Konkurrencebetingelser

Her på siden vil du kunne finde aktuelle konkurrencebetingelser hos Lidl.

Definitioner:

Lidl Danmark K/S benævnes efterfølgende Lidl. Lidls konkurrence om finalebilletter til EM i herrehåndbold benævnes efterfølgende konkurrencen. Ved deltagelse i konkurrencen accepterer du samtidig disse konkurrencebetingelser.

Sådan deltager du:

Du deltager i konkurrencen ved at kommentere Lidls Facebookopslag omhandlende konkurrencen på Lidls Facebookside. Du kan deltage i konkurrencen én gang pr. Facebookprofil.

Konkurrenceperiode:

Konkurrencen løber fra d. 12. jan. 2022 til d. 19. jan. 2022.

Præmier:

OBS: Vinderen skal selv sørge for transport til/fra Ungarn.

Ved deltagelse i konkurrencen deltager du om at vinde 2 VIP-billetter til EM i herrehåndbold d. 30. jan. 2022 i Ungarn. Du kan maks. vinde én gang. Kampen spilles i Budapest til en værdi af 3.900 kr. pr. billet. VIP-billetterne giver adgang til VIP-området. I dette område får billetholderen bl.a. gratis mad og drikke samt serveringspersonale og loungemøbler til rådighed.

Der tages forbehold for udviklingen af COVID-19, og myndighedernes anbefalinger overholdes. Såfremt rejser til Ungarn fra Danmark frarådes pga. COVID-19, eller andre relaterede årsager indebærer, at arrangementet aflyses helt eller delvist, så præmien ikke kan indløses, vil vinderen modtage et gavekort til Lidl på 7.800 kr. som kompensation for den pågældende præmie. Vinderen kan i så tilfælde ikke gøre krav gældende mod Lidl derudover.

Vinderen af konkurrencen findes ved lodtrækning tors. d. 20. jan. 2022 iblandt alle dem, der har deltaget i konkurrencen. Vinderen offentliggøres og orienteres via en kommentar til deres kommentar til det konkrete konkurrenceopslag, og der sendes ligeledes en privat besked til vinderen. Vinderen skal sende en mail til konkurrence@lidl.dk, hvorefter overdragelse af gevinsten aftales nærmere. Såfremt vinderen ikke har henvendt sig til Lidl Danmark inden 24 timer fra lodtrækning, forbeholder Lidl Danmark sig retten til at udtrække en ny vinder. Den oprindelige vinder kan i så fald ikke gøre krav gældende mod Lidl Danmark.

Krav til deltagere:

Alle personer over 18 år med bopæl i Danmark kan deltage i konkurrencen. Lidl forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vinderen og frasortere deltagere under 18 år. Ansatte i Lidl og deres husstand må ikke deltage i konkurrencen.

Øvrigt:

Lidl forbeholder sig ret til, uden varsel og uden særskilt annoncering, at ændre disse deltagerbetingelser, såfremt dette af juridiske og konkrete grunde bliver nødvendigt.

Lidl forbeholder sig ret til at ændre eller afslutte konkurrencen uden forudgående varsel, og uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Lidl.

Forsøg på snyd og brug af falske oplysninger vil medføre udelukkelse fra konkurrencen.

Eventuelle klager, der refererer til gennemførelsen af konkurrencen, skal fremsendes skriftligt til Lidl Danmark K/S, att. Marketing, Profilvej 9, 6000 Kolding eller via e-mail til online@lidl.dk.

Hvis du har spørgsmål til konkurrencen, er du velkommen til at kontakte vores kundeserviceafdeling på online@lidl.dk.

Oplysninger om databeskyttelse i forbindelse med afvikling af konkurrencen

  1. Dataansvarlig

databeskyttelse@lidl.dk.

  1. Datakategorier og datakilder

I forbindelse med afholdelse af konkurrencen, indsamler og behandler Lidl følgende personoplysninger om dig:

  • Navn (fornavn og efternavn), e-mail og telefonnummer.

Hvis der er behov for yderligere oplysninger i forbindelse med overrækkelse af præmien, indhenter Lidl disse oplysninger direkte hos vinderen.

  1. Formålet med databehandlingen og retsgrundlag

Lidl bruger udelukkende de personoplysninger, der indsamles i forbindelse med konkurrencen, til afvikling af konkurrencen (fx udtrækning og underretning af vindere, fremsendelse af præmier).

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i forbindelse med konkurrencer er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 b. Uden de pågældende oplysninger er det ikke muligt at deltage i konkurrencen.

