager også er inkluderet i ovenstående oversigt over oplysninger, har vi ikke adgang til disse cookies og er ikke (fælles) dataansvarlige for disse databehandlingsaktiviteter. Dette gælder cookies hos følgende partnere (se cookiedeklarationen længere nede eller læs vores cookiepolitik her). Du kan finde yderligere oplysninger om dette i disse partneres fortrolighedspolitik.

 

Modtagere/kategorier af modtagere:

 

I forbindelse med databehandling ved hjælp af cookies og lignende teknologier anvender vi muligvis specialiserede tjenesteudbydere, herunder især inden for onlinemarketing, med henblik på behandling af brugerdata. Disse behandler dine data på vores vegne som databehandlere, er alle omhyggeligt udvalgt og er kontraktligt forpligtede i henhold til artikel 28 i GDPR. Samtlige virksomheder, som i vores cookiepolitik, angives som udbydere, arbejder for os som databehandlere med mindre der er et fælles dataansvar

I det omfang, det er omfattet af dit respektive samtykke, vil dine oplysninger også blive indsamlet som beskrevet ovenfor af Lidl Stiftung & Co. KG som separat eller fælles dataansvarlig. Hvis du har givet samtykke til behandling i markedsføringsøjemed (marketing), kan vi dele dit bruger-ID og de tilhørende brugerprofiler med tredjeparter via udbydere af markedsføringsnetværk.

 

Opbevaringsperiode/-kriterier til fastsættelse af opbevaringsperioden:

 

Lagringsperioden for cookies fremgår af vores vores cookiepolitik. Hvis der i kolonnen "Udløb" er angivet "konstant"/ ”Persistant”, lagres cookien permanent, indtil det pågældende samtykke tilbagekaldes. Opbevaringsperioden for de andre teknikker til behandling af brugsdata er 2 år.   

 

D. Implementering af cookiepolitikken

 

Cookiepolitik

 

Følgende cookies bruges på vores website i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik og dit samtykke.

Cookiepolitikken blev sidst opdateret den 23/11/2019 af Cookiebot.

 

Teknisk nødvendigt (14)

 

Dette er cookies og lignende metoder, foruden hvilke du ikke kan bruge vores tjenester (f.eks. til korrekt visning af vores website/af dine ønskede funktioner, til lagring af dit login i loginområdet).

NavnUdbyderFormålVarighedType

Cookiesamtykke

Cookiebot

Gemmer dit samtykke til placering af cookies på dette website.

1 år

HTTP-cookie

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Cookies