  1. Modtagere/modtagerkategorier:

Personoplysninger videregives udelukkende til tredjemand, såfremt dette er nødvendigt med henblik på afvikling af konkurrencen (fx fremsendelse af præmier via en logistikvirksomhed) eller i forbindelse med offentliggørelse af vinderens navn på sociale medier, hvor oplysningerne behandles af platformsudbyderne. Enhver anden overdragelse til tredjemand er principielt udelukket.

  1. Opbevaringstid/kriterier for fastsættelse af opbevaringens varighed:

Deltagernes personoplysninger slettes, når konkurrencen er afsluttet, og vinderen er blevet offentliggjort. I forbindelse med gavepræmier opbevares vinderens personoplysninger indtil udløbet af den lovbestemte reklamationsret med henblik på at kunne foretage afhjælpning eller ombytning, såfremt der skulle foreligge en mangel.

Vinderes oplysninger gemmes desuden i 2 år til dokumentationsformål.

  1. Den registreredes rettigheder

Deltageren har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der er blevet registreret og opbevares om vedkommende. Desuden har deltageren ret til at få sine personoplysninger berigtiget eller slettet, til at kræve begrænsning af behandlingen af sine personoplysninger samt til at modtage de pågældende personoplysninger i et struktureret format. Deltageren kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandling af vedkommendes personoplysninger. Derudover kan deltageren rette henvendelse til tilsynsmyndighederne for databeskyttelse (dt@datatilsynet.dk), hvis deltageren er utilfreds med Lidls behandling af personoplysninger.

Konkurrencerne på Facebook & Instagram er ikke sponsoreret, afholdt eller administreret af Facebook & Instagram, da konkurrencerne afholdes af Lidl Danmark. Konkurrencerne foregår på Lidl Danmarks Facebook (www.facebook.com/lidldanmark) og Lidl Danmarks Instagram (www.instagram.com/lidldanmark).

Deltagelse
For at deltage i konkurrencen skal deltagerne gøre det, der står i det konkrete konkurrenceopslag. Konkurrencen er åben for alle personer over 18 år, der er bosat i Danmark. Der kan kun deltages én gang pr. Facebook-profil og Instagram-profil pr. konkurrence. Lidls medarbejdere og medlemmer af deres husstande er udelukket fra at deltage.

Udelukkelse fra deltagelse
Hvis en deltager opgiver forkerte personlige oplysninger eller på anden måde forstyrrer det reglementerede forløb af konkurrencen, kan vedkommende blive udelukket fra deltagelse i konkurrence og fordelingen af præmierne.


Konkurrenceperiode
Konkurrencen starter og slutter som angivet i det konkrete konkurrenceopslag. Lidl kan ikke garantere for, at serveren til enhver tid er tilgængelig.


Gevinster
Antallet af vindere og præmien, der udloddes, vil stå i det konkrete konkurrenceopslag. De udlovede gevinster i konkurrencen er personlige og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre præmier. Formalia angående overdragelse af gevinsten bliver aftalt med vinderne. Med henblik på forsendelse af gevinsten er arrangøren ikke ansvarlig for rigtigheden af oplysningerne givet af vinderne. Lidl afholder de skatter og præmieafgifter, som konkurrencen udløser. De udlovede gevinster i konkurrencen er personlige og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre præmier. Lidl afholder de skatter og præmieafgifter, som konkurrencen udløser.

Lodtrækning
Vinderne af konkurrencen bliver fundet ved lodtrækning blandt de registrerede kommentarerer jf. betingelserne for at deltage. Vinderne orienteres via en kommentar til deres kommentar til det konkrete konkurrence-opslag, og der sendes ligeledes en privat besked til vinderne. Vinderne findes og underrettes den dato, som er angivet i det konkrete konkurrenceopslag. Vinderne skal sende en mail til socialmedia@lidl.dk, hvorefter overdragelse af gevinsten aftales nærmere. Såfremt vinderne ikke har henvendt sig til Lidl Danmark inden 24 timer fra lodtrækning, forbeholder Lidl Danmark sig retten til at udtrække en ny vinder. Den oprindelige vinder kan i så fald ikke gøre krav gældende mod Lidl Danmark.

Databeskyttelse
Se vores regler for databeskyttelse her

Øvrigt
Arrangøren forbeholder sig desuden ret til, uden varsel og uden særskilt annoncering, at ændre disse deltagebetingelser, såfremt dette af juridiske og konkrete grunde bliver nødvendigt. Alle klager, der refererer til gennemførelsen af konkurrencen, skal fremsendes skriftligt til Lidl Danmark K/S, Profilvej 9, 6000 Kolding eller socialmedia@lidl.dk inden for 14 dage. Klager, der er modtaget per telefon eller for sent, godtages ikke.